PROWIZJE


Prowizje domu maklerskiego

1. DIF Freedom Platform

Akcje/ETF | Opcje | Kontrakty Terminowe | CFD  | Wymagane Zabezpiecznie

Akcje / Fundusze ETF

Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja g), Holandia, Włochy h), i Portugalia 0,20%, z minimum 12 EUR
Dania f) 0,20%, z minimum 215 DKK
Finlandia f) 0,20%, z minimum 12 EUR
Norwegia 0,20%, z minimum 230 NOK
Wielka Brytania a)
"London Stock Exchange" and "London Stock Exchange SETS Market"
"London Stock Exchange SEAQ Market"
London International Order Book (OIB)

0,20% z minimum GBP 8
0,20% z minimum GBP 15
0,40% z minimum USD 20

Szwecja 0,20%, z minimum 150 SEK
Szwajcaria b) 0,20%, z minimum 18 CHF
Australia 0,20%, z minimum 25 AUD

USA e)

Stock Exchange (AMEX)
NASDAQ Capital Markets
NASDAQ Global Markets
New York Stock Exchange (NYSE)

 

2 centy za akcję, z minimalną opłatą 15 USD

akcje poniżej ceny 5 USD, jedna stała prowizja niezależnie od ilości  20 USD

 

USA – OTC e) 0,15%, z minimum 15 USD

Canada – Toronto Stock Exchange (TSE),

 TSX Venture Exchange

3 centy za akcję, z minimum 20 CAD

3 cents za akcje, z minimum of CAD 50

Hong Kong c) 0,20% z minimum 150 HKD
Singapor d) 0,20%, z minimum 25 SGD
Pozostałe 0,50%, z minimum 45 EUR

a) Opodatkowanie akcji w Wielkiej Brytanii-W odniesieniu do akcji w Wielkiej Brytanii, opłaty PTM i Opłaty Skarbowe mogą być stosowane: PTM (Panel ds. fuzji i przejęć). Podatek w wysokości 1 GBP dla transakcji kupna oraz sprzedaży, kiedy wartość brutto transakcji przekracza 10.000 GBP. Opłata Skarbowa stosowana jest dla wszystkich transacji kupna  w wysokości: 0,5% x wartość brutto transakcji.

b) Opodatkowanie szwajcarskie akcji - W Szwajcarii pobierana jest opłata skarbowa od akcji w wysokości 0.085% wartości brutto transakcji.

c) Opodatkowanie akcji w Hong Kongu – Za akcjew Hong Kongu, uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 0.109% wartości brutto transkacji.

d) Opodatkowanie w akcji w Singapurze wynosi 0,04%, z maksymalną kwotą 600 SGD

e) Opłata SEC Securities and Exchange Comission 22,10 $ za każdy milion

f) Aby handlować na tych rynkach jest obowiązkowa subskrybcja notowań w czasie rzeczywistym

g) Opłata podatkowa od handlu akcjami na giełdzie we Francji, zatwierdzona przez rząd francuski jako 0,3% od kupna akcji francuskich firm, od 1 sierpnia 2012 www.tresor.economie.gouv.fr

h) Opłata podatkowa od handlu akcjami na giełdzie we Włoszech, od kupna akcji włoskich wynosi 0,12%. Wprowadzona od 1 marca 2013.

A.1 – W DIF Broker nie ma możliwości handlu produktami strukturozowanymi na rynku nieregulowanym, popularnie zwanymi warrantami,

A.2 – Opłata skarbowa od obrotu giełdowego w wysokości 4 % oraz opłata 2EUR/transakcji na rynku regulowanym, są już uwgzlędnione w prowizjach DIF Broker.

A.3– Opłata od transkacji poza rynkiem wynosi 4 %.

 

Akcje | Opcje CFD Forex | Kontrakty Terminowe | CFD  | Wymagane Zabezpieczenie

Opcje CFD Forex

Platforma DIF Freedom

 

EUR 0 powyżej 1/2 lota, 10 USD za transakcje poniżej  1/2 lota (50 000).

