Portfel Taktyczny

 

CEL: uzyskanie możliwie wysokiej stopy zwrotu z różnych klas aktywów oraz wyników wyższych od indeksu DJ

POZIOM RYZYKA: umiarkowane ryzyko, inwestycja czasowo przechodzi z rynku akcji na rynek surowców

__________________________________________________________________________________________________________

Portfel przeznaczona są dla zamożnych inwestorów pragnących w długim terminie uzyskać stopy zwrotu wyższe od zwrotów z indeksu giełdowego. Indeksem benchmark jest iShares Dow Jones U.S.

Polityka inwestycyjna


Celem inwestycji jest długoterminowy wzrost wartości portfela przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. Portfel zalecany jest jako część większej strategii inwestycyjnej, aby uzyskać więcej informacji na ten temat, strategii inwestycyjnych, zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją strategii inwestycyjnych oraz do kontaktu.

Wyniki portfela Taktyczny Trader, przy stałym zaangażowaniu na rynku*

 stan na dzień 31.12.2013

  * Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.
            

  Wyniki skumulowane, przy stałym zaangażowaniu na rynku*

  Wartość początkowa inwestycji 50 000 USD. Przedział czasowy od 31.12.2001 do 10.07.2013.

  Dla porównania wyniki indeksu iShares Dow Jones

  *Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

Minimalna początkowa wartość inwestycji wynosi 25 000 EUR lub USD. Roczna opłata za zarządzanie 2%.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą DIF Broker. Przybliżymy oferowane przez nas portfele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej atrakcyjne rozwiązanie.

Informacje wspólne dla wszystkich portfeli

  Zapytaj Doradcę

     

  Zainwestuj on-line

Klauzula:

Dla otrzymania wyników szacunkowych w prezentowanej strategii, zostały użyte wyniki indeksów.  Wyniki zostały obliczone przez  Dorsey, Wright & Associates ("DWA"), lecz nie zostały zweryfikowane poprzez audyt. Zmienność w strategii może być inna aniżeli zmienność indeksu  S&P 500. Wyniki strategii nie uwzględniają wypłacanych dywidend dla akcji oraz funduszy ETF, nie zawierają także kosztów zarządzania, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki hipotetyczne oraz rzeczywiste, nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Inwestorzy powinni mieć długoterminowe cele inwestycyjne Powyższe przedstawienie strategii nie stanowi jej rekomendacji.