Przyszłość inwestowania w obligacje

Nasza oferta obligacji, redukuje wysokie koszty i czasochłonne procedury pośredników i dostarcza inwestorom bezpośredni dostęp online do dostawców obligacji i giełd europejskich za pośrednictwem naszej platformy.

Minimum 10 tys. EUR

Inwestowanie w obligacje z DIF oznacza dostęp do profesjonalnego środowiska handlu, który wyposaża Cię w informacje, płynność oraz technologię, którą potrzebujesz, aby wykorzystać gdzie chcesz i kiedy chcesz. Korzystaj z wszystkich przewag, jakie daje inwestowanie jak PRO, już od 10 tys. EUR.

Z DIF nie ma niespodzianek cenowych. Nasza lista prowizji jest przejrzysta.

Rynek Standard DIF*
Europejskie obligacje państwowe 0,30%
(minimum 80 EUR)**
0,25%
(minimum 10 EUR)**
Amerykańskie obligacje państwowe*** 0,30%
(minimum 80 EUR)**
0,25%
(minimum 10 EUR)**
Europejskie i amerykańskie obligacje korporacyjne 0,30%
(minimum 80 EUR)**
0,25%
(minimum 10 EUR)**
Obligacje rynków wschodzących 0,30%
(minimum 80 EUR)**
0,25%
(minimum 10 EUR)**

* Sprawdź więcej w opłatach i warunkach dla obligacji
** Ekwiwalent, jeśli notowane w innej walucie
*** Dla amerykańskich obligacji skarbowych, istnieje dodatkowy zewnętrzy koszt 0,0004%, który jest już wliczony w cenę.


Zautomatyzowanie obligacji

Na podstawie przejrzystych cen, nasz system oferuje najlepszą przybliżoną cenę dla natychmiastowych transakcji*. Ta cena jest właściwa w około 90%-95% przypadków, cena transakcji będzie taka jak pokazana lub lepsza.

Jako alternatywa dla niektórych obligacji, masz możliwość wziąć pełną kontrolę i ustawić swoją cenę, po której chcesz nabyć obligacje. Gdy cena taka zostanie osiągnięta na rynku, w zdefiniowanym przez Ciebie czasie: godzin, dni lub nawet tygodni, zlecenie zostanie zrealizowane.

 

* Najlepsza cena dostarczana przez 40 globalnych dostawców płynności.


 

  Pobierz Darmowe Demo

 

Inwestowanie w obligacje online FAQ

Obszerna lista najbardziej aktywnych i płynnych obligacji państwowych i korporacyjnych z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, jak również krótka lista z Ameryki Południowej – łącznie ponad 3 000 obligacji dostępnych online. Wkrótce także obligacji Ameryki Południowej oraz nowe obligacje amerykańskie także będą dostępne online.

DIF obsługuje 33.000 obligacji w trybie offline, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że może ona być przedmiotem obrotu w trybie offline za pośrednictwem naszego działu handlowego. Proszę skontaktować się z DIF w celu upewnienia się czy to będzie możliwe do negocjacji w trybie offline. Jeśli tak, złożymy dla Ciebie zlecenie i transakcje pojawi się w podsumowaniu zbiorczym konta, tak jak dla każdej innej transakcji.

Obligacje mogą być handlowane online 24/5, jeżeli dostępny jest odpowiedni rynek obligacji bazowych. Godziny handlu będą ograniczone do godzin, gdy płynność danego rynku obligacji bazowej jest najlepsza (czyli europejskie obligacje państwowe są negocjowane w godzinach giełd europejskich).

Obligacje są notowane głównie na międzynarodowym rynku OTC, a nie na giełdach. Tak więc, platforma wykorzystuje swoją sieć kontrahentów z ponad 40 dostawcami płynności na rynku OTC do poszukiwania płynności w handlu obligacjami online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Jak działa zlecenie rynkowe na giełdzie?”

Istnieją granice, które są ustanowione zgodnie z normalnymi warunkami płynności na bazowym rynku obligacji. Ograniczenia te różnią się od € 1m lub więcej dla obligacji korporacyjnych i € 25m lub więcej dla obligacji państwowych.

Obligacje mają różne minima handlowe, które mogą wynosić 50tys., 100tys. lub 200tys. w odpowiedniej walucie. Możesz sprawdzić minimalny rozmiar transakcji w Konto> Warunki Handlowe, jak również w oknie handlowym. Istnieją jednak obligacje, których minimalna wielkość obrotu jest niższa, a także będzie dostępna (minimum w wysokości 10tys. euro lub dolarów dla obligacji online internetowych ma zastosowanie nawet wtedy, gdy podstawowa minimalna jednostka obrotu jest niższa).