 

Opcje na Kontrakty 

Waluta Opłata
AUD 10
CAD 6
CHF 8
EUR 6
GBP 5
HKD 45
JPY 1000
SEK 75
SGD 15
USD 6

(opłata w walucie korespondującej)

Powyższe prowizje w odniesieniu do waluty w jakiej notowany jest dany kontrakt opcyjny, prowizja dotyczy zarówno kupna jak i sprzedaży. Koszty giełdy są różne w zależności od rodzaju negocjowanego kontraktu i jest to dodatkowy koszt w stosunku do kosztu transakcji.

Opcje na Akcje 

Waluta Opłata
AUD 5
EUR 3
GBP 2,5
USD 3
CHF 4
HKD 30

(opłata w walucie korespondującej)

Akcje | Opcje CFD Forex | Kontrakty Terminowe | CFD  | Wymagane Zabezpieczenie

Kontrakty terminowe na Forex

Waluta Prowizja Całkowita
AUD 10 + prowizje giełdowe
CHF 11 + prowizje giełdowe
GBP 5 + prowizje giełdowe
USD 5 + prowizje giełdowe

Kontrakty Terminowe na instrumenty finansowe

Amerykańskie

5 USD za kontrakt (online)

15 USD za kontrakt (offine/pit traded)

Europejskie

7 EUR za kontrakt (online)

15 USD za kontrakt (offine/pit traded)

Brytyjskie 5 GBP za kontrakt (online)
Australijskie 10 AUD za kontrakt (online)
Japońskie 1500 JPY za kontrakt (online)
Szweckie 11 CHF za kontrakt (online)
Hong Kong 100 HKD za kontrakt (online)
Kanadyjskie 25 CAD za kontrakt (online)
Brazylijskie 30 BRL za kontrakt (online)

Uwaga: Opłaty te są oddzielne od opłat transakcyjnych i pobierane są oddzielnie.

 

Akcje | Opcje CFD Forex | Kontrakty Terminowe | CFD  | Wymagane Zabezpiecznie

CFD: Akcje i fundusze ETF

Akcje Europejskie, wartość powyżej 5.000 EUR 0 EUR       spread rynkowy +/- 0,25%
Akcje Europejskie, wartość poniżej 5.000 EUR 12 EUR     spread rynkowy +/- 0,25%
Akcje Greckie, wartość poniżej 5.000 EUR 0 EUR       spread rynkowy +/- 0,6%
Akcje Greckie, wartość powyżej 5.000 EUR 12 EUR     spread rynkowy +/- 0,6%
Akcje FFT, wartość poniżej 5.000 EUR 0 EUR       spread rynkowy +/- 0,35%
Akcje FFT, wartość powyżej 5.000 EUR 12 EUR     spread rynkowy +/- 0,35%
Akcje Amerykańskie, wartość poniżej 5.000 USD 20 USD     cena poniżej 10, spread rynkowy +/-2 centy * ilość akcji
Akcje Amerykańskie, wartość poniżej 5.000 USD 20 USD     cena powyżej 10, spread rynkowy +/-3,5 centy * ilość akcji
Akcje Amerykańskie, wartość powyżej 5.000 USD 0 USD      cena poniżej 10, spread rynkowy +/-2 centy * ilość akcji
Akcje Amerykańskie, wartość powyżej 5.000 USD 0 USD      cena powyżej 10, spread rynkowy +/-3,5 centy * ilość akcji
Akcje Toronto Stock Exchange, warość poniżej 10.000 CAD 20 CAD    cena powyżej 1, spread rynkowy +/- 3 centy * ilość akcji
Akcje Toronto Stock Exchange, wartość powyżej 10.000 CAD 0 CAD     cena powyżej 1, spread rynkowy +/- 3 centy * ilość akcji
Akcje TSX Venture Exchange, wartość poniżej 10.000 CAD 20 CAD    cena poniżej 10, spread rynkowy +/- 2,5 centy * ilość akcji
Akcje TSX Venture Exchange, wartość poniżej 10.000 CAD 20 CAD   cena powyżej 10, spread rynkowy +/- 4 centy * ilość akcji
Akcje TSX Venture Exchange, wartość powyżej 10.000 CAD 0 CAD    cena poniżej 10, spread rynkowy +/- 2,5 centy * ilość akcji
Akcje TSX Venture Exchange, wartość powyżej 10.000 CAD 0 CAD    cena powyżej 10, spread rynkowy +/- 4 centy * ilość akcji


