Nasz blog
Indeks DAX, dalsze wzrosty

Analiza indeksu Dax

Niemiecki indeks DAX w dniu 22 lutego rozpoczął trend wzrostowy, rozumiany według analizy punktowo symboliczniej. Na przestrzeni marca, mieliśmy korektę notowań, lecz dalej w zachowanym trendzie wzrostowym.

 

W tym momencie na skutek kolejnych wzrostów cen niemieckich akcji, indeks wygenerował kolejny sygnał kupna na poziomie 11900 punktów. Analiza XO podąża za tym gdzie idzie popyt, osiągnięcie kolejnego szczytu jest interpretowane, iż popyt rośnie przewyższając podaż.

 

 

Źródło: DWA/NASDAQ


Legenda


Lata widoczne na samej górze wykresu

Miesiące to liczby namiesione na wykres

Linia trendu zawsze pod kątek 45 stopnii

Sygnał Kupna – gdy wzrosotwa klumna X przekracza poziom poprzedniej klumny X

Sygnał Sprzedaży – gdy spadkowa kolumna O przekracza poziom poprzedniej kolumny O

 

Tygodniowy wykres świecowy DAX

 

 

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.