Nasz blog
Co powinieneś wiedzieć inwestując w złoto?

Co powinieneś wiedzieć inwestując w złoto?

 

W grę wchodzi kilka zmiennych

Gdy ktoś decyduje się zainwestować swoje środki, jedną ze zmiennych, którą możnaby uznać za najbardziej istotną są stopy procentowe. Gdy stopy procentowe rosną, inwestorzy częściej inwestują pieniądze w aktywa finansowe, takie jak obligacje i depozyty bankowe. Jednak w cyklu, w którym stopy procentowe są niezwykle niskie, kiedy inne rodzaje inwestycji nie są zbyt rentowne (bez podejmowania wysokiego ryzyka) lub gdy inflacja powoduje, że nasze pieniądze tracą swoją wartość z biegiem czasu, dobrym rozwiązaniem jest inwestowanie w metale szlachetne oraz akcje.

W rzeczywistości ta ostatnia zmienna (inflacja) powoduje, że dochód uzyskany z naszej inwestycji w obligacje czy akcje, tracą na wartości, jeśli inflacja wzrasta. Z tego wynika, że cena metali szlachetnych jest odwrotnie proporcjonalna do rentowności długu, a zatem i inflacji. Na poniższym wykresie widać, jak rentowność 10-letniej amerykańskiej obligacji indeksowanej do inflacji, ma się do ceny jednej uncji złota w dolarach.

 

 

Istnieje kilka możliwości inwestowania w złoto, choć najczęściej jest to poprostu kupowanie złota fizycznego jako monet emitowanych przez państwo (najlepiej monet o nominale uncji) lub sztabek tego metalu. Należy zawsze być świadomym czystości kruszca, od której zależy waga określonej ilości (na przykład sztabki mają gwarantowaną minimalną próbę 999,9 a waga 1 uncji o tej czystości to 31,10 gr.)

 

 Zalety inwestowania w fizyczne złoto to na przykład:

  • Natychmiastowa płynność (nie ma ograniczonych godzin handlu jak na rynkach finansowych) i brak ryzyka kontrahenta.
  • Niezależne od wypłacalności innych, nigdy nie stracisz zainwestowanego kapitału.

 

Z drugiej strony złoto fizyczne ma wiele wad związanych z kosztami, ponieważ będziemy je musieli przechowywać w naszym domu (co wiąże się kosztami utrzymania bezpieczeństwa) a zdeponowanie go w firmie, która zadba o bezpieczne przechowanie naszego złota wymaga od nas inwestycji czasowej i finansowej.

 

Ponadto, chociaż produkt ten można uznać za „bezpieczne” aktywo lub w  nawet za swego rodziaju „zabezpieczenie” w sytuacjach niechęci do ryzyka na giełdach, musimy być w pełni świadomi, że jest to surowiec z większą zmiennością niż pewne aktywa finansowe, takie jak np. obligacje rządowe. Jest to również produkt obsługiwany w dużych ilościach przez kilku graczy na dużą skalę, gdzie same Chiny i Indie stanowią ponad 50% światowego popytu.

Dodatkowo bardzo ważna jest waluta w jakiej nototwane są aktywa czy kontrakty oparte na cenie złota (mówimy o aktywach finansowych). Jeśli przeanalizujemy cenę uncji złota w stosunku do USD, możemy zobaczyć na wykresie, że zwłaszcza od 2014 r. (od kiedy wartość USD wzrosła) kurs dolara miał duży wpływ na kontrakt terminowy na złoto , wyceniono go na blisko 1250-1300 $ / oz.

 

 

Skupmy się teraz na aktywach nam bliższych, czyli instrumentach finansowych, których aktywem bazowym jest złoto lub inny podobny produkt. Możemy wyróżnić następujące rodzaje intrumentów:

 

  • Fundusze ETF: jako instrumenty notowane na giełdzie są to produkty o wysokiej płynności i w związku z biernym zarządzaniem o niskich kosztach w porównaniu do tradycyjnych funduszy. Przynoszą jednak ekspozycję na złoto, czy to na fizyczne złoto samo w sobie, czy też na spółki wydobywcze, których działalność jest ściśle związana z ceną złota. Na przykład ETF związany ze złotem o największym wolumenie aktywów na świecie (obecnie ponad 30 b $) to SPDR Gold Trust (GLD).
  • Produkty Pochodne

– Kontrakty terminowe i opcje: produkty pochodne notowane na zorganizowanych rynkach, na których kupujący i sprzedający uzgadniają przyszłą cenę wymiany wspomnianego instrumentu bazowego w określonym dniu (data wygaśnięcia). Kontrakty terminowe (futures) złota notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Chicago (CME), na której wielkość kontraktu wynosi 100, a każdy rozmiar ticka (0,10) wynosi 10 $. Te kontrakty na przykład ilościowo są równe aktywowi bazowemu, których minimalna próba wynosi 995. (Źródło: https://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html)

CFD i Forex: produkty pochodne notowane na rynkach OTC, gwarantowane przez emitenta produktu (nie Izbę, jak w przypadku kontraktów futures / opcji), istnieje koszt finansowania utrzymywania pozycji przez noc. Zwykle są one wykorzystywane przez prywatnych inwestorów, którzy opierają się na dźwigni i zwykle są wykorzystywane do ekspozycji na cenę spot złota.

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.