CFD akcje i fundusze ETF : W innych walutach

Waluta Wartość Opłata Spread Rynkowy
AUD Poniżej 10000 10 +/- 0,25%
  Powyżej 10000 0 +/- 0,25%
HUF Poniżej 3000000 6000 +/- 0,25%
  Powyżej 3000000 0 +/- 0,25%
CHF Poniżej 15000 18 +/- 0,25%
  Powyżej 15000 0 +/- 0,25%
DKK Poniżej 100000 65 +/- 0,25%
  Powyżej 100000 0 +/- 0,25%
GBP Poniżej 8000 8 +/- 0,25%
  Powyżej8000 0 +/- 0,25%
CZK Poniżej 250000 500 +/- 0,25%
  Powyżej 250000 0 +/- 0,25%
NOK Poniżej 100000 65 +/- 0,25%
  Powyżej 100000 0 +/- 0,25%
PLN Poniżej 35000 80 +/- 0,25%
  Powyżej 35000 0 +/- 0,25%
SEK Poniżej 100000 65 +/- 0,25%
  Above 100000 0 +/- 0,25%
HKD Poniżej 95000 90 +/- 0,25%
  Powyżej 95000 0 +/- 0,25%


CFD: Indeksy

Dax, Cac, Stoxx50 (indeksy europejskie) 0 EUR  spread indeksu (minimum 3)*
S&P, Nasdaq, Dow (amerykańskie indeksy) 0 USD  spread indeksu (minimum 1)*
Dow 0 USD  spread indeksu (minimum 7)*
ASX/SP200 (indeks Australii) 0 AUD  spread indeksu (minimum 4)*
FTSE100 (indeks Wielkiej Brytanii) 0 GBP  spread indeksu (minimum 3)*
OMX (indeks Szwecjii) 0 SEK  spread indeksu (minimum 1)*
SMI (indkes Szwajcarii) 0 CHF  spread indeksu (minimum 3)*
NI225 (indeks Japonii) 0 JPY  spread indeksu (minimum 20)*

 * Docelowy spread minimalny w normalnych warunkach rynkowych. Spread może być wyższy podczas dużej zmienności na giełdzie.

Podetek od instrumentów pochodnych na giełdzie Włoskiej

 

 Wartość (Euros)

Futuros / Opcje na Indeksy

CFD Akcje / Indeksy

0 - 2,5K

0,00375€

0,25€

2,5 - 5K

             0,00075€

0,5€

5 - 10k

0,015€

1€

10 - 50k

0,075€

5€

50 - 100k

0,15€

 10€

100 - 500k

0,75€

50€

500 - 1000k

1,5€

 100€

> 1000k

 3€

200€

 


CFD: Surowce*

Wszystkie Surowce 0 EUR, dla wyszytkich wielkości transakcji
UK Gas Oil minimalny spread 1,25
Gas Natural minimalny spread 0,017
Kukurydza minimalny spread 1,25
Miedź minimalny spread 0,55
Pszenica minimalny spread 2,25

 * Inwestorów zainteresowanym inwestowaniem z inne surowce, proszeni są o skontaktowanie się z DIF Broker, lub zapoznanie się ze spraedem bezpośrednio na platformie DIF Freedom.

 

CFD: Waluty / Platforma DIF Freedom

Wszystkie pary EUR 0, powyżej 50 000, 10 USD poniżej 50 000

 

Para Opłata poniżej 50 000 Wielkość transakcji (do) Docelowy spread *
 AUDUSD  USD 10 AUD 10.000.000  0.00030
    AUD 20.000.000  0.00040
    > AUD 20.000.000  0.00040
       
 EURCHF  USD 10 EUR 10.000.000  0.00030
    EUR 15.000.000  0.00035
    EUR 20.000.000  0.00040
    > EUR 20.000.000  0.00040
       
 EURGBP  USD 10 EUR 10.000.000  0.00030
    EUR 15.000.000  0.00035
    > EUR 15.000.000  0.00035
       
 EURJPY  USD 10 EUR 8.000.000  0.045
    EUR 15.000.000  0.050
    EUR 20.000.000  0.055
    > EUR 20.000.000  0.055
       
 EURUSD  USD 10 EUR 10.000.000  0.00030
    EUR 20.000.000  0.00045
    EUR 25.000.000  0.00055
    > EUR 25.000.000  0.00055
       
