João Deus

Tammy Derosier


Najlepsze i najgorsze czasy

On 20.01.10 09:38

Jeśli otworzysz Wall Street Journal, albo wejdziesz na stronę www.wsj. i przejrzysz dane z rynku możesz się zorientować co się dzieje na rynkach finansowych. Widzisz Indeks Dow Jones, NASDAQ S&P 500, FTSE 100, Niemiecki DAX, Nikkei, Indeks Shanghai, a także notowania z ryneku walutowego. Jest to dość długa lista którą musisz zgłębić jeśli chcesz wiedzieć co dokładnie dzieje się na rynku. Ale czy koniecznie musi tak być? Dzięki Indeksowi DWA śledzimy 40 rożnych sektorów w Stanach Zjednoczonych. Każdego dnia różnica między sektorami może być bardzo duża. Przykładowo jednego dnia w listopadzie 2009 S&P 500 notował wzrost o 1.5%, ale jeśli spojrzałabyś na 40 DWA, możesz zauważyć więcej szczegółów. DWA Sektora Stali i Żelaza (DWASTEE) notował wzrost 4.6% i był to największy wzrost dnia,  podczas gdy DWA Sektora Bankowości (DWABANK) notował wzrost już tylko 0.19%.

W celu maksymalnego wykorzystania możliwości na rynku, musimy przedrzeć się pod powierzchnie i odkryć mniejsze podgrupy. Wraz z pojawieniem się i ogromnym wzrostem Exchange Traded Fund (ETF)- Otwartych Funduszy Inwestycynych poszczególne podgrupy: akcje, obligacje, waluty, wszystkie te formy inwestowania są dostępne za pomocą jednego kliknięcia. Weźmy za przykład pięć głównych grup aktywów: akcje krajowe, międzynarodowe, towary, waluty, fundusze i zobaczmy jak kształtowały się różnice w podgrupach na przestrzeni ostatnich dziesięciu, jedenastu lat.


Jak możesz zauważyć z powyższych tabelek często występują ogromne różnice w poszczególnych podgrupach. Przeciętnie różnica pomiędzy najlepszym i najgorszym w sektorach krajowych pomiędzy 1998 i 2008 wynosiła 108%. W spółkach międzynarodowych ta średnia różnica wynosiła 130%. Pozostałe grupy też wykazują różnice, ale już nie tak drastyczne. Rożnicę na rynku walutowym na przestrzeni ostatniej dekady kształtują się na poziomie 31%. Fundusze, jeśli wliczymy obligacje międzynarodowe wykazują różnice rzędu 37%, ale jeśli nie będziemy wliczać obligacji międzynarodowych to wielkość ta zmniejszy się do 16-17%. Rynek towarów wykazuje znowu duże wahania licząc od 1990 wynosiły one 113%.

Jak istotne są dla nas te informacje? Bardzo istotne. Na przykład powiedzmy,że ktoś kupił 31 grudnia 1997 Indeks Continuous Commodity (UV/Y), który jest ekwiwalentem średniej ważonej wszystkich towarów. Dzisiaj ta inwestycja była by 105% do góry. Jednakże jeśli kupowałabyś każdego roku akcje towarów których notowania rosną najbardziej, zaczynając od inwestycji 10,000 $ dnia 31.12.1997 to było by to warte 13.7 milionów $ dziś. Tak 13.7 milionów $. Inwestowanie każdego roku w akcje które najbardziej spadają przekształciło by twoje 10,000 $ w zaledwie 44$. Nie mówimy tu żeby od razu kupować za wszystkie pieniądze akcje tylko jednej spółki, zaznaczamy tylko jak ważne jest inwestowanie we właściwe spółki i unikanie tych złych.

Top

Czy myślłaś już o swoich planach emerytalnych?

