Komunikat -  Lipiec 2017

Trade Alerts


Dzięki nowym Trade Alerts, Nasi Klienci mogą wybrać powiadomienia, jakie chcą subskrybować z platformy inwestycyjnej DIF Freedom. Powiadomienia te będą dostarczone na adres e-mail, wcześniej podany dla DIF.

 

Klient będzie mógł otrzymać każdy z następujących pięciu alertów, z których trzy mogą być subskrybowane lub anulowane, pozostałe dwa będą obowiązkowe.

  • Margin call 90 
  • Margin call 110 *
  • Margin call 125 *
  • Order execution alert (Powiadomienie o zrealizowaniu zlecenia)
  • Order cancellation alert (Powiadomienie o anulowaniu zlecenia)

*Te powiadomienia są obowiązkowe i nie można anulować ich subskrypcji. 

 

Dostępne powiadomienia:

 

Margin Call  90/110/125

 

To powiadomienie jest wysyłane, gdy na Twoim koncie relacja marży wymaganej do marży dostępnej wynosi 90%. * Możesz zrezygnować z subskrypcji tego alertu, klikając w link dostępny w wiadomości e-mail, tak jak pokazano na przykładzie.

*Jest to obowiązkowe powiadomienie (nie ma możliwości anulowania subskrypcji) i otrzymasz takie powiadomienie, gdy relacja marży na koncie wynosi 110% i / lub 125%.

 

Order execution alert (Powiadomienie o zrealizowaniu zlecenia)

To powiadomienie jest wysyłane, gdy jest zrealizowane nowe zlecenie na Twoim koncie. Możesz zrezygnować z subskrypcji tego alertu, klikając w link dostępny w wiadomości e-mail, tak jak pokazano na przykładzie.

 

 

Canceled order alert (Powiadomienie o anulowaniu zlecenia)

To powiadomienie jest wysyłane, gdy zlecenie jest anulowane na Twoim koncie. Możesz zrezygnować z subskrypcji tego alertu, klikając w link dostępny w wiadomości e-mail, tak jak pokazano na przykładzie.