Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Jak działa rynek walutowy FOREX?

Aby zacząć mówić o Forex, należy przede wszystkim dokonać krótkiego przeglądu historycznego, poczynając od umowy z Bretton Woods, podpisanej przez 44 kraje w 1944 r.

Aby zacząć mówić o Forex, należy przede wszystkim dokonać krótkiego przeglądu historycznego, poczynając od umowy z Bretton Woods, podpisanej przez 44 kraje w 1944 r.

 

Jak działa rynek walutowy FOREX?

 

Początki FOREX

 

W tym międzynarodowym traktacie ustalono, że dolar amerykański stanie się jedyną walutą wymienialną na złoto, wycenioną na 35 USD za uncję złota, czyli około 31,10 grama. Wszystkie inne waluty byłyby wymienialne na dolary amerykańskie, po kursie uzgodnionym między sygnatariuszami traktatu.

W latach 60. XX wieku, wraz z wojną w Wietnamie, Stany Zjednoczone rozpoczęły proces inflacyjny, tzn. rozpoczeły emisję waluty bez przestrzegania konieczności rezerw złota, w celu sfinansowania działań wojennych.

W tym okresie zarówno Francja, jak i Niemcy miały silne nadwyżki handlowe i surową politykę fiskalną oraz zgromadzone rezerwy w dolarach. Jednak zwłaszcza Francja i Charlesa de Gaulle zaczęł wywierać presję na Stany Zjednoczone, regularnie żądając zamiany swoich rezerw w złoto, co nie podobało się Stanom Zjednoczonym.

 • W rezultacie prezydent USA Richard Nixon w sierpniu 1971 r. ogłosił zakończenie umów z Bretton Woods. Dolara nie da się już wymienić na złoto; ponadto wszystkie waluty stały się przedmiotem swobodnego handlu, bez stałych kursów, co dało początek rynkowi Forex.

Jak działa rynek FOREX?

 

Handel odbywa się za pośrednictwem par walutowych, np. USD/GBP.

 • Każda waluta jest zdefiniowana trzema literami, w tym przypadku dolar amerykański jest zdefiniowany literami USD. Pierwsze dwa odnoszą się do kraju (Stany Zjednoczone), a trzecie do nazwy waluty, dolara. W przypadku funta szterlinga GB odnosi się do Wielkiej Brytanii, a P odnosi się do funta szterlinga.
 • Wyróżniamy walutę bazową i walutę kwotowaną. Pierwszą walutą, w tym przypadku USD, jest waluta bazową, natomiast GBP, jest walutą kwotowaną, która uzupełnia parę.

Tego rodzaju informacje, powodują największe zamieszanie wśród inwestorów rozpoczynających inwestowanie na rynku Forex. Jeśli jednak weźmiemy analogię do handlu akcjami, uznamy to za dość proste.

 • Wyobraźmy sobie, że akcje Amazon notowane są po 1800 USD za akcję. Jeśli inwestor zdecyduje się na zakup 10 akcji Amazon, będzie musiał zapłacić 18 000 USD. Jego celem jest wzrost wartości Amazon, tj. wzrost jego ceny, na przykład z 1800 do 1900 USD. Nazywamy to długą pozycją, w której inwestor najpierw kupuje, a następnie sprzedaje.
 • Jeśli wręcz przeciwnie, inwestor spodziewa się dewaluacji cen akcji Amazon, będzie musiał pożyczyć 10 akcji i sprzedać je na giełdzie, otrzymując w zamian 18 000 USD. Jeśli cena Amazon spadnie, załóżmy, że z 1800 do 1700 USD inwestor decyduje się na zakup 10 akcji na giełdzie, zwracając papiery wartościowe właścicielowi, który udzielił mu pożyczki, i zarabiając tysiąc USD, ponieważ kosztował go tylko 17 tysięcy USD. Była to krótka pozycja, w której celem inwestora była dewaluacja aktywów, w tym przypadku akcji Amazon.

W praktyce handel akcjami jest taki sam, jak handel na rynku Forex, ponieważ w tym przykładzie handlujemy parą Amazon/USD, lewa strona – aktywo, prawa strona – waluta.

Wszystkie zyski lub straty wyrażone są w walucie, odpowiedniej dla pary, w naszym przykładzie w dolarach amerykańskich (USD). Jeśli przyjmiemy założenie, że handlujemy akcjami, to handel na rynku Forex staje się dość prosty.

Jak działa rynek Forex, biorąc pod uwagę jego wielkość i płynność? Jakie pary są najbardziej płynne?

 

Dzienny wolumen obrotu na rynku Forex szacuje się na 5 miliardów USD (źródło: Statista 2019; bilion w anglosaskiej terminologii) i dlatego jest zdecydowanie największym rynkiem finansowym na świecie. Dla porównania dzienny obrót giełdy w Nowym Jorku wynosi około 25 milionów USD (źródło: Statista 2019), około 200 razy mniej niż rynek Forex.

 • Według BIS (Bank of International Settlements; 2018) pary walut EUR/USD, GBP/USD, USD/ CHF, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD i USD/CAD są najczęściej

Jakie wiadomości mogą wpłynąć na notowania par walutowych?

