Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Co powinieneś wiedzieć inwestując w złoto?

W grę wchodzi kilka zmiennych

Co powinieneś wiedzieć inwestując w złoto?

 

W grę wchodzi kilka zmiennych

Gdy ktoś decyduje się zainwestować swoje środki, jedną ze zmiennych, którą możnaby uznać za najbardziej istotną są stopy procentowe. Gdy stopy procentowe rosną, inwestorzy częściej inwestują pieniądze w aktywa finansowe, takie jak obligacje i depozyty bankowe. Jednak w cyklu, w którym stopy procentowe są niezwykle niskie, kiedy inne rodzaje inwestycji nie są zbyt rentowne (bez podejmowania wysokiego ryzyka) lub gdy inflacja powoduje, że nasze pieniądze tracą swoją wartość z biegiem czasu, dobrym rozwiązaniem jest inwestowanie w metale szlachetne oraz akcje.

W rzeczywistości ta ostatnia zmienna (inflacja) powoduje, że dochód uzyskany z naszej inwestycji w obligacje czy akcje, tracą na wartości, jeśli inflacja wzrasta. Z tego wynika, że cena metali szlachetnych jest odwrotnie proporcjonalna do rentowności długu, a zatem i inflacji. Na poniższym wykresie widać, jak rentowność 10-letniej amerykańskiej obligacji indeksowanej do inflacji, ma się do ceny jednej uncji złota w dolarach.

 

 

Istnieje kilka możliwości inwestowania w złoto, choć najczęściej jest to poprostu kupowanie złota fizycznego jako monet emitowanych przez państwo (najlepiej monet o nominale uncji) lub sztabek tego metalu. Należy zawsze być świadomym czystości kruszca, od której zależy waga określonej ilości (na przykład sztabki mają gwarantowaną minimalną próbę 999,9 a waga 1 uncji o tej czystości to 31,10 gr.)

 

 Zalety inwestowania w fizyczne złoto to na przykład:

  • Natychmiastowa płynność (nie ma ograniczonych godzin handlu jak na rynkach finansowych) i brak ryzyka kontrahenta.
  • Niezależne od wypłacalności innych, nigdy nie stracisz zainwestowanego kapitału.

 

Z drugiej strony złoto fizyczne ma wiele wad związanych z kosztami, ponieważ będziemy je musieli przechowywać w naszym domu (co wiąże się kosztami utrzymania bezpieczeństwa) a zdeponowanie go w firmie, która zadba o bezpieczne przechowanie naszego złota wymaga od nas inwestycji czasowej i finansowej.

 

Ponadto, chociaż produkt ten można uznać za „bezpieczne” aktywo lub w  nawet za swego rodziaju „zabezpieczenie” w sytuacjach niechęci do ryzyka na giełdach, musimy być w pełni świadomi, że jest to surowiec z większą zmiennością niż pewne aktywa finansowe, takie jak np. obligacje rządowe. Jest to również produkt obsługiwany w dużych ilościach przez kilku graczy na dużą skalę, gdzie same Chiny i Indie stanowią ponad 50% światowego popytu.

Dodatkowo bardzo ważna jest waluta w jakiej nototwane są aktywa czy kontrakty oparte na cenie złota (mówimy o aktywach finansowych). Jeśli przeanalizujemy cenę uncji złota w stosunku do USD, możemy zobaczyć na wykresie, że zwłaszcza od 2014 r. (od kiedy wartość USD wzrosła) kurs dolara miał duży wpływ na kontrakt terminowy na złoto , wyceniono go na blisko 1250-1300 $ / oz.

 

 

Skupmy się teraz na aktywach nam bliższych, czyli instrumentach finansowych, których aktywem bazowym jest złoto lub inny podobny produkt. Możemy wyróżnić następujące rodzaje intrumentów:

 

  • Fundusze ETF: jako instrumenty notowane na giełdzie są to produkty o wysokiej płynności i w związku z biernym zarządzaniem o niskich kosztach w porównaniu do tradycyjnych funduszy. Przynoszą jednak ekspozycję na złoto, czy to na fizyczne złoto samo w sobie, czy też na spółki wydobywcze, których działalność jest ściśle związana z ceną złota. Na przykład ETF związany ze złotem o największym wolumenie aktywów na świecie (obecnie ponad 30 b $) to SPDR Gold Trust (GLD).
  • Produkty Pochodne

– Kontrakty terminowe i opcje: produkty pochodne notowane na zorganizowanych rynkach, na których kupujący i sprzedający uzgadniają przyszłą cenę wymiany wspomnianego instrumentu bazowego w określonym dniu (data wygaśnięcia). Kontrakty terminowe (futures) złota notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Chicago (CME), na której wielkość kontraktu wynosi 100, a każdy rozmiar ticka (0,10) wynosi 10 $. Te kontrakty na przykład ilościowo są równe aktywowi bazowemu, których minimalna próba wynosi 995. (Źródło: https://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html)

CFD i Forex: produkty pochodne notowane na rynkach OTC, gwarantowane przez emitenta produktu (nie Izbę, jak w przypadku kontraktów futures / opcji), istnieje koszt finansowania utrzymywania pozycji przez noc. Zwykle są one wykorzystywane przez prywatnych inwestorów, którzy opierają się na dźwigni i zwykle są wykorzystywane do ekspozycji na cenę spot złota.


Close We are hiring