Nasz blog
Hedging walutowy

Hedging walutowy polega na zawarciu przeciwstawnej transkacji, w stosunku do tej, którą się już posiada.

 

Hedging walutowy

 

Jeśli inwestor posiada konto maklerskie w dolarach i mieszka w Polsce i jego walutą bazową są złotówki, może rozwarzyć przeprowadzenie zabezpieczenia kursu walutowego, jest to tak zwany hedging walutowy. Część inwestorów, inwestująca na globalnych giełdach, na stałe ma wbudowany hedging w swoim systemie inwestycyjnym, niezależnie od trendów notowań dla walut.

Hedging polega na zawarciu przeciwstawnej transkacji, do tego co się posiada. Czyli jeśli mamy 10 tys. USD, musimy jednocześnie sprzedać 10 tys USD. Inaczej mówiąc niwelujemy ryzyko walutowe. Gdy posiadasz inwestycję wyrażoną w USD, posiadasz nijako długą pozycję w USD, a wykonując hedge uzyskujesz równocześnie krótką pozycję w USD na rynku Forex.

Od stycznia 2018 do września 2019 kurs dolara względem złotówki zyskał 20%. Czyli Klienci posiadający konta w USD dodatkowo zyskiwali na umacnianiu się dolara 20%, była to bardzo dogodna sytuacja, lecz nie mamy gwarancji, iż trend ten będzie kontynuowany.

Zobaczmy to na przykładzieJeśli posiadasz zainwestowane 10 tys. USD w amerykańskich akcjach, aby wykonać hedge musisz sprzedać parę walutową USD/PLN także za 10 tys. USD, zniwelujesz tym samym ryzyko spadku kursu dolara względem złotówki. Od tego momentu, ryzyko dla dolara zostanie zniwelowane, ponieważ będziesz posiadać równocześnie długą pozycję w USD w akcjach amerykańskich i krótką pozycję USD/PLN na rynku Forex, obie dokładnie w takiej samej kwocie. Od czasu zawarcia transakcji na rynku walutowym Forex, będą możliwe 2 scenariusze:

Scenariusz 1 Dolar będzie się umacniał.

Zyskasz na umacnianiu się dolara na inwestycji w akcjach i stracisz na krótkiej pozycji na rynku Forex.

Scenariusz 2 Dolar będzie się osłabiał.

Zyskasz na osłabianiu się dolara na inwestycji na Forex i stracisz na długiej pozycji w akcjach.

Aspekty praktyczne

Dla zniwelowania ryzyka walutowego, hedging walutowy przeprowadza się od początku inwestycji, bez analizowania analizą techniczą notowań kursu dolara.

Aby móc przeprowadzić hedging inwestor musi mieć na koncie dostęp do kontraktów CFD, a tym smamym do Forex. Są to instrumenty z dźwignią finansową co wiąże się z większym ryzkiem inwestycyjnym.

Ile trzeba mieć kapitału, czyli co to jest dzwignia finansowa?

Aby przeprowadzić transkację  o wielkości 10 000 USD na rynku walutowym, dzięki istnieniu dźwignii finansowej nie musisz posiadać na koncie takiej kwoty. Wymagany depozyt dla takiej wielkości będzie wynosił zaledwie 500 USD i jest to minimum dla takiej transakcji.

Procent wykorzystanej marży dla konta

Dla zebezpieczenia inwestycji musisz posiadać na koncie wiekszą ilość gotówki, niż wymagane minimum, aby uniknąć automatycznego zamknięcia inwestycji, w przypadku całkowitego wykorzystania marży na koncie.

I tak, spójrzmy na przykład poniżej. Jeśli będzie będziesz posiadał 1500 USD wolnej gotówki na koncie, procentowe wykorzystanie marży dla konta, w momencie zawarcia transakcji będzie wynosić 12,51%. Jeśli  procent ten będzie się zwiekszał, tym będzie wzrastało ryzyko automatycznego zamknięcia pozycji. W DIF Broker, jeśli procent ten doszedł by do 75% Klient otrzyma pierwsze powiadomienie z prośbą o dopłacenie do depozytu, jeśli dojdzie do 90% otrzyma drugie powiadomienie, przy 100% zamkniemy wszystkie pozycje z dźwignią.

Jeśli inwestycja będzie zarabiać, procent ten będzie się zmniejszał. Jeśli inwestycja będzie generować stratę, procent ten będzie się zwiększał.

Widok z rachunku, tuż po zawarciu transakcji

 

Koszt zawarcia transakcji na rynku walutowym Forex

Na rynku walutowym Forex nie ma prowizji jest tylko różnica w cenie kupna do ceny sprzedaży, tak zwany spread. Dla pary USDPLN wynosi on 13 pipsów. Jeden pips warty jest 1 PLN.

Legenda

Koszt: brak prowizji

Dostępny wstępny depozyt zabezpieczający: ilość wolnej gotówki na koncie

Wpływ wstępnego depozytu zabezpieczającego: kwota jaka będzie zablokowana na koncie celem otwarcia tej inwestycji

Wpływ depozytu zabezpieczającego na utrzymanie pozycji: kwota jaka będzie zablokowana na koncie celem utrzymania tej inwestycji

 

Koszty utrzymania inwestycji zawartej z dźwignią finansową

W związku z tym, że kapitał został pożyczony dla dokonania inwestycji, istnieją z tym związane koszty finansowania, są to koszty naliczane każdorazowo, jeśli pozycja jest utrzymywana przez noc. Są to tak zwane punkty swapowe, jest to kwota zmienna i na 06 grudnia 2019 wynosi ona – 0,000329, czyli 3,29 pipsa, co dla 10 000 USDPLN daje to 3,29 PLN, za noc. Czyli jeśli chcemy trzymać inwestycję przez rok, 3,29 PLN x 350 dni = 1151 PLN. W dolarach jest to 299 USD. Czyli w skali roku trzeba się liczyć z kosztem rzędu 3%.

Aktualizacja z lipca 2020 – na ten moment roczne koszty wynoszą 1% na rok.

Dowiedz się więcej na powiązane tematy:

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.