Opțiuni


 

Opțiuni Contractuale

O Opțiune Contractuală este un contract între cele două părți, în care cumpărătorul opțiunii dobândește dreptul (dar nu și obligația) de a cumpăra sau de a vinde o cantitate specifică dintr-un anumit activ suport la un preț prestabilit, pe o perioadă de timp definită.

 

Tipuri de Opțiuni

Opțiuni de cumpărare sau CALL

Cumpărătorul Opțiunii plătește vânzătorului o anumită primă (Premium) la un anumit interval de timp (durata opțiunii), la un preț prestabilit (Strike). Cumpărătorul va avea dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra activul suport la prețul predeterminat de către strike-ul ales.

Opțiuni de vânzare sau PUT

Cumpărătorul opțiunii plătește vânzătorului o anumită primă, la un anumit interval de timp (durata opțiunii), la un preț prestabilit (Strike). Cumpărătorul va avea dreptul, dar nu și obligația, de a vinde activul suport la prețul predeterminat de către strike-ul ales.

 

Caracteristicile ale Opțiunilor


Prețul de exercitare (Strike)

Prețul de exercitare este definit ca prețul la care deținătorul unei opțiuni poate cumpăra (pentru o Opțiune Call) sau de a vinde (în cazul unei Opțiuni Put) activul suport atunci când opțiunea este exercitată .

Perioada de valabilitate

Opțiunile au un termen limită. Toate opțiunile expiră după o perioadă de timp (data de expirare). Data de expirare este stabilită pentru fiecare opțiune. După data de expirare, dreptul de a-și exercita opțiunea nu mai există. În mod normal, data de expirare este ultima zi de tranzacționare. Politica Dif Broker recomanda clienților închiderea unei astfel de o poziție înainte de data de expirare. În conformitate cu perioada de valabilitate se pot distinge două tipuri de opțiuni. Opțiunea americană poate fi exercitată în orice moment de la data emiterii până la data expirării. Opțiunea europeană poate fi exercitată numai la data de expirare.

Prima (Premium)

Prima unei Opțiuni depinde de prețul de exercitare, volatilitatea activului suport, precum și timpul rămas până la expirare. Prima este prețul pe care cumpărătorul îl va plăti vânzătorului pentru a dobândi dreptul (dar nu și obligația) de a cumpăra sau vinde un anumit activ suport. Valoarea primei este plătită vânzătorului la momentul tranzacției. Pierderile în achiziționarea unui Call sau a unui Put sunt întotdeauna limitate la valoarea primei care a fost plătită la începutul tranzacției.

Moneyness 

Este un termen care descrie relația dintre prețul de exercitare al unei Opțiuni și prețul actual de tranzacționare al activului suport. Pot exista trei situații diferite pentru a descrie opțiunile moneyness:

Opțiunea At the Money

Prețul de exercitare este egal cu prețul curent al activului suport. De cele mai multe ori nu este ușor să găsim o opțiune cu un preț de exercitare, care este exact egal cu prețul curent al activului suport. Exercitarea acestei opțiuni poate aduce prejudicii pentru că trebuie să ținem seama de valoarea premiului (dacă ați cumpărat un Call sau un Put).

Opțiunea Out of the Money

La achiziționarea unei Opțiuni Call prețul de exercitare este mai mare decât prețul actual al activului suport. La achiziționarea unei Opțiuni Put prețul de exercitare este mai mic decât prețul curent al activului suport. În ambele cazuri, exercitarea opțiunii nu aduce nici un avantaj cumpărătorului dacă prețul de exercitare este Out of the Money.

Opțiunea In the Money

La achiziționarea unei Opțiuni Call prețul de exercitare este mai mic decât prețul curent al activului suport. La achiziționarea unei Opțiuni Put prețul de exercitare este mai mare decât prețul actual al activului suport.