Nasz blog
Przygotowani na rok 2019?

 

Nadchodza trudne czasy

 

Przewiduje się, że wzrost stóp procentowych w USA dosięgnie 3% w 2019 r., więc wydatki związane z odsetkami będą rosły bardzo szybko, a obciążenie długiem stanie się nie do zniesienia.

W październiku zanotowano najgorsze od ogłoszenia Brexitu spadki na giełdach, które zmusiły wielu inwestorów by zastanowili się nad tą poważną korektą na rynkach.

W Europie trzymanie włoskiego budżetu żelazną ręką wzbudziło niepewność co do ewolucji europejskiej gospodarki, przynosząc brak stabilności i niepewność na rynkach. Dodatkowo, nadal nie ma porozumienia w sprawie Brexitu, co samo w sobie jest potwierdzeniem niezdolności polityków do zaproponowania swoim obywatelom rozwiązań, których tak naprawdę nie są w stanie zaproponować czy wdrożyć. Taka niepewność jest trudna do zrozumienia na sześć miesięcy przed zaplanowanym opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię.

W Chinach wzrost gospodarczy nadal ulega spowolnieniu i ma to wpływ na wszystkie światowe gospodarki, poczynając od rynków wschodzących. Chiny, napędzane przez kreowanie długu, same zmagają się z wojną handlową ze Stanami Zjednoczonymi i posiadają trudności w utrzymaniu tempa rozwoju.
Wydajeje się, że bańka na rynku nieruchomości wybuchła już w Kanadzie i Australii. Rosnące stopy procentowe, ograniczenia dla kapitału z Chin, głównego kupującego i wysokie ceny nieruchomości również zaczynają wpływać na te kraje. Rynki wschodzące, zadłużone w dolarach amerykańskich i borykajace się z kryzysami wewnętrznymi, straciły zdolność do grania pierwszych skrzypców w procesie ożywienia gospodarki światowej.
Deficyt Stanów Zjednoczonych ponownie wyniesie miliardy już w 2019 roku, a Ministerstwo Skarbu USA będzie musiało emitować 425 miliardów dolarów długu w tym kwartale.Z drugiej strony, wzrost stóp procentowych w USA, który osiągnie 3% w 2019 r., sprawia, że obciążenie długiem staje się nie do zniesienia, ponieważ koszty odsetek wzrastają w szybkim tempie. Teraz lepiej rozumiemy dlaczego prezydent Trump krytykuje prezesa Rezerwy Federalnej, Jeremy’ego Powella. Podczas gdy Trump zwiększa zadłużenie poprzez bodźce fiskalne, Amerykanie, i sam rząd, muszą wydać więcej środków na spłatę długów.

W świecie, w którym panuje skrajna niepewność, wiemy tylko tyle, że do końca 2018 roku amerykańskie firmy odkupią ponad 1 miliard USD w akcjach własnych, reinwestując dochody w swoją własną firmę. Październik, jako miesiąc prezentacji wyników, to również miesiąc „blackout„, co znaczy że firmy muszą powstrzymać się od zakupu własnych akcji w okresie prezentacji wyników.
Oczekuje się, że do końca roku, wraz z powrotem możliwości zakupów korporacyjnych i jeśli Trump pomoże w „fenomenalnym” porozumieniu z Chinami, inwestorzy, którzy nadal inwestują w rosnące rynki, będą znowu zadowoleni.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.