On 22.02.08 12:54

W tym tygodniu  wróciłam z tygodniowych wakacji  z moimi teściami. Byliśmy w Playa Del Carmen  w Meksyku. Teściowie wynajeli tam domek na miesiac, ostatnio przeszli na emeryturę i postanowili zwiedzać świat podczas swojej emrytury. Podczas lotu powrotngo rozmyślałam nad tym etapem życia. Myślalam o rodzicach swoich i mojego męża, jak oni cieszą sie z życia w tym czasie. W przyszłym roku moi teściowie mają w planach zwiedzanie Austalii i Nowej Zelandii przez okres sześciu tygodni. Co ciekawe w miejscu gdzie mieszkaliśmy w Meksyku w małym kompleksie domków, połowa mieszkających tam ludzi była właśnie na emeryturze i mieszkała tam ponad miesiac. Podczas lotu powrotnego z Meksyku do Richmond, rozmawialiśmy z mężem co chcemy robić, gdy osiągniemy wiek emerytalny. Zbliżamy się szybko do 40-stki i jeśli chcemy cieszyć się takim samym dostatkiem jak nasi rodzice teraz, to musimy kontynuować i intensyfikować nasze plany oszczędnościowe. Przez ostatnie kilka lat byliśmy jakbym to nazwała na etapie gromadzenia dóbr. Nabyliśmy dom, mały domek letniskowy, samochód, meble itp.

Ale teraz zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli chcemy doświadczyć dostatniego życia na emeryturze to musimy zwiększyć nacisk na oszczędności i inwestycje, aby osiągnąć ten cel. To czego oczekujemy od życia na emeryturze to nowe doświadczania i nie mamy tu na myśli siedzenia na werandzie w bujanym fotelu. Emerytura możne oznaczać rożne rzeczy dla różnych ludzi, ale myślę, że Tom Dorsey określił to najtrafniej: ‘’emerytura to czas na robienie rzeczy, które lubisz”. Ostatecznie to wszystko jest kwestią dokonywania wyborów. Im więcej zaoszczędzisz i pomnożysz, tym więcej będziesz miał możliwości na przyszłość.  Gdy mój mąż Scott i ja osiągniemy wiek emerytalny, możne nasze plany ulegną zmianie i nie będziemy chcieli ciągle podróżować, ale obydwoje się zgadzamy co do jednego, że chcielibyśmy mieć wtedy taką możliwość wyboru. Jako, że powzięliśmy plan powiększenia naszych oszczędności, musimy mieć też i plan gdzie je zainwestować.

Jeśli jeszcze nie zaczęłaś swojego planu oszczędzania i inwestowania, to najlepszy moment na to jest: TERAZ! Możesz otworzyć konto w DIF Broker i zainwestować na giełdzie kupując Indeks Standard & Poor  500 (SPY), albo akcje na gieldzie. Przykładowo zrobiłam wsteczne analizy Indeksu Morgan Stanley European Stock. Powiedzmy, że zainwestowałaś 500$ w Indeks Morgan Stanley European, i każdego roku dodawałaś do tej inwestycji po 500$. Po 10 latach Twoja inwestycja w indeks sięgnęła by 12.251 $.  Daje to roczna stopę zwrotu w wysokości 13,34 %. Uważam to za dobrą stopę zwrotu. Jeśli doliczylibyśmy dywidendy do tego przykładu, stopa zwrotu była by jeszcze wyższa.

Jest wielu inwestorów, którzy mają określoną ilość pieniędzy do zainwestowania, ale nie mają pojęcia jak to zrobić. Często inwestorzy chcą widzieć tylko ruchy swoich akcji w gorę, a nie chcą widzieć żadnych ruchów w dół. Ale to jest niemożliwe, ceny mają swoje fale, swoje cykle i jest to jaknajbardziej normalne. Pomyśl o ewolucji w sektorach jak o poszczególnych etapach w życiu: okres niemowlęcy, dzieciństwo, bycie nastoletnim, początki dorosłości, małżeństwo, emerytura. W każdym momencie w większych rodzinach ludzie ciągle zajmują nowe miejsca w tych etapach. Przykładowo moim teściowie właśnie rozpoczynają wiek emerytalny, podczas gdy my właśnie witamy nowa siostrzenicę w rodzinie. Drzewo rodzinne ciągle się obraca, kolejne osoby zajmują kolejne etapy, tak samo jak sektory w przemyśle przechodzą przez rożne fazy. Jednego roku sektor zajmuje ostatnie noty, aby za parę lat znaleźć się w samej czołówce. W poniższej tabelce przedstawione są wyniki Dow Jones Industry Sectors za ostanie 10 lat,  które pokazują ową cykliczność. ( źródło:Dowjones.com)