 GPBUSD  USD 10 GBP 10.000.000  0.00030
    GBP 15.000.000  0.00035
    GBP 20.000.000  0.00045
    > GBP 20.000.000  0.00045
       
 NZDUSD  USD 10 NZD 4000.000  0.00040
    NZD 8.000.000  0.00050
    NZD 15.000.000  0.00070
    > NZD 15.000.000  0.00070
       
 USDCAD  USD 10 USD 6.000.000  0.00040
    USD 12.000.000  0.00050
    USD 25.000.000  0.00070
    > USD 25.000.000  0.00070
       
USDJPY USD 10 USD 12.000.000 0.025
    USD 20.000.000 0.030
    USD 25.000.000 0.035
    > USD 25.000.000 0.035

 *Jest to spread docelowy w normalnych warunkach rynkowych. W czasie podwyższoenj zmienności lub w czasie nocy w Europie, w czasie ogłoszenia danych ekonomicznych, spead może być wyższy a automatyczne wykonanie zlecenia może być opóźnione lub nieaktywne. Inwestorzy chcący inwestowac w pary walutowe, które nie są wyżej wymienone proszeni są o kontakt z DIF Broker, lub sprawdzenie warunków obrotu bezpośrednio na platformie.

 


CFD: Waluty/FOREX

Platforma DIF Freedom

 

0 USD za standardowy lot, 10 USD za transkacje mniejsze niż pół lota


CFD: Metale

Platforma DIF Freedom

 

 

 

0 USD, za standardowy lot, 10 USD za transakcje mniejsze niż 1 lot.

złoto spread minimalny 0,6   srebro spread minimalny 3,5

Powyższe prowizje w odniesieniu do waluty w jakiej notowany jest dany kontrakt opcyjny, prowizja dotyczy zarówno kupna jak i sprzedaży. Koszty giełdy są różne w zależności od rodzaju negocjowanego kontraktu i jest to dodatkowy koszt w stosunku do kosztu transakcji.

Akcje | Opcje Forex | Kontrakty Terminowe | CFD  | Wymagane Zabezpieczenie

Wymagania dotyczące Zabezpieczenia (Margin): CFD*

Akcje/ETF Różnie, w zależności od instrumentu.
Indeksy 10% od wartości transakcji
Waluty Różnie w zależności od pary walutowej (2%-50% od wartości nomilalnej)
Surowce/Kontrakty terminowe 1%-10% od wartości nominalnej

 * Podane powyzej wielkości depozytu zabezpieczającego są wskazującymi wielkościami. Mogą nastpić okoliczności kiedy giełda może zwiększyć wymagania dotyczące wymaga depozytowe. Inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w konkretny instrument proszeni są o skontaktowanie się z DIF Broker lub zapoznania się z szegółowymi warunkami obrotu dostępnymi bezpośrednio na platformie.

Koszty dźwignii finansowej

W przypadku CFD surowców, wszystkie koszty uwzględnione są w spreadzie .

Dla pozycji Forex utrzymywany przez noc, punkty swapowe naliczane są każdego dnia, zgodnie z informacją, znajdującą się na stronie Rollover Forex.

CFD akcj, ETF i indeksy i obligacje Pozycja Long overnight  - Klient płaci LIBOR plus 4,5% (**)
CFD akcji, ETF i indeksy i obligacje Pozycja Short overnight  - my płacimy LIBID minus 4% (*) (**)

(*)– Jeśli wyjdzie wynik negatywny, Klinet płaci różnicę.

(**) Gdy LIBID lub Libor są negatywne, przyjmujemy iż wynoszą one zero w celu obliczania kosztów dźwignii finannsowej. Zatem w takich przypadkach będzie to tylko spread.
Szacunkowe koszty dla danej transakcji są widoczne w formularzu zlecenia w momencie zawierania transkacji.

Koszty wyżej opisane odnoszą się do maksymalnej wartości naliczanych kosztów.

CFD Forex
Rollover dla pozycji CFD Forex jest stosowana dziennie i kalkulowana zgodnie z informacją Rollover of Forex positions.

CFD Surowce
Dla CFD surowców, wszystkie koszty są wliczone w spread i cenę.

