Kontrakty CFD na Surowce


Kontrakty CFD na surowce:

DIF Broker oferuje 17 kontraktów CFD na surowce:

Energie Metale Surowce miękkie Pozostałe surowce
Ropa Naftowa Złoto Kawa Sok Pomarańczowy
Gaz Srebro Kakao Bydło
Olej Opałowy Miedź Cukier Emisja Dwutlenku Węgla
Benzyna Platyna Pszenica  

 

 

Soja

 
    Kukurydza  

 

 Kontrakty CFD na surowce, korzyści: 

 • Dzięki kontraktom CFD na surowce, rynek surowców staje się przystępny dla każdego inwestora,
 • Możliwość zarobkowej spekulacji na cenach surowców, zarabiania na wzrostach jak i spadkach cen,
 • Możliwość wykorzystania dźwigni finansowej,
 • Można wykorzystywać ten instrument do transkacji zabezpieczających,
 • Doskonale służy w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. 

Korzyści z inwestowania w kontrakty CFD na surowce z DIF Broker:

 

 • Wykorzystanie dźwignii finansowej 1:20 (potrzebny depozyt to tylko 5% wartości transakcji),
 • Brak prowizji,
 • Brak kosztów finansowania overnight,
 • Niski spead, już od 0,06 dla ropy naftowej,
 • Niewielkie transakcje minimalne: 5 uncji dla złota, 25 baryłek ropy,
 • Możliwość inwestycji w 18 surowców,
 • Profesjonalna, stabilna platforma inwestycyjna,
 • Stała pomoc indywidualnego doradcy,
 • Początkowy depozyt minimalny 2000 USD lub 2000 EUR.

SPREAD DLA KONTRAKTÓW CFD NA SUROWCE

 SPREAD KONTRAKTY CFD

PRZYKŁADOWA TRANSKACJA: KONTRAKT CFD ROPA, CRUDE OIL

Poniżej widzimy okno dialogowe kupna/sprzedaży kontraktów CFD na ropę. Minimalna transkacja to 25 baryłeki, brak prowizji, jedynie spread. Transkacja o wartości nominalej równej  2 835,50 $, depozyt wymagany do zabezpieczenia tej transakcji to jedynie 142 $. Potrzebne jest tylko 5 % depozytu do zabezpieczenia tej transkacji.

 

TERMIN WYGASANIA KONTRAKTU / ROLLOVER

Zarówno w kontraktach terminowych, tak samo w kontraktach CFD, należy pamiętać o terminie wygasania kontraktu. Nie każdy klient ma zamiar inwestować w kolejny kontrak, dlatego też nie stosujemy automatycznego rollover. Klient zamierzający utrzymywać zajętą pozycję, musi pamiętać datę wygasania kontraktu. Dzień przed tą datą, należy ręcznie zamknąć kontrakt i natychmiast otworzyć nową pozycję z nowym kontrakcie. Gdzie szukać tej daty? Poszę spojrzeć na zdjęcie poniżej, na samym dole widoczna jest data wygasania kontraktu.

TERMIN WYGASANIA KONTRAKTU

 

PROSTA ALTERNATYWA DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH

Zamiast handlować kontraktami terminowycmi, co niekiedy wymaga sprostaniu wysokim wymogą dotyczącym wysokości zabezpieczenia oraz wysokiej wartości minimalnej transakcji, dzięki CFD na Surowce, inwestorzy mają  dostęp do handlu z wykorzystaniem dźwignii finansowej, co znacznie obniża wymogi dotyczące depozytu zabezpieczjącego.

Korzyścią z handlu surowcami przy wykorzystaniu CFD jest to, że oferują elastyczne rozmiary transakcji. Klienci mają możliwość handlu ułamkową partią wielkości odpowiadającej Transakcji Terminowej, zwykle jest to co najmniej 10% wielkości zlecenia. Dodatkowo, wymagania dotyczące zabezpiecznia są niższe niż w Transakcjach Terminowych, co zwiększa możliwości inwestycyjne. Koszty działalności handlowej CFD są wbudowane w cenę giełdową, nie ma tu oddzielnych opłat.

CFD mają datę wygaśnięcia. Jeśli pozycja nie zostanie zamknięta przed datą wygaśnięcia kontraktu, platforma automatycznie zamknie pozycję  po cenie obowiązującej w danej chwili na rynku. Rozliczenia wynikające z uzyskanych zysków lub strat poniesionych na takiej transakcji, zostaną odzwierciedlone na rachunku Klienta.