Zauważ, ze sektory zazwyczaj są w trendach które trwają kilka lat, po czym trend się odwraca. Skrajnym przykładem tego będzie tutaj Technology sektor, który miał wzrost 70,3% w roku 1998 i 83,68% w roku 1999. Następnie w 2000 był na przedostatniej lokacie wśród sektorów, notował spadek o 36,99% w 2001 oraz 2002 był najsłabszym sektorem, spadek o 28,34 i 38,66%.  Dany etap w rozwoju przemysłu się zamknął, aby rozpocząć się następny.

Wielu inwestorów nie docenia siły oddziaływania tej naturalnej cykliczności w poszczególnych gałęziach przemysłu. Błędnie wierzą, że wystarczy inwestować zgodnie z kierunkiem rynku jako całości, ale to nie jest tak. Spójrzmy na trzech hipotetycznych inwestorów. Inwestor A nabył akcje zgodnie z Dow Jones Industrial Average (DJIA), przez miesiące wykazuje zyski. Ale inwestując 1 000$ po dziesięciu latach portfel inwestora A jest wart tylko 9 037 $. Nasz drugi inwestor, inwestor B co roku inwestuje swoje 1 000 $ tylko w sektory z najlepszymi wynikami. Jego portfel poszybował do wartości 64 197 $. Nasz ostatni inwestor, inwestor C swoje 1 000$ inwestuje so roku w sektory o najsłabszych wynikach, i po 10 latach miał w portfelu tylko 54 $.
Nie chcemy przez to powiedzieć, że każdy ma tylko w jedną, albo tylko w jeden sektor. Na co staramy się zwrócić uwagę w tej hipotetycznej sytuacji jest to, ze skuteczna strategia cykliczności sektorów stanowi integralna cześć w skutecznym inwestowaniu długoterminowym. W praktyce możne być to ważniejsze niż precyzyjne określenie czasu co do rozpoczęcia inwestycji.

Przypomnijmy w naszym pierwszym komentarzu mówiliśmy o wykresie Point & Figure, który przedstawia relacje podaży i popytu w seriach X i O na wykresie. Kiedy Charles Dow, założyciel The Wall Street Journal pierwszy spopularyzował tą metodę, zapisywał po prostu cenę danej akcji na kartce papieru. Jeśli akcja kosztowała 35$ pisał 35$ na swoim wykresie. Jeśli cena wzrosła do 36$ zapisywał to i tak dalej. Jeśli cena zaczęła spadać, zaczynał nową kolumnę i zapisywał kolejne ceny. W istocie Charles Dow starał się zrozumieć ciąg liczb.  Przypomina to jak bierzemy numer telefonu który jest ciągiem liczb, który zestawieniu daje nam pewną informację.

Z biegiem lat, wykres Point & Figure rozwinął się i dziś ceny są reprezentowane na osi pionowej, a ceny są zastąpione symbolami X i O. Kolumna X stanowi popyt i zawsze wartości na niej rosną, podczas, gdy kolumna O stanowi podaż i zawsze porusza się w dół. Wykres Point & Figure reprezentuje kolejne kolumny X i O. Wykres, przedstawia pozornie przypadkowe ruchy cen w logiczną, łatwą do zrozumienia całość.

