LICENCJE


Licencjonowany Broker Unii Europejskiej

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

EU Investment Services Directive: MiFID

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę i weszła w życie w dniu 1 listopada 2007. Reguluje rynki instrumentów finansowych, dla świadczenia usług inwestycyjnych i działalności w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) , EOG obejmuje 28 państw członkowskich UE oraz Islandie, Liechtenstein i Norwegię. 

Głównym celem dyrektywy MiFID jest harmonizacja regulucji rynków finansowych w ramach EOG, a tym samym do zwiększenia efektywności, zwiększenia przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji i zwiększenie ochrony konsumentów usług inwestycyjnych. Zgodnie z dyrektywą MiFID, firma inwestycyjna może swobodnie świadczyć usługi na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, pod warunkiem że takie usługi są objęte zezwoleniem firmy inwestycyjnej. Upoważniona firma w pełni zgodna z wymaganiami w całej Europie w ramach przejrzystości i właściwego postępowania, a zatem ma prawo do świadczenia usług transgranicznych. 

Dom Maklerski DIF Broker Sociedade Financeira de Corretagem SA ijest licencjonowany przez portugalską Komisję Nadzoru Finansowego do głównych działań inwestycyjnych i pośrednictwa na ternie Unii Europejskiej. 

DIF Broker Sociedade Financeira de Corretagem SA jest uprawniony do wykonywania czynności inwestycyjnych i maklerskich na rynkach finansowych, w tym walutowych, akcji, futures i CFD i uprawniony do świadczenia usług transgranicznych maklerskich w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii , Liechtenstein i Norwegii.  

 

Dom Maklerski DIF Broker SA jest zarejestrowany w następujących krajach:

Ponadto, Dom Maklerski DIF Broker Sociedade Financeira de Corretagem SA jest również członkiem Investor Compensation Fund, którego celem jest zabezpieczenie wszelkich roszczeń klientów - członków Funduszu. Informacja do wglądu tutaj.