Fundusze ETF

Fundusze ETF, korzyści:

 • Inwestowanie w różne aktywa: regiony świata, kraje, sektory, surowce,
 • Fundusze czołowych emitentów: iShares (Black Rock - największa na świecie firma asset management), db x-trackers (Deutsche Bank), iPath (Barcleys Bank), HSBC,
 • Dywersyfikacja, ryzyko jest równomiernie rozłożone w koszyku akcji,
 • Możliwość zarabiania na spadkach - tzw. fundusze odwrócone,
 • Otrzymywanie dywidend z akcji wchodzących w skład funduszu,
 • Minimalna inwestycja już od 2000 € / $ ,
 • Inwestowanie na platformie funduszy inwestycyjnych. Możliwość testowania oraz nauki na bezpłatnej platformie demo.

Przewagi funduszy ETF nad tradycyjnymi funduszami

 • Kilkakrotnie niższe koszt zarządzania, średnio 0,2 %  rocznie,
 • Kilkakrotnie niższy koszt nabycia, 2 centy od jednostki z minimalą opłatą 15 $,
 • Płynność, natychmiastowa możliwość zakupu oraz sprzedaży ETF w godzinach handlu na giełdzie,
 • Transparentność, inwestor, posiada stały dostęp do stanu swojego rachunku,
 • Bezpieczeństwo, nad handlem ETF czuwają państwowe organy nadzoru rynku kapitałowego.

Lista funduszy inwestycyjnych ETF:

Fundusze inwestycyjne ETF  - lista - pełna lista na platformie demo!

Fundusze surowcowe ETC - lista 

Szczegółowe informacje na temat funduszy

Szczegółowe informację na temat poszczególnych funduszy inwestycyjnych, można uzyskać bezpośrednio na stronach emitenta funduszu.  Wyszukiwanie w przeglądce internetowej. Wpisujemy kod funduszu oraz słowo ETF. Przykład: GLD ETF.

Fundusze ETF, można kupić oraz sprzedać na giełdzie za pośrednictwem platformy inwestycyjnej on-line. Dzięki temu koszty nabycia/sprzedaży są niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. ETF są to fundusze inwestycyjne zarządzane pasywnie, oznacza to, iż ich zadaniem jest odzwierciedlanie wyników danego indeksu. Dlatego też koszty zarządzania funduszy ETF są także kilkukrotnie niższe w porównaniu z tradycyjnymi funduszami, nie umniejszając przy tym ich wynikom.

Dostęp do ETF

Przy zakłdaniu konta rzeczywistego, Klient proszony jest o wypełenienie testu adekwatności i w zależności od wyniku tego testu przyznajemy dostęp do poszczególnych instrumentów. Na platformie DIF Freedom wszystkie fundusze ETF zaklasyfikowane są jako złożone. Na naszych stronach znajdują się dokumenty KID.

 

Jak rozpocząć inwestowanie ?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom: pobierz demo platformy

 

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat inwestycyjnych produktów złożonych w naszym KID (Key Information Documents) strona dokumentu tutaj