Weżmy za przykład wykres Point & Figure Indeksu Dow Jones US Health Care. Jeśli czytamy wykres od lewej do prawej i widzimy, że za każdym razem, gdy kolumna zmienia się na kolumnę X i nowy X jest wyżej od ostatniego i w tym samym czasie, gdy kolejna kolumna z O nie spada poniżej ostatniej kolumny O, oznacza to, że popyt jest silniejszy niż podaż i trend jest rosnący. I jak to Isaac Newton powiedział: ‘’rzeczy raz wprawione w ruch, pozostają w ruchu’’. Z drugiej strony jeśli wykres pokazuje nam serie coraz to niższych X i O, oznacza to że podaż jest większa i dominuje trend spadkowy. Takim przykładem będzie tu Dow Jones US Financials. Każdy wzrost jest mniejszy od poprzedniego, i każdy spadek jest głębszy niż spadek ostatni. Najlepiej wtedy zlikwidować lub zredukować do minimum swoje pozycje na takim rynku, na samym początku oznenia takiego trendu spadkowego, przykładowo trend z podanego przykładu trwa do dnia dzisiejszego.

Dorsey, Wright (DWA) stworzył indeks 40 rożnych sektorów na rynku. Są to sektory jak: Bankowość, Surowce, Farmaceutyki, Żywność itp. Patrząc na wykresy Point & Figure poszczególnych sektorów, możemy określić który z nich jest w trendzie rosnącym, a który w trendzie spadkowym. I zgodnie ze sloganem z Wall Street ‘’nigdy nie walcz z trendem’’, naszym celem jest skoncentrowanie się na sektorach w trendzie rosnącym i pomijać te znajdujące się w trendzie malejącym. Obecnie z 40 rożnych sektorów, który DWA stworzył, 25 jest w trendzie rosnącym, a 15 w trendzie malejącym. Przy dodatkowej pomocy Exchange Traded Fund (ETF) -Otwartych Funduszy Inwestycyjnych, jest łatwiej niż kiedykolwiek kupić dany sektor, tak samo jak się kupuje poszczególne akcje. Takie rozeznanie pozwala nam wyselekcjonować z wszystkich akcji, jakąś reprezentacyjna grupę na której możemy skupić swoją uwagę i podjść decyzje inwestycyjne.

Dorsey Wright Sectory Wykazujące Pozytywny Trend:

 • Dorsey Wright Aerospace Index
 • Dorsey Wright Auto Index
 • Dorsey Wright Business Products Index
 • Dorsey Wright Chemical Index
 • Dorsey Wright Computer Index
 • Dorsey Wright Drug Index
 • Dorsey Wright Electric Utility Index
 • Dorsey Wright Food Index
 • Dorsey Wright Gaming Index
 • Dorsey Wright Gas Utility Index
 • Dorsey Wright Healthcare Index
 • Dorsey Wright Insurance Index
 • Dorsey Wright Leisure Index
 • Dorsey Wright Machine and Tools Index
 • Dorsey Wright Non Ferrous Metals Index
 • Dorsey Wright Oil Index
 • Dorsey Wright Oil Service Index
 • Dorsey Wright Precious Metals Index
 • Dorsey Wright Protect/Safety Index
 • Dorsey Wright Restaurant Index
 • Dorsey Wright Software Index
 • Dorsey Wright Steel Index
 • Dorsey Wright Telephone Index
 • Dorsey Wright Textile Index
 • Dorsey Wright Waste Index

Dorsey, Wright Sectory Wykazujące Spadkowy Trend:

