Nasz blog
Rok 2008 i 2018, czy będzie powtórka krachu?

 

Rok 2008 i 2018, czy będzie powtórka krachu?

Prowadząc dla moich Klientów usługi doradztwa inwestycyjnego, opieram się na własnym doświadczeniu będącym inwestowaniem o długim horyzoncie czasowym i który sprawdził się na przestrzeni ostatniej dekady.
Omówię tutaj wskaźnik, który jest prawdziwą perełką i skarbinicą wiedzy. Jest to porównanie wykresu rynku pieniężnego w stosunku do równo ważonego indeksu S&P500. Aby za bardzo nie wchodzić tutaj w szczegóły techniczne, na wykresie generowane są sygnały kupna dla rynku pieniężnego oraz sygnały kupna dla równo ważonego indeksu amerykańskich akcji.
Jak to działało w ostanich latach?

Sygnał przejścia do rynku pieniężnego i tym samym wyjścia z inwestowania w indeks został wygenerowany w lipcu 2008. Przypomnę tutaj, iż Lehman Brothers upadł w połowie września 2008 i wtedy wybuchł ostatni krach, jaki jeszcze wszyscy doskonale pamietamy. Był to bardzo cenny sygnał.
Natomiast nie mniej ważny sygnał powrotu do inwestowania na giełdzie amerykańskiej został wygenerowany już w maju 2009, w czasie kiedy absolutnie wszyscy bali się nawet pomyśleć o powrocie do aktywnego inwestowania w akcje.
Od czasu 2009 nie było wygenerowanego ani jednego sygnału powrotu do rynku pieniężnego, czyli opierając się na tym wskaźniku, inwestor mógł czerpać korzyści z ostatniej 10 letniej hossy.

A jak to wygląda obecnie?

W tym momencie jesteśmy pierwszy raz od 2009 roku, w takim położeniu, iż musimy bacznie obserwować rynek. Rynek akcji znajduje się w stresującej sytuacji na skutek niepewności na świecie odnośnie braku płynności dostarczanej przez banki centralne, lecz z drugiej strony amerykańskie buy back powinnym być wsparciem dla giełdy amerykańskiej.
Pomimo, iż jesteśmy prawie w punkcie zwrotnym, wskaźnik który tutaj omawiam i który sprawdzał się w przeszłości nie może stanowić gwarancji, iż będzie także dobrzez działał na przyszłość. W inwestowaniu ryzko inwestycyjne jest nieodzowną częścią każdej inwestycji i musimy mieć to zawsze na uwadze.

Wykres indeksu S& P 500

źródło: platforma DIF Broker


Wykres 3 miesięczne bonów skarbowych USA

źródło: marketwatch
Inwestorzy, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej i uzyskać więcej informacji na temat możliwości inwestycyjnych, w szczególnosi usługi doradztwa inwestycyjnego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu ad@difbroker.com.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.