Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy inwestycyjnych jaki podajemy dotyczy funduszy ETF. Fundusze ETF są to fundusze inwestycyjne i są notowane na giełdzie tak samo jak akcje, dzięki temu fundusze te cechują się wysoką płynnością, a dzięki temu iż są zarządzane pasywnie, posiadają wyjątkowo niskie opłaty za zarządzanie. Drugi kwartał 2014, zakończył się dla indeksu S&P500  z podobnymi wynikami jak miało to miejsce pięć kwartałów wcześniej. Indeks S&P500 w drugim kwartale zyskał prawie 5%, lepsze wyniki przyniósł tylko równo ważony indeks Equal-weighted S&P 500 [RSP] +5,10% oraz Emerging Markets [EEM] + 5,41%. Drugi kwartał był pomyślnym kwartałem dla strategii aktywnej alokacji, jako iż klasy aktywów, które znajdują się na dwóch pierwszych pozycjach w zestawieniu DALI, były też klasami aktywów, które przyniosły najlepsze wyniki w ostatnim kwartale.
 
W ujęciu rocznym fundusz surowcowy Greenhaven Commodity Fund [GCC] znajduje się na pierwszym miejscu z wynikiem +8,68%, lecz w drugim kwartale nastąpiło pewne spowolnienie. Surowce w dalszym ciągu znajdują się na ostatniej pozycji w rankingu siły relatywnej aktywów inwestycyjnych.

Ranking funduszy inwestycyjnych, drugi kwartał 2014

giełda, lipiec 2014

Powyższe wyniki są wynikami wynikającymi z różnicy cen, nie uwzględniają dywidend, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Potencjałowi zysku towarzyszy ryzyko straty.

Ranking funduszy inwestycyjnych, I kwartał 2014

Wyniki poszczególnych klas aktywów w pierwszym kwartale 2014, wyglądają odmiennie od trendów z jakimi mieliśmy do czynienia w roku2013. Najsilniejszą grupą aktywów były surowce, dla przykładu fundusz Greenhaven Commodity Fund [GCC], zyskał na wartości blisko 10%. Dla kontrastu w roku 2013 fundusz GCC, który inwestuje w we wszystkie surowce w równej wadze, stracił na wartości –10,86% i była to najsłabsza klasa aktywów.

Fundusze dostępne są do nabycia w domu maklerskich DIF Broker, na platformie DIF FREEDOM. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych funduszy znajdują się bezpośrednio na stronach emitenta danego funduszu. Fundusze ETF mają kilku-krotnie niższe prowizje od zarządzania oraz nabycia jednostek. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu, poland@difbroker.com, 22 219-50-91.

Ranking funduszy sektorowych, I kwartał 2014

W ujęciu globalnym najsilniejsze wzrosty w pierwszym kwartale 2014, miały miejsce w sektorach: alternatywnej energii, metali szlachetnych, półprzewodników oraz biotechnologii. Funduszem który zanotował największe wzrosty to fundusz energii słonecznej Guggenheim Solar ETF [TAN], który to wypracował zysk w wysokości 25,67%.


Ranking funduszy globalnych, I kwartał 2014

 

Zagraniczne fundusze inwestycyjne, czwarty kwartał 2013

Znaczącym wydarzeniem ubiegłego roku był fakt, zdobycia przewagi krajów rozwiniętych, z wyjątkiem kilku krajów Emerging Markets. W ogólnym ujęciu indeks międzynarodowy MSCI EAFE Index ETF [EFA] za ostatni kwartał zyskał 5,13%, natomiast indeks krajów wschodzących Emerging Markets ETF [VWO], zyskał 2,29%. Patrząc na zwycięzców czwartego kwartału 2013, mamy: India Small Cap [SCIF], z zyskiem+ 26.5% oraz  Greece [GREK] z zyskiem + 17%. Inne fundusze godne uwagi to: Europe Small Cap [DEF], Germany [EWG] oraz India [EPI], wszystkie z zyskiem rzędu 14% za ostatni kwartał.