Cena widoczna na platformie w oknie handlu online to cena orientacyjna na żywo w oparciu o cenę rynkową obligacji OTC. Z tego powodu rzeczywiste ceny handlowe mogą się różnić od tej ceny. Więcej informacji można znaleźć w "Jak działa zlecenie rynkowe". Ponadto cena podana na koncie jest orientacyjną ceną na koniec dnia, która może się różnić od rzeczywistych cen obrotu, a także ceny, jaką można zobaczyć w okienkach handlowych.

Zlecenie rynkowe jest standardowym zleceniem przy obrocie obligacjami. Rynkowe zlecenia na obligacje, w przeciwieństwie do akcji, nie są wykonywane na giełdzie, ale są kierowane do dużej grupy dostawców płynności, która wykonuje transakcję w ciągu kilku sekund. Ceny orientacyjne będą służyć, jako maksymalny limit ceny dla zlecenia rynkowego. Jeśli nie zostanie wykonane w ciągu 45 sekund, zamówienie zostanie automatycznie anulowane lub zgaszone. Nie można zmienić długości trwania zleceń rynkowych.

Jeśli nie otrzymamy ceny, która jest lepsza lub w maksymalnym limicie ceny (orientacyjna cena na żywo opisana powyżej), zlecenie zostanie automatycznie anulowane lub wygaśnie. W takim przypadku skontaktuj się z DIF, aby zapytać o możliwość negocjowania konkretnej obligacji offline. Wygaśniecie nastąpi po 30-45 sekundach, w zależności od konkretnego rynku obligacji.

Kiedy złożysz zlecenie z limitem, zostanie ono automatycznie przekazane do najbliższego kontrahenta. Zlecenia z limitem są zwykle używane do składania zleceń na zewnątrz lub w środku spreadu lub na określonym poziomie. Zlecenia z limitem działają tylko na giełdzie, a zatem mogą występować przypadki niewykonania zlecenia na giełdzie z powodu braku płynności. A istnieje możliwość zlecenia rynkowego (gdzie płynność nie jest ograniczona do giełdy, ale jest na rynku obligacji OTC) . Możesz ustawić czas trwania zlecenia z limitem.

Zlecenia z limitem działają tylko dla wybranych obligacji o wystarczającej płynności na giełdach. Aby uzyskać więcej informacji o dostępności zleceń na giełdach, skontaktuj się z nami.

Actualmente não existem outro tipo de ordens disponíveis para a negociação de obrigações online. Aktualnie nie ma innych rodzajów zleceń dotyczących handlu obligacjami online.

Obecnie nie ma wykresów na rynku obligacji online.

Zarówno zlecenie z limitem, jak i zlecenia rynkowe działają w zasadzie wszystko albo nic, a więc zlecenie jest wypełnione w 100%, lub wcale. Tak, więc częściowa egzekucja nie są możliwa.

Przetwarzanie zlecenia jest w pełni zdigitalizowane i przy zastosowaniu robotyki, cena wykonania jest zoptymalizowana dla najlepszego doświadczenia Klienta.

Prowizje dla obligacji są następujące

Rynek Standard DIF*
Obrigações soberanas europeias Europejskie obligacje państwowe 0,30%
(minimum 80 EUR)**
0,25%
(minimum 10 EUR)**
Amerykańskie obligacje państwowe*** 0,30%
(minimum 80 EUR)**
0,25%
(minimum 10 EUR)**
Europejskie i amerykańskie obligacje korporacyjne 0,30%
(minimum 80 EUR)**
0,25%
(minimum 10 EUR)**
Obligacje rynków wschodzących 0,30%
(minimum 80 EUR)**
0,25%
(minimum 10 EUR)**

* Proszę skontaktować się z menedżerem konta, aby uzyskać więcej informacji
** Równoważny, jeśli jest przedmiotem obrotu w innej walucie
*** W przypadku obligacji skarbowych USA obowiązuje dodatkowa zewnętrzna opłata uwzględniona w cenie.

Ta opłata to 0.000335% do 0,0004%.

Oprócz prowizji z tytułu obrotu obligacjami, obligacje są również przedmiotem prowizji depozytowej.
Obligacje także podlegają opodatkowaniu. Ze względu na liczne konsekwencje podatkowe w chwili obecnej wszystkie zobowiązania podlegają maksymalnej stawce zryczałtowanej w przypadku podziału odsetek w wysokości 35%