FATCA


Acord internațional pentru îmbunătățirea îndeplinirii și respectarea obligațiilor fiscale (Foreign Account Tax Compliance Act - Statele Unite ale Americii )

Acord Internațional de Impozitare:

Sprijinim toate eforturile de armonizare a conformității fiscale internaționale și transparența, menținând totodată standarde înalte de securitate ale datelor clientului și confidențialitatea. 

Vă rugăm să rețineți - Este responsabilitatea dumneavoastră de a stabili dacă sunteți sau nu răspunzător pentru orice taxe aplicabile în țara în care aveti reședința pe durata deținerii unui cont deschis la noi sau la închiderea acestuia. Dacă nu sunteți nesigur cu privire la modul în care, sau dacă, veți fi afectat, va trebui să căutați consilierea profesională independentă adecvată. DIF Broker Sociedade Financeira de Corretagem SA nu vă poate oferi sfaturi.

Acord internațional între SUA și Portugalia pentru implementarea Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Guvernul portughez a semnat un acord interguvernamental (IGA) cu Statele Unite ale Americii (SUA) să pună în aplicare FATCA.

FATCA este o legislație introdusă de Statele Unite ale Americii, Departamentul de Trezorerie și Serviciului Intern de Venituri (IRS). Solicită instituțiilor financiare din afara SUA de a raporta informații privind conturile financiare raportabile deținute de persoane specificate în instituțiile financiare din afara Statelor Unite. 

Potrivit legii americane, IGA, toate instituțiile financiare din Portugalia, inclusiv noi, au obligația de a identifica toți titularii de cont care sunt Persoane Specifice din SUA în scopuri fiscale și a face schimb de anumite informații cu autoritățile fiscale portugheze în ceea ce privește aceste persoane, titulari ai conturilor și conturile deținute de ei.

Directiva Uniunii Europene de Economisire a Taxelor (EUSTD):

Acordul EUSTD a intrat în vigoare la 01 iulie 2005 si este un acord între statele membre ale UE să facă schimb de informații între fiecare despre rezidenții UE care primesc dobândă pe economii și veniturile din investiții într-un stat membru al UE, dar locuind într-un alt stat. 

Deși domeniul de aplicare juridică a EUSTD nu se extinde în afara UE, anumite jurisdicții, cum ar fi Elveția, Jersey, Guernsey și Isle of Man, au fost de acord să pună în practică o legislație care sprijină obiectivele EUSTD prin acorduri bilaterale cu toate statele membre ale UE. 

Directiva Economisirii va continua să fie operațională până la sfârșitul anului 2015 și va fi înlocuită de Directiva Council 2014/107 / UE de la 1 ianuarie, 2016, care prevede schimbul automat de informații ale conturilor financiare între statele membre, inclusiv categorii de venituri cuprinse Directiva Economisirii.

Ce înseamnă acest acord pentru dvs?

Conturile Clienților deschise ÎNAINTE de 1 Iulie 2014:

INFORMAȚII: pentru toți clienții noștri care au conturi deschise înainte de 1 iulie, 2014 și care nu sunt considerati nord-americani (cetățeni sau rezidenți), fără obligații fiscale in SUA, DIF Broker SA nu are nicio obligație, în temeiul prezentului acord internațional, să furnizeze orice informații cu privire la activele lor financiare. Numai pentru cliențiilor Companiei Financiare de Brokeraj cu obligații fiscale către SUA, DIF Broker va fi obligat să furnizeze informații cu privire la conturile lor financiare.

Conturile Clientilor deschise după 1 Iulie 2014:

IDENTIFICAREA: drept efect al acestui acord internațional, pentru noile conturi deschise după 1 Iulie, 2014, vom cere tuturor clienților noștri informații suplimentare pentru a verifica statutul de cetățean american în scopuri fiscale în această țară. Aceste informații suplimentare vor completa, informații care deja sunt colectate în acest moment, în conformitate cu procesul de KYC - Know Your Client și Politica Economiei privind cerințele de impozitare în UE.

Ce este FATCA?

FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, a fost aprobat la 18 martie 2010, ca parte a stimulentelor de Hiring Incentives to Restore Employment Act, care corespunde în prezent capitolului 4 din Internal Revenue Code din Statele Unite ale Americii. Obiectivul său principal este prevenirea evaziunii fiscale a persoanelor nord-americane impozabile care nu sunt scutite de la plata taxei în ceea ce privește veniturile obținute în afara Statelor Unite. Normele FATCA solicita instituțiilor financiare străine (FFIS) să își asume un angajament formal catre Internal Revenue Service (IRS), devenind participanți FFI, în care efectuează identificarea și raportarea anuală a tuturor conturilor clienților nord-americani.

 

2. Cine este afectat de FATCA? 

Orice entitate care va face o plată dintr-o sursa de venit din SUA trebuie să ia în considerare dacă este supusă FATCA. FATCA se poate aplica ambelor companii financiare și non-financiare. 

Entitățile din SUA, atât financiare cât și non-financiare, care fac plăți de cele mai multe categorii dintr-o sursă de venit din SUA către persoanele non rezidenți ai SUA vor fi, de asemenea, afectate, deoarece acestea pot fi acum obligate să rețină un impozit de 30% pe veniturile plătite unui non-rezident al SUA sub acordul FATCA. Acest lucru va solicita entităților din SUA să mențină documentația privind aceste persoane non-rezidente în SUA și, de asemenea, modul în care aceste persoane sunt clasificate sub FATCA.

