Co to są ETF

Kluczowa charakterystka funduszy ETF

Fundusze ETF są nowoczesnym instrumentem, spełniającym rosnące wymagania inwestorów. Wiadomo, jakich wyników możemy się po nich spodziewać, są to wyniki wybranego indeksu giełdowego. Dzięki temu, iż jednostki funduszy notowane są na giełdzie, koszty nabycia i dystrybucji są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy. Dzięki temu, iż są to fundusze zarządzane pasywnie, istnieją kilkukrotnie niższe koszty zarządzania. Nie ma obwarowań czasowych trwania inwestycji, inwestycja może być zakończona w każdym momencie, bez żadnych dodatkowych opłat.

  • wyniki - takie jak indeks giełdowy powiązany z funduszem,
  • kilkukrotnie niższe koszty zarządzania,
  • niskie, czytelne koszty nabycia (2 centy od jednostki z minimalna opłatą 15 USD),
  • możliwość zakończenia inwestycji w każdym czasie.

Exchange Traded Funds (ETF-y) zrewolucjonizowały sposób w jaki inwestorzy prowadzą swoje portfele inwestycyjne. ETF-y są efektywne, tanie, transparentne, płynne oraz elastyczne. Na świecie fundusze ETF biją rekordy popularności, w Polsce ciągle jeszcze jest to mało znany instrument.

Geneza powstania funduszy ETF

Wiele produktów inwestycyjnych obiecuje pokonanie wyników jakie osiągają indeksy giełdowe, w zaniam za to pobierają niemałe prowizje. W praktyce większość z tych produktów nie pokonuje regularnie indeksów, a zyski inwestora pomniejszone są przez wygórowane koszty. Dlatego też powstał pomysł, funduszy inwestycyjnych, które będą miały tylko jeden cel – naśladowanie wyników indeksu przy bardzo niskich kosztach zarządzania. Tak powstały fundusze ETF, inaczej mówiąc fundusze zarządzane pasywnie.

Jak działają fundusze ETF ?

Emitentami funduszy ETF, są z reguły te same firmy, które emitują tradycyjne fundusze inwestycyjne, takie jak: Black Rock, Barclays, UBS, Citigroup, HSBC. Emitent funduszu ETF, skupuje akcje do portfela w taki sposób, aby fundusz jak najdokładniej naśladował wyniki indeksu na którym się on opiera. Dzięki temu uzyskujemy fundusz, który oferuje wyniki takie jaki oferuje indeks, przy kosztach zarządzania rzędu 0,2 % oraz transparentnych i niskich kosztach nabycia jednotek funduszu bezpośrednio na giełdzie.
Fundusze ETF Exchange Traded Fund, są funduszem inwestycyjnym, którego jednostki uczestnictwa notowane są na giełdzie. Kupuje się oraz sprzedaje jednostki uczestnictwa funduszu bezpośrednio na giełdzie za pośrednictwem platformy inwestycyjnej.

ETF efektywne

Fundusze ETF mają za zadanie odzwierciedlać wyniki danego rynku. Czyli np. Fundusz giełdy Tajlandii ma za zadanie podążać za indeksem Tajlandii, fundusz złota, ma za zadanie odzwierciedlać wyniki indeksu złota.

ETF niskie koszty

Utrzymywanie niskich kosztów w inwestowaniu jest bardzo ważnym elementem.
ETF-y mają za cel dostarczać wyniki, jakie generuje rynek i pobiera prowizję tylko za to, ani więcej, ani mniej. Jest to kwota od 0,05 do 1,6 %, przy czym najczęściej jest to 0,15 do 0,4 % rocznie. Nie ma żadnych ukrytych kosztów, ETF-y są w pełni transparentne.
Koszty kupna oraz sprzedaży ETF, także powinny być wzięte pod uwagę. Broker pobiera prowizję transakcyjną, taką samą jak przy kupowaniu / sprzedawaniu akcji. I tak samo koszty są w pełni transparentne i podane przed zawarciem transakcji. Na giełdach europejskich jest to 0,2 % z minimalną opłatą 12 EUR, na giełdach amerykańskich jest to 2 centy od funduszu, z minimalną opłatą 15 USD.

