Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Jak uzyskać dostęp do wszystkich instrumentów?

Dostęp do pełej oferty można włączyć samodzielnie z poziomu ustawień platformy.

 

 

Jak uzyskać dostęp do wszystkich instrumentów?

 

Inwestorzy otwierający konto w DIF Broker wypełniają test wiedzy, który weryfikuje poziom doświadczenia oraz wiedzy Klienta. Na podstawie jego wyniku indywidualnie określony zostaje poziom dostępu do oferty.

Jeśli inwestor będzie próbował dokonać transakcji w instrument do którego nie otrzymał dostępu, na platformie pojawi się Ostrzeżenie o ryzku związanym z taką inwestycją oraz o braku możliwości przeprowadzenia takiej transakcji. Jeśli jednakże inwestor, mimo takich ostrzeżeń, w dalszym ciągu chce przeprowadzić taką transkację, będzie mógł tego dokonać poprzez akceptację ryzyka z tym związanym.  System działa tak, iż platforma automatycznie wyświetli informację o ryzyku oraz treść Deklaracji akceptacji ryzyka. Po przepisaniu w okienku zlecenie treści Deklaracji akceptacji ryzyka, system zezwoli na to, aby transkacja mogła zostać zrealizowana.

Takie ostrzeżenie będzie się wyświetlać dwa razy dla danego typu instrumentu. Po dwóch inwestycjach w daną klasę instrumentów deklaracja nie będzie więcej wymagana.

Co zrobić, jeśli instrumenty w ogóle nie wyświetlają się na platformie?

Z poziomu ustawień platformy DIF można samodzielnie określić, które produkty platforma ma udostępniać.

W celu konfiguracji przejdź do:
Ustawienia > Produkty transakcji > Zaznacz te, które Cię interesują > Zastosuj

Dostępne kategorie instrumentów:

FX / Forex – rynek walutowy

CFD – instrumenty z dźwignią finansową

EQ – Akcje

FND / Fundusze – aktywne fundusze inwestycyjne  np. fundusze Sprott, Templeton lub inne fundusze, które nie są ETFami

Produkty typu ETP – fundusze ETP: ETF/ETN

FU – kontrakty terminowe futures

OPT – wymienione opcje

BO – obligacje

Uwaga:

Instrumenty typu: Forex, CFD, Opcje, kontrakty terminowe są to tak zwane instrumenty pochodne, wiążą sie z wykorzystaniem dźwignii finansowej, a co za tym idzie z większym ryzkiem.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD to złożone produkty, a ich zrozumienie może być trudne, dowiedz się więcej tutaj.

Close We are hiring