3. DIF Broker este o instituție financiară străină (FFI) ce înseamnă?

Un FFI este o instituție financiară străină, non-SUA, care:
1) acceptă depozite în cursul normal al activității (autoritate de depozit);
2) Deține, ca o parte substanțială a activității sale (mai mult de 20%), activele financiare în beneficiul uneia sau mai multor persoane (Instituție Custode);
3) Respectă cerințele de la punctele A, B sau C (Entitate de Investiții):
A. În primul rând (mai mult de 50%) se desfășoară ca o afacere pentru una sau mai multe dintre următoarele activități sau operațiuni pentru sau în numele unui client:
• Tranzactionarea în instrumente ale pieței monetare (cecuri, facturi, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, etc.); monedă străină; instrumente pe rata dobânzii de schimb valutar și indici; valori mobiliare; contracte de mărfuri futures
• Individual sau portofoliu colectiv administrat
• Altmiteri investirea, administrarea sau gestionarea fondurilor, bani, sau active financiare în numele altor persoane.
B. Are un venit brut în primul rând (mai mult de 50%) atribuit investițiilor, reinvestind, sau tranzacționarea în active financiare și entitatea este gestionată de oricare dintre entitățile descrise mai sus;
C. Funcții sau se deține ca un vehicul de investiții colectiv, fonduri mutuale, fonduri tranzacționate la bursă, fonduri de capital privat, fonduri de hedging, fonduri de capital de risc, fond de îndatorare buyout, sau orice vehicul de investiții similare stabilite cu o strategie de investiții de a investi, reinvestirea, sau de tranzacționare în active financiare;
4) Este o societate de asigurări de viață (sau un holding care este un membru al unui grup extins afiliat, care include o societate de asigurări), care emite valoare de numerar sau produse de anuitate (Companie de Asicgurari Specifica);
În general, entitățile non-US, cum ar fi băncile, brokeri, dealeri, companiile de asigurări, fondurile de pensii, fondurile de capital privat și orice alt vehicul de investiții vor fi luate în considerare ca și entități FFI.

Când va trebui să înceapă FFIS raportarea informațiilor?

Normele de raportare cu privire la FFI vor fi implementate treptat. În ceea ce privește conturile din SUA și conturile recalcitrante, termenul limită pentru primul raport este 30 noiembrie de 2015 cu referire la anul 2014 (soldul contului la 31 decembrie, 2014)  și trebuie să conțină următoarele informații (în ceea ce privește conturile care au fost identificate la 31 decembrie 2014).

6. Ce sunt conturile SUA? 

Este orice cont financiar deținut de, cel puțin, o persoană din SUA, chiar dacă titularii de cont rămași nu sunt rezidenți ai SUA.

5. Ce este un proprietar american substanțial? 

Un proprietar substanțial American se referă la orice persoană care deține, direct sau indirect, mai mult de 25% din Acțiunile unei Entități (prin vot sau valoare).

7. Ce este un american persoană? 

Conceptul de cetatean american include: cetățenii americani, inclusiv a celor cu cetățenie dublă și titulari ai unui pașaport american, chiar dacă locuiesc în afara SUA; o persoană născută în Statele Unite ale Americii, cu excepția cazului în care au renunțat la cetățenia americană; rezidenți permanenți în Statele Unite ale Americii (inclusiv deținătorii de carduri verzi) sau cu prezență substanțială (fiind prezent in SUA timp de cel puțin 183 de zile în ultimii 3 ani, pe baza unei anumite metode de calcul); entități incorporate în Statele Unite.

Prin urmare, conceptul de persoană SUA sub actul FATCA este mult mai largă decât cea utilizată în cadrul altor regimuri, cum ar fi cel prevăzut în legislația SUA, care interzice entităților străine să vândă valori mobiliare către persoanele din SUA.

În cadrul acestui regim, doar rezidenții din SUA sunt considerați persoane din SUA. În plus, de asemenea, entitățile străine, care au acționari din SUA care dețin, direct sau indirect, mai mult de 25% sunt tratate ca având SUA conturi.

8. Dacă un cont comun este deținut de o persoană din SUA si o persoanp de altă naționalitate, contul este a considerat 50% din SUA sau 100% din SUA?

Un cont comun, care are unul dintre proprietari, american, este tratat ca un cont din SUA și întreagul contul va fi supus raportării ca o persoană din SUA, indiferent dacă ceilalți titularii de cont sunt persoane de altă naționalitate.

9. Pentru un titular de cont din SUA, ar trebui sa raporteze către IRS numai veniturile sale din SUA sau și veniturile sale din activele non-SUA?

FFI este obligat să raporteze venituri la nivel mondial și veniturile primite de persoanele menționate din SUA. 

10. Ce înseamnă asta pentru tine? Dacă înregistrările noastre indică faptul ca sunteți o anumită persoană din SUA, vom trebui să furnizăm informații cu privire la dumneavoastră și contul dvs. pentru autorităților fiscale portugheze. Ei vor trimite apoi aceste informații pentru Internal Revenue Service (IRS) din SUA. Vom raporta următoarele informații autorității portugheză fiscală:

  • Titlu 
  • Nume 
  • Adresă
  • Număr de cont
  • Dată de naștere
  • Număr de identificare fiscală (TIN) (pentru persoane specifice din SUA, dacă sunt disponibile) sau numărul Fiscal (NIF) (pentru persoanele specificate, în cazul în care este disponibil)
  • Balanța contului 
  • Număr de identificare fiscală (NIF) (pentru persoane specifice din SUA, sau echivalent atunci când sunt disponibile)