 • Dorsey Wright Bank Index

 • Dorsey Wright Biomedics Index

 • Dorsey Wright Building Index

 • Dorsey Wright Electronics Sector

 • Dorsey Wright Financial Index

 • Dorsey Wright Forest Products Index

 • Dorsey Wright Household Goods Index

 • Dorsey Wright Internet Index

 • Dorsey Wright Media Index

 • Dorsey Wright Real Estate Index

 • Dorsey Wright Retail Index

 • Dorsey Wright Saving and Loan Index

 • Dorsey Wright Semiconductor Index

 • Dorsey Wright Transport Non Air

 • Dorsey Wright Wall Street Index

Top

Dif Women

On 23.10.07 11:34

Jestem niezmiernie podekscytowana z powodu kolumny Dif Kobiet i zaszczycona możliwośćą jej współtworzenia. Susan Morrison, jedna z wielu kobiet analityków w Dorsey & Associates, także współtworzy tę kolumnę. Podczas mojej 20 letniej kariery w tym biznesie widzę rosnącą liczb kobiet w tej dziedzinie, ale ciągle jest to znikoma grupa. Czego widzę brak to dobrej porady dla kobiet w co i jak inwestować. Jest wiele stron, które radzą nam jak oszczędzać , kupować ubezpieczenia i tym podobne, ale jest bardzo mało stron i informacji mówiących o tym jak inwestować.  Także mam nadzieję, iż poprzez tę kolumnę będziemy miały okazję się nawzajem poznać, jak i dzielić ze sobą plany i doświadczenia inwestycyjne. Susan i ja oczekujemy na informacje zwrotną, czekamy na twoje pytania i opinie: e-mail: tammy@dorseywright.com oraz susan@dorseywright.com. Razem okiełznamy, wzburzone fale finansowego morza.

Pozwól, ze powiem na wstępie kilka słów o sobie i jak trafiłam do tego biznesu. Jak tylko skończyłam 16 lat i mogłam już prowadzić samochód, rodzice powiedzieli mi, że do mojej odpowiedzialność należy utrzymanie swojego samochodu, to nie dało mi innego rozwiązania jak tylko znaleźć prace. Moja pierwsza praca była w departamencie gwarancji w firmie sprzedającej łodzie. Po roku pracy tam na pól etatu, rozpoczęłam pracę w firmie mojego dziadka, który posiadał mały warsztat w Richmond w stanie Vermont. Był całkiem dobrym graczem giełdowym i to właśnie skierowało moją uwagę na rynki finansowe. Po szkole przychodziłam do niego do biura i razem oglądaliśmy notowania, czytaliśmy biuletyny giełdowe, robiliśmy analizy i podejmowaliśmy decyzje co sprzedać, co kupić, a z czym poczekać. Zabierał mnie na spotkania z brokerami, i szybko się zorientowałam, że moim powołaniem nie jest praca w warsztacie, ale rynek finansowy. Moja mama opowiadała swojej koleżance o moich zainteresowania, a raczej obsesji: ''moja córka potrafi w liceum w czasie przerwy lekcyjnej dzwonić do brokera, aby sprawdzić jakie są notowania'' . Tak się złożyło, że ta koleżanka Mary Ellen była kuzynką Tom`a Dorse`a. Zaproponowała mojej mamie, że może zorganizować dla mnie spotkanie z Tomem jeśli bym tego chciała. Natychmiast skorzystałam z takiej sposobności i z mamą pojechałam do centrum (mama uważała, że nie jestem wystarczająco dojrzała na miejską jazdę). Miałam się spotkać z Tomem tylko na pól godziny, ale on zaprosił mnie abym została kilka godzin i nauczyła się więcej. Po tym spotkaniu i  lekturze (z jego rekomendacji) ‘’Wykresy Point & Figure’’ AW Cohen`a, byłam złapana.  Zadzwoniłam do Tomie`go i zapytałam, czy nie potrzebują kogoś do pracy. W owym czasie w firmie były tylko trzy osoby i nikogo nie potrzebowali. Wiec pracowałam tam tylko w wakacje, weekendy, i podczas przerw w collegeu. Po ukończeniu University of Virginia w 1992, rozpoczęłam pracę na pełnym etacie w Dorsey, Wright & Associates zostałam analitykiem, a obecnie Vice Prezydentem firmy. Była to wielka przygoda widzieć jak niewielka firma z trzema osobami, rozrasta się i zaczyna być notowana na giełdzie w Nowym Jorku.

