Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Aby zyski z inwestycji, nie przerodziły się w straty?

Wykorzystanie zleceń powiązanych typu stop loss, do zabezpieczania zysków z inwestycji.

Jeśli inwestycja pokazuje zyski na rachunku, ale nie została jeszcze zamknięta, są to dla inwestora jedynie potencjalne zyski, jako iż inwestycja w dalszym ciągu podlega zmianą na skutek zmian cen na giełdzie.

 

Aby zyski nie przerodziły się w straty

 

Aby zagwarantować sobie część z tych zysków możemy złożyć zlecenie pomocnicze, które nie pozwoli aby w wyniku zmian cen na giełdzie, potencjalne zyski nie przerodziły się w stratę.

Działa to tak, iż składamy zlecenie powiązane do naszej głownej inwestycji i gdy cena spadnie do wcześniej zdefinowanego przez nas poziomu, nasza inwestycja zostanie automatycznie zamknięta. Dzięki temu nie dopuścimy, aby nasze zyski nie stopniały zanadto.

Zobaczmy to na przykładzie, dla pozycji kupna:

Na zdjęciu poniżej widzimy inwestycję dla kontraktów na akcje Apple. Widzimy iż jest to pozycja długa, czyli jest to kupno. Z lewej strony widzimy znak +, gdy na niego naciśniemy ukażą się poszczególne pozycje tworzące tą inwestycję. Łącznie jest to inwestycja na 120 akcji.

Po naciśnięciu na +, ukażą się na nam, szczegóły tej inwestycji, dwie transze po 60 akcji. Aby złożyć zlecenie powiązane Stop, należy złożyć takie zlecnie dla każdej z tych transzy.

Po kliknięciu na DODAJ w kolumnie Stop ukaże się nam widok jak poniżej, wpisujemy tam poziom ceny, np. tak jak na tym przykładzie 230,50 i skłdamy zlecenie.

Od teraz jeśli ceny Apple spadłyby do poziomu 230,50, nasza inwestycja z Apple na 60 akcji zostanie automatycznie zamknięta.

Zobaczmy to na przykładzie, dla pozycji krótkiej sprzedaży:

Poniżej pozycja krótka, czyli pozycja sprzedaży w kontraktach CFD na akcje Netflix. Pozycja sprzedaży, czyli inwestycja taka przynosi zyski, jeśli cena akcji notuje spadki. Aby złożyć zlecenie powiązane typu Stop, klikamy w kolumnie Stop na DODAJ.

Rozwinie się okienko dialogowe tak jak poniżej.

Transakcja została otwarta przy cenie 346,35 i aktualnie wynosi 298,50. Aby ochronić część zysków, inwestor może złożyć zlecenie Stop, z ceną niższą od ceny otwarcia pozycji, np. tak jak na przykładzie  z ceną 320,50. Od momentu złożenia zlecenie jeśli cena akcji wzrośnie do poziomu 320,50, nasza inwestycja zostanie automatycznie zamknięta i część z naszych zysków będzie zrealizowana.

Polecamy przetestowac w bezpiecznych warunkach na koncie demo


Close We are hiring