Nasz blog
Czy rajd na S&P500 może trwać do końca roku?

Rok 2019 rozpoczął się od dwu-cyfrowych zysków dla głównych indeksów amerykańskich akcji.

Rok 2019 rozpoczął się od dwu-cyfrowych zysków dla głównych indeksów amerykańskich akcji, takich jak: Nasdaq 100, S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average, tak mineły dwa pierwsze miesiące roku. Zyski te nastąpiły pomimo potencjalnej umowy handlowej USA z Chinami, Brexitem oraz zmianiającej się polityki Fed. Pozornie giełda spycha te obawy na dalszy plan lub po prostu oczekiwania są już w cenie. Tak czy inaczej największym pytaniem w umysłach inwestorów w tych dniach jest „Czy ten rajd może trwać do końca?”

Amerykańska giełda niechętnie odsuwa się od wzrostów. W rezultacie od poziomu dna z 24 grudnia S&P 500 jest już piąty raz na poziomie 2800 punktów. Jak jest to widoczne na wykresie poniżej, pierwszy raz w październiku, następnie w listopadzie, grudniu, czwarty w lutym oraz teraz w marcu po raz piąty.

Do marca poziom 2800 służył jako poziom oporu, natomiast za piątym razem, notowania akcji zdołały pokonać poziom oporu. Jako iż został pokonany poczwórny szczyt w analizie punktowo-symbolicznej jest to równoznaczne w generowaniem sygnału kupna. Aktualny poziom oporu to poziom szczytu z września 2018, czyli 2940 punktów.

Źródło: DWA/NASDAQ

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.