Note: Prices are subject to market conditions and may be changed without a prior notice.

 

Koszty utrzymania kontraktów futures, opcji i CFD - które wygasają

Pozycje utrzymywane przez noc na wygasających kontraktach futures, opcjach i kontraktach CFD podlegają dodatkowemu kosztowi.
Koszt naliczania jest obliczany na podstawie dziennej stawki depozytu zabezpieczającego i stosuje się w przypadku, gdy pozycja jest utrzymywana przez noc.
Stopa finansowania wykorzystywana do obliczania kosztu naliczania opiera się na odpowiedniej marży międzybankowej + (150 bps).

Koszty utrzymania = Wymagana marża * Czas utrzymywania pozycji * (Odpowiednia stopa międzybankowa + Markup) / (365 lub 360 dni)

Dodatkowy koszt dla Długoterminowych pozycji w opcjach

Długoterminowe opcje podlegają opłacie za utrzymanie. Opłata za utrzymanie różni się w zależności od klasy aktywów (Kategoria) i będzie dotyczyła tylko opcji kupionych z terminem zapadalności powyżej 120 dni.
Opłata zostanie naliczona na podstawie poniższego harmonogramu i będzie pobierana na koniec miesiąca.

Opłata za utrzymanie w ciągu dnia = wartość nominalna / 1.000.000 * Opłata za tytuły uczestnictwa

Kupione Opcje dzienna opłata za utrzymanie za million (Nominalna Wartość)

Kategoria Stopa procentowa Stopy procentowe I złoto Akcje Metale szlachetne z wyłączeniem złota Surowce z wyłączenim złota
< 120 dni zapadalności n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
>120 dni zapadalności 0.10 0.70 1.10 1.00 1.60

 

 

Pozycje overnight dla krótkich pozycji w CFD akcji

Dla niektórych, mniej płynnych akcji, istnieją także koszty utrzymywania pozycji sprzedaży. Koszty te są uzależnione od płynności danego instrumentu i dla instrumentów o dużej płynności koszty takie będą równe 0. Poszczególne stawki są widoczne na platformie pod zakładkami: Rachunek > Warunki Transakcyjne > Lista instrumentów giełd CFD/indeksu CFD-, tu wybieramy giełdę, ukaże się lista wszystkich CFD na akcje dostępne na danej giełdzie, opłaty są widoczne w kolumnie Stopy Pożyczek. Opłaty te to roczny procent, który jest pobierany miesięcznie. 

2. DIF Platforma Opcji

Prowizja maklerska od kupna: 6 usd od kontraktu+ opłaty giełdowe; Prowizja maklerska od sprzedaży: 1,2%*d/360, oo teoretycznej wartości handlowanej, gdzie "d" to liczba dni kiedy pozycja jest otwarta.


Asset Management

Opłata Sukcesu - 20%(Pobierana od zysków netto()*;
Roczna Stała Opłata - do 3% (Ta wartość jest obliczana od dziennej wartości konta, które jest w zarządzaniu) + VAT;
Minimalna kwota do otwarcie rachunku - EUR/USD 25,000.00

(*)Prowizja pobierana jest zgodnie z punktem 6 Ogólnych Warunków Zarządzania Portfelem  i nr6 Szczegółowych Warunków Zarządzania Portfelem.

Usługa doradztwa dla Inwestowania nie niezależnego

Koszty stałe:

Prowizja za doradztwo: do 3% na rok, z minimum 200 euro;

(Obliczana codziennie, pobierana od wartości zarządzanego portfela, lub wartości netto po cenach rynkowych. Opłaty te podelgają podatkom zgopdnie z obowiązującym prawem.)

Częstotliwość pobierania - Rocznie.;

Prowizje i koszty transakcyjne, za każdym razem gdy realizowana jest transakcja oraz koszty instrumentów pochodnych, w tym koszty finansowania, ceny dostępne są na stronie.


 

Inne Opłaty

Dif Broker nie pobiera opłat za zwykłe przekazywanie zleceń;

Bezpłatne utrzymanie rachunku, jednakże jeśli przez cały rok, liczony od ostatniej aktywności, rachunek nie wykazuje żadnej aktywności, ani nie ma otwartych żadnych inwestycji, opłata wynosi: € 36 plus VAT na platformie DIF Freedom;

Opłata za transfer wychodzacy w EURO: 3 EURO, niezależnie od kwoty; (Istnieje także możliwość przelania kwoty w EUR na konto w DIF w USD, wtedy DIF automatycznie przewalutuje po bieżącym kursie + prowizja za przewalutowanie w wysokości 0.6%. To samo dotyczy wypłat z DIF). Transfer przychodzący w EUR: 0 EUR.

