Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Co to jest Forex?

Dla tych, którzy nie znają tego terminu, FOREX (rynek FOReign EXchange) odnosi się do rynku międzynarodowego, na którym waluty są kupowane i sprzedawane. FOREX (rynek FOReign EXchange), zaczął się w 1970 roku, kiedy waluty ulegały wahaniom, a kursy walut przestały być już sztywne. W ten sposób wartość waluty zaczęła być swobodnie ustalana przez rynek i podlegała normalnemu funkcjonowaniu podaży i popytu.

Dla tych, którzy nie znają tego terminu, FOREX (rynek FOReign EXchange) odnosi się do rynku międzynarodowego, na którym waluty są kupowane i sprzedawane. FOREX (rynek FOReign EXchange), zaczął się w 1970 roku, kiedy waluty ulegały wahaniom, a kursy walut przestały być już sztywne. W ten sposób wartość waluty zaczęła być swobodnie ustalana przez rynek i podlegała normalnemu funkcjonowaniu podaży i popytu.

Forex to wyjątkowy rynek dzięki zestawowi  kilku czynników. Po pierwsze, jest to jeden z niewielu rynków, który jest naprawdę wolny od zewnętrznych mechanizmów kontrolnych i nie można nim manipulować, ponieważ jest to największy z rynków z obrotem około 1 i 1,5 biliona USD dziennie.

Po drugie dzięki swojej płynności jest to rynek, który pozwala na otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu kilku sekund, ponieważ zawsze są kupujący i sprzedający walutę- 24 godziny na dobę.

Kolejną cechą jest różnorodność uczestników oraz ich motywacji. Podczas gdy niektórzy korzystają z ogromnej dźwignii finansowej (lewaru) szukając krótkoterminowych ruchów (skalping), inni starają się zabezpieczyć pozycje walutowe związane z ich podstawową działalnością (hedging), a inni spekulują z dłuższym horyzontem czasowym.  Ta kombinacja różnorodnych zainteresowań sprawia, że rynek Forex jest interesujący dla inwestorów długo- i krótkoterminowych, ponieważ ma ogromną zmianność, a to czyni go bardzo atrakcyjnym rynkiem.

Jak działa rynek FOREX?

Transakcje nie są scentralizowane na giełdzie, lecz występują na całym świecie dzięki technologii i telekomunikacji. Z tego względu niemal na całym świecie możemy spotkać inwestorów i handlujących na Forex.

Inwestor w Polsce może uzyskać dostęp do tych produktów za pośrednictwem brokera oraz udostępnionej mu platformy i handlować na parach walutowych w wielu kombinacjach/crossach walutowych. Najpopularniejsze pary walutowe to EUR/USD, USD/ EN, USD/CHF i GBP/USD.

Czym są crossy walutowe?

Crossy walutowe są kontraktami na różnicę między długą pozycją w jednej walucie a krótką pozycją w innej.

W praktyce wyobraź sobie, że idziesz do banku i prosisz o pożyczkę w walucie takiej jak jen o wartości 100 000 $. Za tę pożyczkę zapłacisz stopę procentową.

Następnie poprosiłbym Cię o wymianę jenów na takie100 000 $, a także o zdeponowanie tych pieniędzy, za które otrzymasz odsetki.

Cała powyżej opisana procedura jest uproszczona w przypadku kupna lub sprzedaży krzyżowej USD/JEN po cenie oferowanej przez brokera na platformie inwestycyjnej, jest bowiem ona najbardziej aktualną ceną w tym czasie na świecie.

To co czyni ten rynek tak atrakcyjnym, jest fakt dźwigni finansowej, czyli na przeprowadzenie takiej transakcji istnieje potrzeba na koncie blokady jedynie 5% kapitału /tak zwanej mmarży/.

Czym jest marża?

Handel z marżą jest terminem używanym, gdy handluje się tylko częścią pieniędzy wymaganych dla danej transakcji. Forex jest atrakcyjny, ponieważ wystarczy mieć 5% kwoty potrzebnej do handlu. Kwoty będące przedmiotem handlu na rynku Forex są ustawione tak iż 100 000 USD stanowi jeden lot, za które wystarczy iż posiadaż depozyt tylko 5000 USD. Nigdy nie powinieneś zapominać, że chociaż potrzebujesz tylko tej niewielkiej kwoty, twoje zobowiązanie dotyczy pełnej kwoty, a nie tej, którą udostępniłeś. Czyli zyski i start naliczane będą od 100 000 USD.

Jakie są korzyści?

Korzyść polega na możliwości uzyskania duzych stóp rentowności. Niewielka zmiana wynosząca np. 1% pozwala na zmianę o 25% w stosunku do zainwestowanej kwoty kwoty, tj. 1% z 100 000 USD to 1000 USD, a kwota ta odpowiada 25% z 5000 zainwestowanych

Strategie inwestycyjne

Dwie strategie inwestycyjne na rynku Forex to analiza techniczna i analiza fundamentalna. Zdecydowana większość inwestorów korzysta z analizy technicznej, a jej zrozumienie polega na tym, że cena odzwierciedla całą rzeczywistość podaży i popytu i jako taka może być interpretowana jako jej tendencja.

Analitycy analizy fundamentalnej muszą badać gospodarkę kraju z perspektywy makroekonomicznej i analizować dane, takie jak stopy procentowe, inflacja, zatrudnienie i wszystko inne, co dzieje się w gospodarce kraju.

Handel na rynku Forex jest potencjalnie jednym z najbardziej zyskownych sposobów inwestowania i dlatego jest również jednym z najbardziej ryzykownych.

Handel crossami walutowymi:

Powód takiej operacji może być następujący:

Jako przykład wybraliśmy egzotyczną parę walutową, która nie jest zbyt powszechna w Europie. NZD/USD tj. sprzedaż dolara nowozelandzkiego i kupno dolara amerykańskiego.

Ceny miedzi i ropy spadają, podobnie jak innych surowców. Ponieważ miedź jest istotnym wskaźnikiem działalności przemysłowej, spadek jej ceny może być oznaką spowolnienia światowej gospodarki. Z drugiej strony cena ropy naftowej ma duży wpływ na przepływ kapitału na całym świecie. Spadek ceny ropy może mieć wpływ na rynki finansowe, zmniejszając jej płynność, a obniżenie płynności może oznaczać deflację cen aktywów. Z tą świadomością, rozważmy teraz, hedging walutowy.

Inni inwestorzy instytucjonalni prowadzą tzw. transakcje typu carry trade, jest to po prostu porzyczenie kapitału w walucie o niskim oprocentowaniu, na przykład jen (1%) i inwestowanie w walutę o wysokim oprocentowaniu, na przykład dolar nowozelandzki (7%). Na rynku Forex odpowiada to pozycji NZD/YEN.

Co teraz? Teraz pierwszym problemem jest to, gdy wszyscy uważają daną strategię za bezpieczną, co na giełdach jest prawie gwarancją przeciwnych rezultatów. Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe czynniki dotyczące miedzi i ropy naftowej, mamy zestaw danych, który może prowadzić do korekty aktywów globalnych.


Close We are hiring