Kontrakty Terminowe


Kontrakty terminowe na świecie

Kontrakty terminowe na metale: złoto, srebro, platyna, miedź, pallad...,

Kontrakty terminowe na źródła energii: ropa, gaz, olej grzewczy, benzyna...,

Kontrakty terminowe  na surowce rolnicze: pszenica, soja, rzepak, cukier...,

Kontrakty terminowe rynku pieniężnego: indeksy, stopy procentowe, obligacje, waluty.

Korzyści inwestowania w kontrakty terminowe na giełdach świata:

  • Dostęp do pełnej palety kontraktów terminowych na giełdach z całego świata,
  • Możliwość zarabianie na spadkach oraz wzrostach kursów instrumentów bazowych,
  • Wykorzystanie dźwignii finansowej w inwestowaniu,
  • Wysoce profesjonalna platforma inwestycyjna,
  • Indywidualna pomoc doradcy,
  • Możliwość nauki na platformie demo. 

Przykład: mini kontrakt terminowy na ropę 

Wartość nominalna kontraktu wynosi 50,325.00 USD, depozyt potrzebny do przeprowadzenia takiej transkacji to 4,050.00 USD, koszt 8 USD. Należy pamiętać o dacie wygaśnięcia kontraktu. Jako, iż nie każdy inwestor ma zamiar inwestować w kolejny kontrakt, DIF Broker, nie stosuje tak zwanego rolowania kontraktów. Jeśli inwestor ma zamiar utrzymywać swoją pozycję, zalecamy ręcznie zamknąć kontrakt, na dzień przed jego wygaśnieciem i otworzyć nową pozycję.

 MINI kontrakt na ropę

Istnieje możliwość inwestowania w pełne kontrakty terminowe oraz kontrakty MINI, tak jak na przykładzie zamieszczonym powyżej. Dodatkowo istnieje możliwość zawierania transkacji jeszcze mniejszych od kontraktów MINI za pomocą kontraktów CFD. Kontrakty CFD są ułamkiem kontraktu terminowego. Link: kontrakty CFD 

Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym terminie, po z gry określonej cenie, określonej ilości tak zwanego instrumentu bazowego lub jak ma to miejsce na platformie DIF Freedom, dokonania jedynie rozliczenia finansowego, bez fizycznej dostawy towaru.

Nabywca kontraktu, otwiera długą pozycję. Nabywca kontraktu zobowiązuje się do nabycia w przyszłości instrumentu bazowego po cenie określonej w dniu zawierania transkacji. Nabywca liczy na to, iż w przyszłości ceny instrumentu wzrosną na tle iż, będzie on w stanie osiągnąć zysk, kupując instrumnet po swojej cenie i drożej sprzedając na rynku. Gdy ceny pójdą w przeciwnym kierunku nabywca kontraktu poniesie stratę, gdyż będzie zmuszony nabyć instrument po droższej cenie niż aktualna cena rynkowa.  

Sprzedawca kontraktu, otwiera krótką pozycję. Sprzedawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży w przyszłości instrumentu bazowego po cenie określonej w dniu zawarciu transakcji. Sprzedawca liczy na spadek cen instrumentu bazowego. Ma nadzieję iż w przyszłości będzie mógł kupić taniej na rynku i sprzedać drożej z cen wynikających z kontraktu. Natomiast jeśli ceny pójdą w przyciwnym kierunku, czyli wzrosną, sprzedawca kontraktu poniesie stratę, gdyż na rynku będzie drożej, a on będzie musiał sprzdać taniej według cen wynikających z kontraktu.

Także widzimy, iż dzięki kontraktom terminowym istnieje możliwość zarabiania zarówno na wzrostach cen instrumnetów bazowych, jak i na spadkach cen instrumentów bazowych. Tym instrumentem bazowym są: waluty, indeksy giedowe, stopy procentowe, surowce. Poniej znajdą Państwo pełne listy dostępnych kontraktów.

Kontrakty terminowe dostępne na platformie: 

Lista kontraktów terminowych dostępnych on-line

Lista kontraktów terminowych dostępnych off-line

 

Ostrzeżenie. Statystyki kont rzeczywistych w DIF Broker inwestujących na rynku OTC w kontrakty CFD, za II kwartał 2018

 
 

  procent zyskownych procent stratnych
opcje 23% 77%
konta CFD surowce 50% 50%
konta CFD indeksy 44% 56%
Forex 57% 43%
Futures 20% 80%
konta CFD akcji 53% 47%

 

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat inwestycyjnych produktów złożonych w naszym KID (Key Information Documents) strona dokumentu tutaj

 

Pobierz demo

Forex Broker

        INWESTUJ GLOBALNIE