Sprawy Techniczne


Działa dla wszystkich najnowszych urządzeń oraz najnowszych przeglądarek internetowych wspierających HTML5. Dla Windows, iOS, Android oraz Linux. W wersji demo nie ma instumentu jakim są opcje na platformie WEB, istnieje potrzeba pobrania platformy w programie na komuter PC.

Poniżej tabela, gdzie dla poszczególnych urządzeń, określone są wymagane oprogramowanie oraz typ przeglądarki internetowej dla platformy DIF Freedom WEB. 

DIF Freedom - Firewall/Komunikacja Proxy

DIF komunikuje się z serwerem DIF Freedom za pośrednictwem różnych portów TCP. Stacja Klienta próbuje automatycznie wykryć ustawienia prawidłowej komunikacji z konfiguracją programu Internet Explorer.

Jeśli masz problemy z używaniem DIF Freedom i używasz ochrony Firewall lub serwera proxy, skontaktuj się z administratorem systemu, i poinformuj go, iż odpowiednie porty są otwarte w następujący sposób:

 

Aby uzyskać najlepszą wydajność:

  • Port 1001 musi być otwarty firewall / serwer proxy dla połączeń wychodzących dostęp dla canalsimul.difbroker.com (IP 193.178.175.38). Ten port jest używany do szyfrowania komunikacji z serwerem handlowym.
  • A HTTP port (port 80 or 8080) musi być otwarty, ten port jest używany dla pobrania plików programu i stron internetowych w Station Klienta.

Optymalne Rozwiązanie

Remote Ustawienia Serwera
Nazwa Brokera canalsimul.difbroker.com
Użyj protokołu HTTP Nie
Port 1001(musi być otwarty Firewall)
Ustawienia Proxy
Połączenie przez Serwer Proxy Nie
Wersja Protokołu SOCKS N/A
Nazwa Serweru N/A
Port N/A
Nazwa Użytkownika N/A 
Hasło N/A
Uwaga:  Użyj tej konfiguracji, jeżeli masz Proxy / Firewall Client. Brak dalszych informacji proxy powinno być wymagane przez klienta stacji. Jeżeli witryna wykorzystuje zaporę, port 1001 musi być otwarty dla adresu IP 193.178.175.38 lub canalsimul.difbroker.com dla nazw DNS.
Zalety:  Jest to preferowany tryb pracy, gdyż umożliwia szybszy transfer danych między serwerem a klientem stacji.

Rozwiązania Alternatywne

Jeżeli nie jest możliwe otwarcie tego portu, ze względu na rygorystyczną politykę firewalla, Client Station może być skonfigurowany do używania:

 

Remote Ustawienia Serwera
Nazwa Brokera canalsimul.difbroker.com
Użyj protokołu HTTP Tak
Port N/A
Ustawienia Serwera Proxy
Połącz przez serwerVia  Proxy Tak
Wersja Protokołu SOCKS N/A
Nazwa Serwera DNS lub IP Adres HTTP Proxy Server
Port Zwykle 80 or 8080
Nazwa Użytkownika Do uwierzytelnienia serwera proxy
Hasło Do uwierzytelnienia serwera proxy 
Uwaga: Jeśli 100l portu nie mogą być otwarte (na przykład ze względu na surowe reguły zapory), Client Station mogą być uruchamiane w trybie HTTP, gdzie cała komunikacja między serwerem a klientem stacji wykorzystuje port HTTP.
Zalety:  Port 1001 nie musi być otwarty na zaporze.
Wady:  Ten tryb pracy jest znacznie wolniejsze niż surowe rozwiązanie protokołu.

 

Remote Server Settings
Nazwa Brokera canalsimul.difbroker.com
Użyj protokołu HTTP Nie
Port 1001(musi być otwarty Firewall)
Ustawienia Serwera Proxy
Połącz przez Proxy Server Tak
Wersja Protokołu SOCKS 4(a) lub 5
Nazwa Serwera DNS lub Adres Socks Proxy Server
Port Zwykle 80 lub 8080
Nazwa użtkownika Do uwierzytelnienia serwera proxy
Hasło Do uwierzytelnienia serwera proxyproxy authentication (tylko wersja 5)
Uwagi:Jeżeli witryna wykorzystuje zaporę, port 1001 musi być otwarty dla adresu IP 193.178.175.38 lub canalsimul.difbroker.com nazwa DNS
Zalety:Jest to preferowany tryb pracy, gdyż umożliwia szybszy transfer danych między serwerem a klientem stacji.
Wady: Wymaga serwera Proxy Server który obsługuje Protokuł Socksl.

 

Remote Server Settings
Nazwa Brokera canalsimul.difbroker.com
Użycie HTTP tak
Port 80
Ustawienia Servera Proxy 
Połączony poprzez Serwer Proxy Nie
Wersja Protokołu SOCKS  N/A
Nazwa Serwera N/A
Port N/A
Nazwa N/A
Hasło N/A
Uwagi:
Zalety: Nie wymaga, aby port 1001 by otwarty w Firewall.
Wady:  Ten tryb pracy jest znacznie wolniejszy niż port 1001.

Remote Ustawienia Servera

Nazwa Serwera Brokera Jest to nazwa DNS lub adres IP serwera, handlowego i nie powinny być zmieniane, chyba że zostanie to zrobione przez nas. 
TCP/IP Port Client Station obsługuje własności protokołu TCP / IP do komunikacji z serwerem handlowym. Protokół ten zapewnia wydajną komunikację z serwerem handlu i zalecamy korzystania w miarę możliwości.
Użyj HTTP

Aby skonfigurować klienta Station do komunikowania się z serwerem za pomocą protokołu HTTP tunneling handlowych zamiast własnego protokołu, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu HTTP. Może to być konieczne, aby umożliwić Client Station do komunikacji z serwerem handlu poprzez zaporę lub serwer proxy.

 

Własności protokołu TCP / IP (non-HTTP) jest preferowanym trybem pracy, gdyż umożliwia szybszy transfer danych między serwerem a klientem stacji.

Ustawienia Servera Proxy
Połączony przez proxy serwer Sprawdź Połącz przez serwer proxy pole wyboru, aby skonfigurować klienta stacji dla komunikacji za pośrednictwem serwera proxy.
SOCKs Jeśli Client Station jest skonfigurowany do komunikacji z wykorzystaniem własnego protokołu (zalecana konfiguracja), protokół SOCKs musi być używany na serwerze proxy z poprawną wersją SOCKs. Wybierz protokół SOCKS wersji używanego na serwerze proxy (wersje 4a i 5 są obsługiwane).
Jeśli Client Station jest skonfigurowany do komunikacji przy użyciu tunelowania HTTP ( Użyj protokołu HTTP pole jest zaznaczone), proxy jest za HTTP proxy i protokołu SOCKs nie jest używany.
DNS lub IP Adres Enter either the DNS name or the IP address of your proxy server as seen from your network. We recommend the use of DNS names where possible as this can make traversing address translation (NAT) solutions simpler.
User Name and password Wprowadź nazwę DNS lub adres IP serwera proxy, jak wynika z Twojej sieci. Zaleca się stosowanie nazw DNS, tam gdzie to możliwe, gdyż może to prostsze rozwiązanie.
Port Typowe Proxy Ports:
HTTP Proxy : 80 or 8080
SOCKS Proxy : 1080
Komunikacja Ustawienia
Włącz komunikację dziennika Sprawdź Włącz komunikacji dziennika pole wyboru, aby włączyć rejestrowanie komunikacji między klientem a serwerem stacji handlowych. Zwykle jest to zrobione w celu rozwiązywania problemów.