Nasz blog
Każdego dnia uczymy się czegoś nowego

 

Rodzaje zleceń: Podstawy

 

Czasem doświadczeni inwestorzy popełniają drobne błędy wynikające z nieznajomości podstawowych funkcji platformy. Te niepowodzenia kosztują, dlatego dzisiaj chcemy wyjaśnić podstawowe pojęcia. W tym artykule wyjaśnimy w skrócie główne rodzaje zleceń transkacji.

Zanim zanczniemy chciałbym zwrócić uwagę na dwie ważne sprawy:

Czy widzisz notowania w czasie rzeczywistym? W większości przypadków są one podawane z 15 minutowym opóźnieniem. Aby mieć dostęp do notowań na żywo, należy wykupić subskrypcję, która będzie bezpłatna lub płatna w zależności od rynku i wyświetlanych informacji.

Czy rzeczywiście znasz cenę aktywów? Oprócz ostatnio notowanej ceny, istnieje cena sprzedaży (popyt na rynku) i cena zakupu (oferta rynkowa). Są to ceny, które należy wziąć pod uwagę przed zleceniem transakcji.

Po rozpatrzeniu tych punktów startowych, będziesz gotowy do wybrania rodzaju zlecenia dla Twojej transakcji:

Zlecenie Limit: Oznacza maksymalną i minimalną cenę, po której zlecenie zostanie zrealizowane, to znaczy:

W przypadku zakupu aktywa zostaną kupione tylko po cenie ustawionej jako cena maksymalna, lub po niższej cenie.

W przypadku sprzedaży nasze aktywa będą sprzedane tylko po minimalnej cenie którą ustaliliśmy, lub po cenie wyższej.

Zlecenie Po cenie rynkowej: Nie ustala się tutaj żadnego limitu ceny, więc zlecenie zostanie zrealizowane po cenie jaka istnieje w danym momencie na rynku. W ten sposób upewniamy się, że nasze zlecenie zostanie zrealizowane niemal natychmiast, ale w zamian ryzykujemy, że nie będziemy w stanie kontrolować ceny, ponieważ nasze zlecenie jest realizowane po najlepszej cenie jaka istnieje w danym momencie, nawet jeśli jest niekorzystna dla nas. Jeśli w chwili zlecenia nie ma dostępnych aktywów, będzie ono stopniowo realizowane kilkukrotnie po cenach, dopóki nie zostanie całkowicie zrealizowane.

Zlecenie Stop: zlecenie, które nie zostanie wykonane, dopóki oferta nie osiągnie określonej ceny. Kiedy dojdzie do ustalonej wcześniej ceny, jest realizowane jak zlecenie Po cenie rynkowej. Istnieje kilka rodzajów:

  • Zlecenie Stop w momencie zlecenia transakcji: polega na ustawieniu z góry określonej ceny do kupna lub sprzedaży. Aby doszło do kupna cena musi być wyższa niż obecna cena oferty, a do sprzedaży, cena musi być niższa niż obecna.
  • Zlecenie Stop Loss: jest to zlecenie powiązane o ustalonym wcześniej poziomie ceny, wykorzystywane aby automatycznie zamknąć pozycję po osiągnięciu określonej ceny kupna lub sprzedaży. Zapobiegamy w ten sposób dodatkowym stratom, jeżeli wahania ceny nam nie sprzyjają. Ponadto istnieje także zlecenie Stop kroczący, które jest powiązane z pozycją jak każdy Stop loss, ale zamiast być na określonym poziomie ceny, ma możliwość zmieniania się wraz ze zmianami ceny pozycji na korzyść inwestora. Przesuwając poziom aktywacji Stop loss, potencjalne zyski z pozycji są chronione.

Zlecenie Stop limit: Ten rodzaj zalecenia nie jest realizowany, dopóki notowania nie osiągną określonej ceny, wtedy stanie się ono zleceniem Limit.

Powinienieś zawsze wziąć pod uwagę płynność aktywów, którymi obracasz, ponieważ może ona znacznie wpłynąć na realizację zleceń.

Na koniec pamiętaj, że przy składaniu zlecenia zawsze pownienieś ustawić jego ilość aktywów i ważność zlecenia. Platforma automatycznie ustawia GTC (ważne do odwołania), więc będziesz musiał te ustawienia zmienić, jeśli zależy Ci na innym okresie ważności.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.