D IF Zarządzanie portfelem

Zarządzania portfelem świadczone przez DIF Broker jest spersonalizowane i dostosowana do potrzeb Klienta. Oznacza, to zatem nie tylko indywidualne i uznaniowe zarządzanie aktywami finansowymi Klienta, ale także wstępna analizę potrzeb Klienta, ich właściwości i oczekiwania, aby umożliwić DIF Broker zaprezentowanie odpowiedniego rozwiązania inwestycyjnego. Zapewniamy indywidualną obsługę wiec musimy się poznać.

Co Ci gwarantuje ta usługa?

Przejrzystość: wszystkie szczegóły, w jaki sposób rozwijają się Twoje inwestycje, są w zasięgu jednego kliknięcia.

Strategia: Gdy Twój profil inwestora jest już znany strategia zostanie przyjęta, na podstawie całkowitej wartości inwestycji i dywersyfikacji w skali świata i  różnych klas aktywów finansowych. Zarządzanie portfelem DIF Broker jest przeznaczone dla inwestorów, którzy wykazują tolerancję wysokiego ryzyka i oczekują wzrostu ich kapitału.

Jak prezentowana jest ta usługa?

Usługa jest „szyta na miarę”, czyli w oparciu o adekwatności profilu inwestora, na podstawie analizy sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych i swojej wiedzy i doświadczenia. Zarządzanie, które ma być przeprowadzone, będzie miało większość udziałów w akcjach i funduszach ETF, dlatego też zaleca się inwestycję na  5 lat.

 Dowiedz się więcej