Nasz blog
Gdzie zmierza kurs amerykańskiego dolara?

Rok 2018 był pozytywnym okresem dla dolara

Podczas, gdy rynek akcji amerykańskich od początku roku notuje silne wzrosty, kurs dolara amerykańskiego zniżkował i w styczniu przeszedł to trendu spadkowego. Rok 2018 był pozytywnym okresem dla dolara jako, iż zyskał na wartości 4% za rok i ponad 10% od poziomu dna z lutego 2018.

Kiedy giełda USA osiągneła poziom dna w grudniu zeszłego roku, indeks dolara uformował poziom oporu na poziomie 97,50 i nie zdołał pokonać tego poziomu. Aktualnie na poziomie 96,75 został wygenerowany sygnał kupna dla dolara, oraz indeks powrócił do trendu wzrostowego. Aktualnie notowania indeksu dolara znajdują się tuż pod linią oporu.

Wykres amerykańskiego dolara*

Źródło: DWA/NASDAQ

Analiza punktowo-symboliczna:

Linia trendu zawsze pod kątem 45 stopnii
Kolumna X – wzrosty cen
Kolumna O- spadki cen
Lata- oś w poziomie
Miesiące – liczby naniesiona na wykres

*Historyczne wyniki, nie mogą stanowić gwarancji przyszłych rezultatów. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie matriał edukacyjny.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.