Obligațiuni


Obligațiunile sau Bondurile sunt titluri de valoare care reprezintă orice împrumut făcut de către emitentul obligațiunii (de obicei, o companie, entitate publică sau o țară), care pot fi subscrise de investitori în Acțiuni (valoare nominală) a creditului total. Obligațiunile sunt un avantaj pentru investitori și o datorie a emitentului. În caz de faliment sau lichidare, dreptul la rambursarea obligațiunii prevalează asupra acționarului.

O Obligațiune este un mod de finanțare în care emitenții (o companie, o entitate publică sau o țară) aleg să emita obligațiuni, care permit investitorului să participe la creditarea directă printr-un împrumut.

 

Caracteristicile Obligațiunilor:

Emitent - Entitatea care împrumută prin emiterea unei obligațiuni.

Moneda de Bază - Moneda în care Obligațiunea este emisă. Aceasta poate fi o monedă diferită de moneda țării în care Obligațiunea este emisă.

Valoarea Nominală - Valoarea nominală sau ‘’Par’’ este, de obicei, suma plătită către un titular de Obligațiune la data maturității, în condițiile în care emitentul își va îndeplini obligațiunile. Cu toate acestea obligațiunile vândute pe piețele secundare variază datorită ratei dobânzii.

Valoarea Subscripției - Valoarea prin care Obligațiunile sunt achiziționate de pe piața primară.

Valoarea de Rambursare - Valoarea pe care investitorul o va primi la scadența produsului. Este rezultatul sumei dintre Valorea Nominală și Profitul Variabil și poate fi limitată de profitul maxim sau minim stabilit.

Perioade și Termeni - Informațiile despre date clarifică perioada subscripției (perioada care precede începutul "vieții" obligațiunii, moment favorabil pentru a investii) data decontării, data scadenței și termenul Obligațiunii (perioada dintre aceste două date).

Rata Dobanzii (Rata Cuponului) - Rata dobânzii aplicată la valoarea nominală a Obligațiunii, pentru a da valoarea dobânzii periodice. Rata dobânzii poate fi o rată fixă, ceea ce înseamnă că rata rămâne fixă în timpul maturității bondului, sau poate fi variabilă, de exemplu rata dobânzii (1,5%) indexată la Euribor 3m, cunoscută pentru cupon, dar în funcție de Euribor 3m, în care rata dobânzii va fi variabilă pe durata maturizării Obligațiunii.

Câștigul de Capital - Dacă un Investitor cumpără o Obligațiune la o valoare Par și o va deține până la maturitate, nu va exista niciun profit generat din această tranzacție. Cu toate acestea dacă un investitor vinde înainte de data maturității Obligatiunii și va genera un profit pe această tranzacție, atunci există un Câștig de capital.

Riscuri:

Riscul de lichiditate - Obligațiunile sunt titlurile negociabile, lichiditatea se realizează prin comercializare pe piața secundară. Dif Broker nu areposibilitatea de a garanta un anumit preț de vânzare.

Riscul Emitentului - Când cumpărăm Obligațiuni și primim dobânda asociată cu cuponul la datele indicate în fișa de date. La Maturitate, vei primi valoarea ‘’Par’’ plus ultimul cupon al Obligațiunii (definit în momentul emiterii Obligațiunii). Cu toate acestea exista riscul neîndeplinirii condițiilor de către emitentului în cauză, neplata valorii cuponului sau nereturnarea valorii nominale. În acest caz, consecința naturală este falimentul emitentului în cauza. Principalul risc al investițiilor în Obligatiuni pentru investitorii care intenționează să păstreze Obligațiunile până la data maturității este acela ca emitentul nu își va îndeplinii condițiile specificate.

Riscul Dobanzii - În situații de volatilitate ridicată a ratelor dobânzilor de pe piață, obligațiunile cu rată fixă tind să fie mai puțin sigure decât cele cu rată variabilă. Dacă ratele dobânzilor cresc, o Obligațiune cu rata fixă își pierde din valoare, deoarece compensația poate cădea brusc sub cererea pieței.În cazul celor cu rată variabilă un investitor trebuie să fie conștient de faptul că rata este indexată, dar nu toate indexurile respectă aceleași direcții.

Riscul Pieței - Posibilitatea fluctuației prețurilor pe piața secundară și pierderi înainte de data maturității.