Tom Dorsey


 

Tom Dorsey posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami o wartości przekraczającej 700 milionów dolarów, a teraz dostarcza proste rozwiązania inwestycyjne dla inwestorów indywidualnych. Tom Dorsey jest współzałożycielem oraz prezesem firmy doradztwa inwestycyjnego Dorsey Wright.  Dorsey Wright jest zarządzającym funduszami ETF, których emitentem jest PowerShares: PIE, PIZ, PDP, DWAS. Są to jedyne fundusze ETF, które zarządzane są pod względem analizy technicznej. 

Tom Dorsey jest także manadżerem Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker SA, gdzie zarządza portfelami klientów w ramach zorganizowanych portfeli inwestycyjnych.

 Tom Dorsey jest autorek 6 książek z zakresu metodologii Point&Figure, także ukazała się polską publikację jednej z jego ksiązek: link.