Opłata za transfer wychodzacy w GBP i USD: 0EUR. Opłaty naliczane przez bank oraz banki pośredniczące debetowane są na koncie klienta. 

Opłata za transfer przychodzacy w GBP i USD: 10EUR. Opłaty naliczane przez bank oraz banki pośredniczące debetowane są na koncie klienta. 

Opłata za transfer w PLN: przelew przychodzący: 5 EUR plus opłata skarbowa. Przelew wychodzący z DIF: do Milennium 10 EUR plus opata skarbowa. Jezeli do innego banku to 0,02% z minimum 25 EUR i maksymalnie 200 EUR plus opata skarbowa.(Istnieje także możliwość przelania kwoty w PLN na konto w DIF w USD, wtedy DIF automatycznie przewalutuje po bieżącym kursie + prowizja za przewalutowanie w wysokości 0.6%. To samo dotyczy wypłat z DIF)

Istnieje spread w wysokości maksymalnie 0,6% w przypadku przewalutowania, kiedy transakcje są prowadzone w innej walucie, aniżeli waluta bazowa konta. Przewalutowywania zysków i strat mają miejsce po kursie fixing o 17.00 czasu Nowego Jorku.

Notowania na platformie DIF Freedom mogą być z opóźnieniem lub w czasie rzeczywistym. Szczegóły na temat subskrypcji notowań w czasie rzeczywistym na platformie DIF Freedom.

 

Opłaty Serwisowe

  Maksymalnie Minimalnie
Odestki i Dywidendy 1% 2,5 €
Zwrot 0,5% 5 €
Inne odsetki - 50 % z minimum 3 €
Prawa Wykonania 0,5% 5 €
Korespodencja 2,5€  
IPO’S 0,2% 5 €
Zmiana akcji lub wartości rynkowej zwolniony  
Transfery akcji od innego brokera do DIF   0€
Transfer akcji z DIF do innego brokera 200 € od kodu ISIN  2% wartości portfela
Transfer akcji w ramch DIF   10€
Obligacje opłata brokerska 0,25% 10€ 
Odsetki od obligacji 1 % + VAT 2,5 € + IVA
Obligacje amortyzacja 0,3 % + VAT 5 € + VAT
Raport roczny EMIR (dla firm) 60€ + vat na rok  
Opłata administracyjna za zwłokę w wysłaniu wymaganych dokumentów formalnych 100€ + vat za kwartał  

 

Opłata za roczne przechowywanie obligacji: 

 

Waluta

Opłata roczna

EUR

0,30%

USD

0,30%

GBP

0,30%

NOK

0,30%

DKK

0,30%

CZK

0,30%

Outras

0,45%


Opłata roczna, od przechowywania obligacji, pobierana jest miesiącznie.

 

Subskrypcja notowań z czasie rzeczywistym dla DIF Freedom

*podane ceny za miesiąc

**Dla Klientów, którzy przeprowadzą na subskrybowanym rynku przynajmniej 4 transakcje w miesiącu, otrzymają zwrot zapłacaonej kwoty za subskrypcję, dotyczy inwestorów prywatnych, poziomu 1. Wyjątkiem jest giełda australii, kiedy to zwrot następuje po wykonaniu 6 transkacji na miesiąc. Zwroty nalizane są co miesiąc, i wypłacane kwartalnie.

Szczegółowe informacje na temat warunków transakcyjnych dostępne są bezpośrednio na platformie inwestycyjnej. Na platformie należy kliknąć na: Rachunek > Warunki Transakcyjne.

DIF Broker jest domem maklerskim, zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego CMVM, pod numerem 276 i posiada autoryzację do wykonywania czynności a), b), c) oraz f) punkt 1 artykułu 290 oraz punkt a) oraz c) artykułu 291 Code VM. DIF Broker jest także pod nadzorem Polskiej Komisji Nadzoru Finansowgo.