Nasz blog
Kontrakt Różnicy Kursowej

 

Kontrakty CFD: wprowadzenie

 

W tym artykule zdefiniujemy i zwięźle opiszemy podstawowe elementy związane z kontraktami CFD i co mogą one zaoferować inwestorowi.

Kontrakty CFD (Contract For Difference, czyli kontakt na różnicę) jest pochodnym instrumentem inwestycyjnym, który, jak sama nazwa wskazuje, składa się z kontraktu/umowy między dwiema stronami (kupującym i sprzedającym).Ta umowa określa, że sprzedający zapłaci kupującemu różnicę między bieżącą wartością aktywów i wartość ustaloną w kontrakcie, jeżeli wspomniana wartość wzrośnie i vice versa, jeśli wartość spadnie.

Kontrakt CFD jest zatem kontraktem, którego cena rośnie lub spada, gdy nototwania bazowego instrumentu finansowego, na którym dany kontrakt jest oparty, idą w górę lub w dół (w celu uproszczenia kolejnych przykładów skupimy sie na akcjach jako instrumencie bazowym). Innymi słowy: CFD zyskuje lub traci wartość gdy cena akcji, z którą jest powiązany, zmienia się w porównaniu do ceny w momencie zakupu CFD.

Na przykład, jeśli kupujemy CFD akcji Microsoft (MSFT) i jeśli cena tych akcji wzrośnie, wartość naszego CFD również wzrośnie,z kolei jeśli cena akcji MSFT spadnie, to samo stanie się z ceną naszego CFD. Jeśli jednak wartość kontraktu CFD jest bezpośrednio powiązana z wartością akcji bazowych, to dlaczego nie kupić akcji bezpośrednio? Odpowiedź: dźwignia finansowa i możliwość szortowania

Zacznijmy od dźwigni: kiedy kupujemy akcję, musimy zapłacić całkowitą wartość nominalną akcji, więc otrzymamy akcje w zamian za gotówkę z naszego konta. Kiedy kupujemy kontrakt CFD, możemy jednak uzyskać taką samą ekspozycję na dany akcje, ale tylko poprzez zastosowanie, lub zarezerwowanie, części całkowitej wartości nominalnej jako zabezpieczenia (czasami tylko 10%).

Spójrzmy na bardziej konkretny przykład: wyobraźmy sobie, że kupiliśmy 100 Microsoft CFD, które są sprzedawane po 112,13 USD (ponieważ cena jednej akcji to 112,69). W tym przypadku będziemy mieć ekspozycję na sumę 11 213 USD (100 x 112,13) przy faktycznym wykorzystaniu tylko 10% tej wartości, czyli 1 025,86 USD z naszego konta. Te informacje są widoczne w Zleceniu transakcji poniżej.

Przypuśćmy, że cena akcji Microsoftu wzrośnie o 5% i będzie notowana na poziomie 118,32 USD, w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że kupiliśmy 100 CFD, będziemy mieli zysk w wysokości 619 USD ((118,32-112,13) x 100). Jeśli uznamy, że aby uzyskać dostęp do tego zysku, musieliśmy zapewnić jako gwarancję operacji tylko 1 025,86 USD, nasz zwrot „z inwestycji” wyniósł około 50% (619 / 1,127). Dźwignia pozwoliła, aby 5% wzrostu stało się 50% zysku.

Niewątpliwie dźwignia może być korzystnym narzędziem w pewnych momentach, ale w innych staje się bardzo ryzykownym rozwiazaniem, dlatego należy korzystać z lewara ostrożnie i z pełną świadomością co do tego jak lewarowanie działą. Załóżmy, że zysk w wysokości 50% zastosowanego depozytu w poprzednim przykładzie mógłby przerodzić się w stratę tej samej kwoty, gdyby cena akcji Microsoftu zamiast pójść w górę, spadła o kilka procent.

Kolejną z głównych zalet kontraktów CFD jest to, że dają nam one możliwość uzyskania korzyści w sytuacjach, w których cena aktywów bazowych spada. W przypadku czystych akcji nie jest możliwe sprzedanie produktu i jego zakup w późniejszym terminie po niższej cenie, ale przy kontraktach CFD, jest to możliwe. Taka operacja nazywa się krótką sprzedażą lub szortowaniem.

Aby zrozumieć mechanikę takiej transakcji, przedstawimy przykład czystej akcji, której cena naszym zdaniem spadnie. Ponieważ nie posiadamy tego aktywa, pożyczamy je od strony trzeciej, płacąc odsetki od pożyczki w zamian. Kiedy już pożyczymy aktywa, będziemy je musieli jedynie sprzedać na rynku i czekać, aż będziemy mogli je kupić taniej. Różnica w cenie byłaby zyskiem dla nas, ponieważ brokerowi, od którego pożyczyliśmy, będziemy musieli zwrócić jedynie same aktywa i zapłacić odpowiednie odsetki za pożyczkę.

Pozycja krótka na kontraktach CFD jest identyczna: wykonamy zlecenie sprzedaży CFD który nas interesuje , otwierając tym samym pozycję krótką. Oznacza to, że podmiotem trzecim (który pożycza nam aktywa) jest instytucja finansowa, która działa jako kontrahent operacji, naliczając nam dzienną stopę oprocentowania pożyczki w czasie jej utrzymania. Jeśli cena bazowa spadnie, możemy zamknąć transakcję, odkupując po niższej cenie sprzedane wcześniej kontrakty CFD, a różnica między ceną sprzedaży a ceną zamknięcia będzie stanowić nasz zysk (do którego należy doliczyć koszt pożyczki zgodnie z okresem, w którym pozycja była otwarta).

Krótka sprzedaż zapewni nie tylko możliwość uzyskania korzyści spekulacyjnych w czasie bessy, ale także innych rodzajów strategii, takich jak zabezpieczenia przed ryzykiem, hedging portfela, spready itp., o który napiszemy więcej w kolejnych artykułach.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.