Nasz blog
Długoterminowa formacja na wykresie złota

 

Długoterminowa formacja na wykresie złota

 

Patrząc na długoterminowy wykres funduszu kopalii złota GDXJ, widzimy iż wykres przypomina formację spodka.

Czy jest formacja spodka?

Formacja spodka, z angielskiego saucer, jest jedną z najbardziej zyskownych formacji, ponieważ wzrost cen po wybiciu jest często bardzo duży. Podczas tworzenia się formacji kształt kursu przypomina spodek. Jest to inaczej zwana formacja zaokrąglonego dna. Formacja spodka jest formacją odwrócenia trendu. Czyli zakłada, iż notowania osiągneły już poziom dna i rozpoczyna się trend wzrostowy.

 

Ważne kwestie dla formacji spodka:

  • Formacja ma miejsce po wcześniejszym trendzie spadkowym,
  • Spadek ceny powinien powoli zwalniać tempo i momentum spadkowe, powoli przechodzi w momentum wzrostowe
  • Poziom wejścia w pozycję wyznaczony jest na poziomie, kiedy to notowania rozpoczęły formować zaokrągloną formację, przełamanie tego poziomu będzie sygnałem wejścia w pozycję.
  • Po wybiciu z formacji, musi nastąpić potwierdzenie, czyli cofnięcie notowań i odbicie i kontynuacja wzrostów.

 

Poniżej zrealizowana formacja spodka na przykładzie akcji AMD

Wykres akcji AMD

 

Na powyższym przykładzie widzimy zrealizowaną formację spodka. Na wykresie zaznaczona została linia granicy formacji. Pod koniec roku 2018 nastąpiło wybicie notowań z formacji i co ważne nastąpiło także potwierdzenie tego wybicia poprzez cofnięcie notowań do tej granicy. Po odbiciu rozpoczęła się realizacja formacji i zmiana trendu na trend wzrostowy.

 

Dla fundusze GDXJ kopalnii złota (wykres poniżej), widzimy potencjalną formację spodka. Jest to formacja we wczesnym stadium, ale właśnie dlatego może być to atrakcyjne dla inwestorów.

Wykres funduszu GDXJ

 

Powyżej notowania ostatnich lat dla funduszu ETF GDXJ. Widzimy iż notowania przez ostatnie lata formowały zaokrąglone dno, tempo spadków malało i widzimy iż przewagę uzyskuje strona kupujących.

Aktualna sytuacja na wykresie

W tym tygodniu notowania GDXJ przełamują linię granicy tej formacji, czyli widzimy realną szansę na realizację formacji odwrócenia trendu. Aby jednak ona mogła być w pełni potwierdzona, przełamanie musi być teraz zdecydowane do góry, a następnie powinien być widoczny ruch korygujący wzrosty i następnie odbicie do góry.

Pamiętajmy, iż omawiamy tutaj wykres tygodniowy fundusza złota, gdzie notowania formowały kształt tej formacji przez lata! Także inwestorzy chcący inwestować w złoto powinni mieć także horyzont czasowy także o zakresie na długie lata.

Kapalnie złota to podwyższona zmienność

Należy także dodać, iż fundusz GDXJ chartakteryzuje się bardzo wysoką zmiennością, tym bardziej iż jest to fundszu drobnych kopalnii złota, a drobne firmy z reguły generują podwyższoną zmienność notowań.

Wystarczy porównać wyniki na przykład funduszu GDXJ oraz GLD za ostatnie 3 miesiące. Fundsuz GDXJ za ostatnie 3 miesiące przyniósł inwestorom zysk 72%, natomiast fundusz GLD 9% (dane na 13.07.2020). Także widzimy iż różnice są ogromne.

Podsumowanie

Na giełdzie jest pełen wachlarz możliwości, znajdzie tu coś ciekawego zarówno inwestor akceptujący mniejsze ryzko, jak i inwestora o wyższej tolerancji na ryzyko.

 

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.