Nasz blog
Negocjacje USA i Chin, z perspektywy

2019 jak do tej pory, przyniósł mniej zmiennosci niż statystyczna średnia.

 

Obawy i napięcia handlowe między USA i Chinami, które pojawiły się z ostatnich dniach, spowodowały podwyższenie zmienności na amerykańskim rynku akcji. Ostatnie sześć sesji giełdowych indeks S&P500 od 5 do 14 maja zanotował relatywnie duże spadki 7 maj-1,65% oraz 13 maj -2,41. Do 14 maja mieliśmy 14 dni w 2019 kiedy to indeks zanotował wzrost lub spadek większy niż 1%. Na łączną ilość  92 dni giełdowych, czyli mamy 15% sesji o podwyższonej zmienności. W tym roku największą zmienność zanowaliśmy na początku stycznia, kiedy to 3 stycznia indeks stracił 2,48% i dnia nastepnego 4 stycznia zyskał 3,43%.

 

Pomimo kilku okresów większej zmienności, 2019 jak do tej pory, przyniósł mniej zmiennosci niż statystyczna średnia. Od 1928, średnią dla indeksu S&P 500 ze zmianą większą niż +/- 1% przypada na  24% dni giełdowych. Nie bez niespodzianek rok 2008 jest pamiętanym rokiem większej zmianności, gdzie 50% dni giełdowych miało +/- większe niż 1%, w ciągu jednego dnia.

 

Nie możemy przewidzieć, iż do końca roku utrzyma się zmianność poniżej średniej. Lecz dobrze jest spojrzeć na obecną sytuację na giełdzie z perspektywy, iż aktualna zmianność nie odbiega od giełdowej normy.

 

Historczyna zmienność dla indeksu S&P 500

 

Źródło: DWA/NASDAQ

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.