Zarządzanie aktywami


asset management, zarzadzanie aktywami

Zarządzanie Aktywami - wyróżnienie. Brytyjski magazyn World Finance, wyróżnił DIF Broker za ofertę zarządzania aktywami, przyznając nagrodę World Finace 100. Dom Maklerski DIF Broker, wyprzedza swoje czasy, już dziś oferując ponad 80 portfeli modelowych wykorzystujących fundusze ETF. link

Zarządzanie aktywami

Tom Dorsey - legenda zarządzania aktywami typu Smart Beta oraz jednocześnie współwłaściciel DIF Broker. Aktywne zarządzanie aktywami smart beta, czyli zautomatyzowane strategie inwestycyjne, gdzie zawodny, emocjonalny czynnik ludzki został zminimalizowany. Strategie zostały sprawdzone przed dziesiątki lat, w każdym cyklu koniunktury giełdowej.

Wszystko jest w cenie czyli momentum

``Nic nie wiem o akcji, ale chce ją mieć w portfelu – to jest piekne. Liczy się tylko cena czyli zapis wyniku walki popytu z podażą. Nie musimy wiedzieć z jakich powodów akcje drożeją, ani czemu właśnie następuje gwałtowna wyprzedaż. Na podstawie samego ruchu ceny (momentum) otrzymujemy sygnały kupna oraz sprzedaży.`` Tom Dorsey. Są to sygnały długoterminowe, gdzie przeciętna transkacja trwa dwa lata.

Globalny zasięg

Inwestycje mają zasięg globalny. Wykorzystujemy cały potencjał jaki mają do zaoferowanie światowe giełdy. Inwestujemy rotacyjnie we wszystkie rodzaje aktywów inwestycyjnych: na giełdzie amerykańskiej, giełdzie europejskiej, giełdach Emerging Markets, w surowcach oraz w czasie dekoniunktury, celem ochrony kapitału, inwestycja przenoszona jest w części lub w całości w gotówkę.

Horyzont czasowy

Nie ma minimalnego czasu inwestycji, aczkolwiek im więcej damy czasu, aby pieniądze pracowały, tym jest to korzystniejsze. Jest to inwestycja na indywidualnym koncie maklerskim także może zostać zawsze zakończona bez jakichkolwiek dodatkowych opłat z tym związanych.

Asset Management, przejrzystość, dostęp, natychmiastowość

Klienci otrzymują login do swojego konta. Mają możliwość stałego wglądu do stanu inwestycji i sprawdzenia jakie aktywa ją tworzą.

Bezpieczeństwo

Działalność Domu Maklerskiego DIF Broker jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Fizycznie pieniądze przechowywane są oddzielnie od kapitału DIF Broker, w banku depozytariuszu w Danii. Bank ten objęty jest funduszem gwarancyjnym dla deponentów i inwestorów.

Zarządzający Tom Dorsey

Pionier automatycznego zarządzania smart beta.``Tylko kilka osób odniosło taki sukces w strategiach smart beta, jak Tom Dorsey. Jego nowy fundusz ETF, wykorzystujący analizę znaną od ponad wieku, w 2014 posiadała w zarządzaniu 1,2 miliarda $. W styczniu 2015 roku sprzedał on swoją 22 osobową firmę, Dorsey, Wright & Associates, dla Nasdaq OMX Group za 225 millionów dolarów.`` - cytat z Bloomberg Markets.  

Poznaj metodę zarządzania

POBIERZ PREZENTACJĘ

Przykładowe strategie:

DWA People`s min 10 tys USD 

Portfel Globalnego Inwestowania min 20 tys USD 

Sector Stock Model min 100 tys USD 

DALI with Bogey min 100 tys USD

DALI no Bogey min 100 tys USD 

Ogólnie dostępne fundusze ETF z wykorzystaniem motody Toma Dorsey

FV fundusz rotacji sektorów w USA 

oficjalna strona funduszu - link

IFV fundusz rotacji krajów 

oficjalna strona funduszu - link

Forbes, wywiad z Tomem Dorsey, 15 grudzień 2016

 

Wywiad z Tomem Dorsey, 02 kwiecień 2016 (audio)

Podcast audio

Wypełnij test, zarekomendujemy inwestycję

TEST PROFILU INWESTORA

 

 

Kontakt z Doradcą

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą. Zależy nam na poznaniu naszych klientów. Poznaniu poziomu akceptowanego ryzyka, oczekiwanych poziomów zysków oraz wzajemnym zrozumieniu działania w ramach zarządzania aktywami (asset management).