ETF transparentne

Z góry podane wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem danego funduszu ETF. Notowania funduszy dostępne 24/7 online: bieżący stan rachunku inwestycyjnego, na platformie inwestycyjnej w postaci wykresu, na stronie emitenta, na serwisach inwestycyjnych.

ETF płynne

Fundusze ETF notowane są na giełdzie. Dzięki temu można je kupić oraz sprzedać w każdym momencie.

ETF elastyczne

Dif Broker oferuje ponad 800 funduszy ETF: fundusze oferujące ekspozycję w rejony świata: Azja, Ameryka Łacińska, Meksyk, Szwajcaria. Fundusze surowcowe: złoto, platyna, miedź, ropa. Fundusze odwrócone oferujące możliwości zarobkowe w sytuacji, gdy instrument bazowy notuje spadki. Fundusze lewarowane, są to fundusze, z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

ETF rozłożenie ryzyka

Dywersyfikacja opiera się na starym, dobrym przekonaniu, aby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Poprzez inwestowanie w wiele walorów jednocześnie, oczekiwane cele inwestycyjne, mogą zostać osiągnięte przy znacznie zmniejszonym ryzyku. Weźmy pod uwagę dwa portfele 1 i 2. Portfel 1 skoncentrowany oraz portfel  2 zdywersyfikowany, przyjmijmy, iż oba portfele mają takie same cele inwestycyjne. Portfel 2 ma takie same cele inwestycyjne, jak portfel 1, niemniej dzięki zdywersyfikowaniu czyni to przy znacznie niższym ryzyku, powodując tym samym, iż jest atrakcyjniejszą formą inwestowania.
Fundusz ETF złożony jest z szeregu poszczególnych akcji, dzięki czemu jest to zdywersyfikowany instrument, ryzyko nie jest skoncentrowane na pojedyńczej spółce, lecz rozłożone na wiele spółek akcyjnych.

ETF regulowane

Zarówno emitenci funduszy ETF, jak i brokerzy pośredniczący w obrocie funduszami podlegają pod kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego.

ETF rosnąca popularność

Wzrost popularności ETF jest fenomenalny. Od czasu powstania pierwszego ETF w 1993 roku do 2012, sektor ten wzrósł do ponad 1,2 biliona dolarów, taką kwotę posiadają obecnie fundusze ETF w zarządzaniu. 

ETF - więcej inforamcji

wiecej informacji

Inwestuj w fundusze ETF na platformie online:

Na polskiej giełdzie notowanych jest jedynie 3 fundusze ETF. Niemniej jednak już teraz Polski inwestor ma możliwość inwestowania w TYSIĄCE funduszy ETF na giełdach całego świata, za pośrednictwem polsko języcznej platformy inwestycyjnej DIF Freedom. 
W celu zapoznania się z platformą, udostępniamy darmową platformę demo oraz wsparcie POBIERZ DEMO. Konto demo``zasilone`` jest kwotą wirtualnych pieniędzy 100 tys EUR, co daje możliwość przetestowania konta. 

ETF dostępne zgodnie z nowymi regulacjami MIFID II

W czasie otwierania konta w DIF, Klienci są proszeni o wypełnienie testu wiedzy oraz doświadczenia w zakresie wiedzy na temat inwestowania w poszczególne instrumenty finansowe. W zależności do wyniku tego testu, przyznajemy dostęp do poszczególnych instrumentów. Na stronie do wglądu udostępniamy KID (Key Information Documents). Więcej informacji zapraszamy do kontaktu z działem obsługi Klienta, na [email protected]

Zapisz się na kolejny WEBINAR: ``Wprowadzenie do inwestowania w ETF``

 

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat inwestycyjnych produktów złożonych w naszym KID (Key Information Documents) strona dokumentu tutaj

 

Zapisz się na kolejny webinar

Weryfikacja tekstu