Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Hedging walutowy

Aby móc przeprowadzić hedging inwestor musi mieć na koncie dostęp do kontraktów CFD. Są to instrumenty z dźwignią finansową co wiąże się z większym ryzkiem inwestycyjnym.

Hedging walutowy polega na zawarciu przeciwstawnej transkacji, w stosunku do tej, którą się już posiada.

 

Hedging walutowy

 

Jeśli inwestor posiada konto maklerskie w dolarach i mieszka w Polsce i jego walutą bazową są złotówki, może rozważyć przeprowadzenie zabezpieczenia kursu walutowego, jest to tak zwany hedging walutowy. Część inwestorów, inwestująca na globalnych giełdach, na stałe ma wbudowany hedging w swoim systemie inwestycyjnym, niezależnie od trendów notowań dla walut.

Hedging polega na zawarciu przeciwstawnej transkacji, do tego co się posiada. Czyli jeśli mamy 10 tys. USD, musimy jednocześnie sprzedać 10 tys USD. Inaczej mówiąc niwelujemy ryzyko walutowe. Gdy posiadasz inwestycję wyrażoną w USD, posiadasz nijako długą pozycję w USD, a wykonując hedge uzyskujesz równocześnie krótką pozycję w USD na rynku Forex.

Od stycznia 2018 do września 2019 kurs dolara względem złotówki zyskał 20%. Czyli Klienci posiadający konta w USD dodatkowo zyskiwali na umacnianiu się dolara 20%, była to bardzo dogodna sytuacja, lecz nie mamy gwarancji, iż trend ten będzie kontynuowany.

Zobaczmy to na przykładzieJeśli posiadasz zainwestowane 10 tys. USD w amerykańskich akcjach, aby wykonać hedge musisz sprzedać parę walutową USD/PLN także za 10 tys. USD, zniwelujesz tym samym ryzyko spadku kursu dolara względem złotówki. Od tego momentu, ryzyko dla dolara zostanie zniwelowane, ponieważ będziesz posiadać równocześnie długą pozycję w USD w akcjach amerykańskich i krótką pozycję USD/PLN na rynku Forex, obie dokładnie w takiej samej kwocie. Od czasu zawarcia transakcji na rynku walutowym Forex, będą możliwe 2 scenariusze:

Scenariusz 1 Dolar będzie się umacniał.

Zyskasz na umacnianiu się dolara na inwestycji w akcjach i stracisz na krótkiej pozycji na rynku Forex.

Scenariusz 2 Dolar będzie się osłabiał.

Zyskasz na osłabianiu się dolara na inwestycji na Forex i stracisz na długiej pozycji w akcjach.

Aspekty praktyczne

Dla zniwelowania ryzyka walutowego, hedging walutowy przeprowadza się od początku inwestycji, bez analizowania analizą techniczą notowań kursu dolara.

Aby móc przeprowadzić hedging inwestor musi mieć na koncie dostęp do kontraktów CFD, a tym smamym do Forex. Są to instrumenty z dźwignią finansową co wiąże się z większym ryzkiem inwestycyjnym.

Ile trzeba mieć kapitału, czyli co to jest dzwignia finansowa?

Aby przeprowadzić transkację  o wielkości 10 000 USD na rynku walutowym, dzięki istnieniu dźwignii finansowej nie musisz posiadać na koncie takiej kwoty. Wymagany depozyt dla takiej wielkości będzie wynosił zaledwie 500 USD i jest to minimum dla takiej transakcji.

Procent wykorzystanej marży dla konta

Dla zebezpieczenia inwestycji musisz posiadać na koncie wiekszą ilość gotówki, niż wymagane minimum, aby uniknąć automatycznego zamknięcia inwestycji, w przypadku całkowitego wykorzystania marży na koncie.

I tak, spójrzmy na przykład poniżej. Jeśli będzie będziesz posiadał 1500 USD wolnej gotówki na koncie, procentowe wykorzystanie marży dla konta, w momencie zawarcia transakcji będzie wynosić 12,51%. Jeśli  procent ten będzie się zwiekszał, tym będzie wzrastało ryzyko automatycznego zamknięcia pozycji. W DIF Broker, jeśli procent ten doszedł by do 75% Klient otrzyma pierwsze powiadomienie z prośbą o dopłacenie do depozytu, jeśli dojdzie do 90% otrzyma drugie powiadomienie, przy 100% zamkniemy wszystkie pozycje z dźwignią.

Jeśli inwestycja będzie zarabiać, procent ten będzie się zmniejszał. Jeśli inwestycja będzie generować stratę, procent ten będzie się zwiększał.

Widok z rachunku, tuż po zawarciu transakcji

 

Koszt zawarcia transakcji na rynku walutowym Forex

Na rynku walutowym Forex nie ma prowizji jest tylko różnica w cenie kupna do ceny sprzedaży, tak zwany spread. Dla pary USDPLN wynosi on 13 pipsów. Jeden pips warty jest 1 PLN.

Legenda

Koszt: brak prowizji

Dostępny wstępny depozyt zabezpieczający: ilość wolnej gotówki na koncie

Wpływ wstępnego depozytu zabezpieczającego: kwota jaka będzie zablokowana na koncie celem otwarcia tej inwestycji

Wpływ depozytu zabezpieczającego na utrzymanie pozycji: kwota jaka będzie zablokowana na koncie celem utrzymania tej inwestycji

 

Koszty utrzymania inwestycji zawartej z dźwignią finansową

W związku z tym, że kapitał został pożyczony dla dokonania inwestycji, istnieją z tym związane koszty finansowania, są to koszty naliczane każdorazowo, jeśli pozycja jest utrzymywana przez noc. Są to tak zwane punkty swapowe, jest to kwota zmienna i na 06 grudnia 2019 wynosi ona – 0,000329, czyli 3,29 pipsa, co dla 10 000 USDPLN daje to 3,29 PLN, za noc. Czyli jeśli chcemy trzymać inwestycję przez rok, 3,29 PLN x 350 dni = 1151 PLN. W dolarach jest to 299 USD. Czyli w skali roku trzeba się liczyć z kosztem rzędu 3%.

Aktualizacja z lipca 2020 – na ten moment roczne koszty wynoszą 1% na rok.

Dowiedz się więcej na powiązane tematy:

Uwaga. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowejNależy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD to złożone produkty, a ich zrozumienie może być trudne, dowiedz się więcej tutaj.

Close We are hiring