 

 1. Po pierwsze, główne wskaźniki makroekonomiczne danego kraju są determinantami wartości waluty, takimi jak m.in. raporty o zatrudnieniu, inflacja, handel i zmiany na rachunku bieżącym. Dane te, po opublikowaniu, mogą powodować znaczące zmiany ceny konkretnej parze walutowej.
 2. Po drugie, interwencje banku centralnego odpowiedzialnego za emisję określonej waluty. Tak więc, jeśli Europejski Bank Centralny zdecyduje się przedłużyć program zakupu aktywów w czasie, oznacza to, że wyda walutę, aby dokonać takich zakupów, co może oznaczać deprecjację EUR.

Jak działa handel na rynku Forex?

 

Większość klientów detalicznych handluje walutami za pomocą kontraktów CFD, z określoną parą walutową jako aktywem bazowym; wyobraź sobie parę walutową EURUSD, notowaną na 1,10 USD.

Jeżeli inwestor zdecyduje się otworzyć długą pozycję w wysokości 10 000 euro  oznacza to: złożenie wniosku o pożyczkę w wysokości 11 000 USD na zakup EUR, w zamian otrzymując 10000 EUR. Aby otworzyć pozycję, broker poprosi np. o 5% wartości pozycji, w tym przypadku 550 USD (11 000 × 5%). W związku z tym 550 USD zostanie zablokowane w przypadku straty inwestora, gdy pozycja zostanie zamknięta.

Zatem w miesiąc po otwarciu pozycji, jeśli cena wzrośnie z 1,10 do 1,15, inwestor zdecyduje się zamknąć pozycję. W takim przypadku sprzedając EUR za 11 500 USD, oznacza to zarobek 500 USD. Należy jednak odjąć koszty finansowania. Załóżmy, że oprocentowanie w USD wynosi 4%, a 2% EUR, w tym przypadku mamy:

 • pożyczka w wysokości 11 tys. USD: 11 000 × 4% × (1 ÷ 12) = 37 USD (kwota do zapłaty, ponieważ była to pożyczka);
 • depozyt w wysokości 10 000 EUR: 10 000 × 2% × (1 ÷ 12) = 17 EUR (kwota należna, ponieważ był to depozyt, tzn. inwestor stosuje kwotę w EUR, którą otrzymał w momencie otwarcia pozycji). Zatem wartość ta odpowiada 14 USD (17 ÷ 1,15).
 • skorygowana wartość netto w USD: 23 USD (37-14). Oznacza to, że zysk musiałby zostać dostosowany do 477 USD (500–23).
 • dom maklerski mógł obciążyć tę kwotę, dostosowując cenę otwarcia, zmieniając ją w momencie zamknięcia do 1,1023. Tak więc, obliczając zysk, mielibyśmy 10.000 × (1.15-1.1023) = 477 USD

W tym przykładzie, inwestując z depozytem zabezpieczającym, inwestor musiał zainwestować jedynie 500 USD, depozyt zabezpieczający, zamiast 11 000 USD. Na zakończenie handlu otrzymał 977 USD, czyli zysk w wysokości 477 USD i zwrot zdeponowanego depozytu zabezpieczającego, 500 USD. Taka inwestycja dała zysk w wysokości 95% (977 ÷ 500).

Gdyby jednak kurs EUR spadł z 1,10 do 1,05, zamiast wzrosnąć, straciłby 500 USD i nadal musiałby zapłacić 23 USD kosztów finansowania, czyli ogółem straciłby -523 USD. W takim przypadku strata wyniósłby -100% (-23 ÷ 500).

Podczas handlu instrumentami z dźwignią finansową poprzez depozyt zabezpieczający, zyski / straty są znacznie zwiększone. W przeciwieństwie do operacji, która nie wymaga marży ani opłat finansowych, mielibyśmy:

Scenariusz 1:

11 500–11 000 = 500 (wydajność: 5%> 11500 vs. 11000)

Scenariusz 2:

10 500 – 11 000 = -500 (wydajność: -5%> 10500 vs. 11000)

Godziny handlu i warsztat Forex

 

Biorąc pod uwagę zdobytą wiedzę o tym, jak działa rynek Forex, oraz fakt, że na rynku Forex można handlować przez 24 godziny, 5 dni w tygodniu, bowiem otwiera się w Azji w niedzielę o 22:00 (GMT) i zamyka o 20:00 (GMT) w piątek w Stanach Zjednoczonych.

Biorąc pod uwagę również wysoką płynność tego rynku, szerokie stosowanie analizy technicznej, która bardzo dobrze sprawdza się właśnie na Forex. Z drugiej strony, aby wdrożyć udaną strategię, oprócz gruntownej znajomości analizy technicznej, inwestor powinien przestrzegać następujących zasad:

 • Przeanalizować co się stało podczas sesji azjatyckiej; które wydarzenia / wiadomości miały największy wpływ? Które pary walutowe wykazały największe ruchy?
 • Znać główne wskaźniki ekonomiczne, które zostaną opublikowane z bezpośrednim wpływem na waluty; Kiedy banki centralne ogłoszą swoją politykę pieniężną?
 • Wykonać analizę graficzną dla różnych okresów (10 minut, codziennie i co tydzień), aby zidentyfikować trendy i wzorce;

Wreszcie, powinieneś być w stanie przeprowadzić ścisłe zarządzanie kapitałem, ponieważ handlując z marżą, powinieneś zwracać szczególną uwagę na procent swojego portfela przypisanego do określonej pozycji.

Czytaj podobne analizy:

Co to jest Forex

Zobacz prezentację platformy DIF


Close We are hiring