WIELKOŚĆ LOTU CFD NA SUROWCE JEST UŁAMKIEM TRANSAKCJI TERMINOWEJ

CFD są denominowane w mniejszych partiach niż podstawowe Kontrakty Terminowe. Na przykład, CFD ropy naftowej jest na 25 baryłek, w porównaniu z 1000 baryłek w obrocie na Nymex. Każdy CFD jest notowany jako 1 jednostka podstawowej umowy (1 baryłka), z minimalną wielkością obrotu (25 baryłek).

MNIEJSZA WILELKOŚĆ OBROTU

Wymagania dotyczące zabezpiecznia w CFD są znacznie niższe od Kontraktów Terminowych, ponieważ wilkości transakcji są znacznie mniejsze.

BRAK OPŁAT NA CFD SUROWCÓW

Prowizja nie jest pobierana, ale jest ona wliczona w cenę z tego wynikają różnice w cenach Kontraktów Terminowych i Kontraktów CFD.

WYGASANIE KONTAKTÓW CFD

Tak jak Kontrakty Terminowe, Kontrakty CFD posiadają datę wygaśnięcia. Jeśli pozycja nie zostanie zamknięta przed datą wygaśnięciem kontraktu, platforma automatycznie zamknie pozycję  po cenie obowiązującej w danej chwili na rynku. Rozliczenia wynikające z uzyskanych zysków lub strat poniesionych na takiej transakcji, zostaną odzwierciedlone na rachunku Klienta.

DATA WAŻNOŚCI

Określone daty ważności i czasu dla poszczególnych surowców CFD można znaleźć na platformie transkacyjnej.

RODZAJE ZLECEŃ

Z Limitem, Po Cenie Rynkowej, Zlecenia Stop, Stop Limit oraz Trailing Stop. Dodaktowo zlecenie warunkowe If-Done oraz One-Cancels-The-Other (OCO) Jedno Anuluje Drugie.

Przykład:

Long Długa Pozycja na CFD ropy - Kupno 100 baryłek ropy w Kontrakcie CFD.

 
Dzień 1 – Inwestor liczy na wzrosty cen ropy i dlatego kupuje CFD na ropę.
Handel Kupno 100 CFD po US$59,90
Wartość Nominalna US$5990
Wymagane Zabezpieczenie (10%) US$599
 
Dzień 5 – Ceny wzrosły i Inwestor chce zamknąć pozycje, aby zrealizować swoje zyski.
Handel Sprzedaż 100 CFDs po US$62,20
Wartość Nominalna US$6220
Zysk US$230
Zmiana ceny instrumentu bazowego (US$62,20 - US$59,90) / US$59,90 = 3,8%

 

Reasumując przedsiębiorca skorzystał z dźwigni, możliwej na Kontrakty CFD. Transakcja początkowa miała wartość 5990 dolarów, ale inwestor wykorzystał na ten zakup tylko 10% tej wartości, 599 dolarów. Zamykając swoją transakcję, osiagnąl zysk w wysokości 2,30 dolarów za baryłkę, dzięki  3,8% wzrostowi instrumentu bazowego. Klient realizuje zysk z 230 dolarów, co stanowiło 38,9% pierwotnie zaangażowanego kapitału.

Należy w tym miejscu przypomnieć Klientom, iż wykorzystywanie dźwigni w Kontraktach CFD może przynieść wzrost zysków jak również większe potencjalne straty, gdy rynek będzie się poruszał niezgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Poziom ryzyka

Portugalskie domy maklerskie są zobowiązane są do klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym, w zależności od złożoności produktu i ryzyka, jako: zielony, żółty lub czerwony.
Forex / Kontrakty CFD jest klasyfikowany jako czerwony produktu, ponieważ jest uważany za produkt inwestycyjny z dużą złożoność i wysokim ryzykiem. Zobacz także '' Informacja złożonych produktów (IFI) "znajdujący się w naszych stronach.

 

Ostrzeżenie. Statystyki kont rzeczywistych w DIF Broker inwestujących na rynku OTC w kontrakty CFD, za II kwartał 2018

 
 

  procent zyskownych procent stratnych
opcje 23% 77%
konta CFD surowce 50% 50%
konta CFD indeksy 44% 56%
Forex 57% 43%
Futures 20% 80%
konta CFD akcji 53% 47%

 

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat inwestycyjnych produktów złożonych w naszym KID (Key Information Documents) strona dokumentu tutaj
 

Pobierz demo

Forex Broker

        INWESTUJ GLOBALNIE