Tak było kiedyś, teraz raz w miesiącu ja i sześć moich koleżanek robimy sobie ‘’babski wieczór’’. Jest to okazja, aby nasze dzieci zostawić pod opieka naszych mężów, a same spotkać się na dobrym jedzeniu i rozmowach. Większość z nas znamy się od szkoły średniej, także mamy głębokie i zażyłe więzi. Jak wielu z was możne się domyśleć różnorodność tematów na takich spotkaniach jest duża, ale zawsze każdego miesiąca zahaczamy w jakiś sposób o tematy finansowe, czy to z dziedziny oszczędności, ubezpieczeń, podatków i staramy się podzielić swoimi doświadczeniami. Na jedno z takich comiesięcznych spotkań, jedna z przyjaciółek przyniosła nazwy spółek, którymi jest zainteresowana pod katem zakupu akcji. Zaczęłam dla niej analizować te spółki pod katem analizy technicznej patrzeć na wykresy Point & Figure. Wykres Point & Figure jest narzędziem analizy technicznej, który ukazuje jaki jest trend. Metoda Point & Figure bierze pod uwagę cenę, ponieważ to ona odzwierciedla siłę popytu i podaży na rynku. Tak samo jak siły popytu i podaży kształtują ceny  w supermarkecie, tak samo dzieje się na giełdzie. Na przykład w zimie ceny pomidorów są wysokie, nie przechowują się długo i nie smakują najlepiej. Na giełdzie, cena jest odzwierciedleniem podaży i popytu na całym świecie.

Wykres Point & Figure reprezentuje relacje między podażą i popytem za pomocą serii X i O. Kiedy Charles Dow, założyciel Wall Street Journal pierwszy spopularyzował tę metodę wykreślał to  zapisując po prostu cenę danej akcji na papierze. Jeśli akcja kosztowała 25$ zapisywał 25$, jeśli cena zdrożała do 26$ zapisywał to w tej samej kolumnie. Jeśli cena zaczynała spadać, rozpoczynał nową kolumnę i kontynuował zapisywanie. Wyglądało to mniej więcej w ten właśnie sposób. Na przestrzeni lat wykres Point & Figure rozwinął się i dziś owe zmiany cen przedstawione są za pomocą X i O. Kolumna X reprezentuje popyt i zawsze ma kierunek do góry, podczas gdy kolumna O reprezentuje podaż i ma kierunek w dół. Wykres Point & Figure przedstawia kolejne kolumny X i O . Przypomina to wdech i wydech. Wykres Point & Figure przedstawia pozornie przypadkowe ruchy cen w logiczna, łatwą do zrozumienia całość.

Przykładowo na wykresie Point & Figure McDonalds (MCD), umiesczonym poniżej jeśli czytamy wykres od lewej do prawej, widzimy że za każdym razem, gdy kolumna zmienia się na kolumnę X, nowy X jest wyżej od ostatniego i w tym samym czasie, gdy kolejna kolumna O nie spada poniżej ostatniego O, oznacza to, że popyt jest silniejszy niż podaż i mamy doczynienia z trendem rosnącym. I jak to powiedział Isaac Newton ‘’rzeczy raz wprawione w ruch, pozostają w ruchu’’. Z drugiej strony jeśli wykres pokazuje nam serie coraz to niższych X i O, oznacza to ze podaż jest większa i mamy trend spadkowy. Każdy wzrost jest niższy niż poprzedni, i każdy spadek jest głębszy niż spadek ostatni. Należy wtedy zlikwidować lub zredukować do minimum swoje inwestycje w danym rynku.

Teraz kiedy już jesteś uzbrojona w podstawowa wiedzę na temat wykresów Point & Figure, usiądź wygodnie z kieliszkiem wina i przyjrzyj się bliżej wykresą.  Podziel na dwie grupy: jedna grupa gdzie podaż jest w przewadze, druga gdzie popyt. Jeśli dokonasz takiego podziału będziesz w dużo dogodniejszej sytuacji, aby podjąć właściwe decyzje co do swojego przyszłego portfolio.

Top