___________________________________________________________________________________________________________

Zagraniczne fundusze inwestycyjne, wyniki za rok 2013

Odnośnie wyników za cały rok 2013, niekwestionowanym liderem był fundusz PowerShares Golden Dragon Halter ETF [PGJ], fundusz ten inwestuje w Chinach za pośrednictwem kwitów depozytowych ADR, fundusz ten wygenerował zysk w wysokości 58,25%. Poza funduszem PGJ, wszystkie inne fundusze z czołówki rankingu, to fundusze krajów rozwiniętych: fundusze Japonii [DBJP] oraz [DXJ], z zyskami odpowiednio 47,02% oraz 37,85%. Fundusz zarządzany przez naszego partnera Dorsey Wright: PowerShares DWA Developed Markets Momentum ETF [PIZ] znalazł się także w pierwszej dziesiątce funduszy międzynarodowych, z zyskiem +31,58%, pokonał tym samym indeks międzynarodowy MSCI EAFE ETF [EFA], który to wygenerował zysk w wysokości 18%.

__________________________________________________________________________________________________________

Zagraniczne fundusze inwestycyjne, wyniki lepsze od indeksu S&P500

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, rynek akcji amerykańskich, jest nie kwestionowanym liderem. Na przestrzeni bieżącego roku 2013, do 3 grudnia,  indeks S&P 500 [SPX] zyskał na wartości 25.87%. Tym samym indeks amerykański zanotował większe wzrosty aniżeli dwa główne indeksy międzynarodowe:  MSCI EAFE Index oraz MSCI Emerging Markets Index, które to notują wyniki  16.80% oraz -3.96%, odpowiednio.

Większość zagranicznych funduszy inwestycyjnych, osiągnęła niższe wyniki aniżeli indeks S&P 500, niemniej jednak jest kilka funduszy, które osiągnęły lepsze wyniki. Biorąc pod uwagę 170 zagranicznych funduszy (z wyłączeniem funduszy lewarowanych oraz odwróconych) tylko 10 funduszy zdołało pokonać indeks amerykański. Na samej górze ten listy znajdują się dwa fundusze oferujące ekspozycję inwestycyjną w Chinach: PowerShares Golden Dragon Halter ETF [PGJ] oraz Guggenheim China Technology ETF [CQQQ], oba fundusze w tym roku zyskały ponad 50%. Na liście znajdują się także dwa fundusze Japońskie: db-X MSCI Japan Currency Hedged Equity Fund [DBJP] oraz WisdomTree Japan Hedged Equity Fund [DXJ], z zyskiem 40.27% oraz 35.03%.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne, które pokonały indeks SP500*

* Dotychczsowe wyniki, nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

_____________________________________________________________________________________________________

Ranking funduszy inwestycyjnych, firmy o niskiej kapitalizacji, Small Cap. Listopad 2013*

(wyniki od 31 grudnia 2012 do 12 listopada 2013)

ranking funduszy small cap

* Dotychczasowe wyniki nie stanowia gwarancji przyszłych rezultatów. Każda inwestycja jest związana z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty.

Pierwsze miejsce zajmuje fundusz (DWAS) PowerShares DWA SmallCap Momentum Portfolio. Jest to fundusz zarządzany przez naszego strategicznego partnera: firmę doradczą Dorsey Wright. Wspólnie dostarczamy portfele oraz stategie inwestycyjne.  Fundusz dostępny jest do inwestowania na platformie DIF Freedom.

Fundusz  DWAS PowerShares DWA SmallCap Momentum Portfolio, jak każdy fundusz Momentum, inwestuje odmiennie w stosunku do tradycyjnych funduszy. Kryterium wyboru akcji do funduszu, nie jest wielkość danej firmy, czy ekonomii, lecz odczyt siły relatywnej. Siła relatywna wskazuje, które aktywa mają największe tempo wzrostu i w te właśnie akcje inwestuje fundusz. Analogiczną metodę sposujemy przy zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi . Strategia ta sprawdza się od wielu lat, czego dowodem są zarówno wyniki portfeli inwestycyjnych, jak i wyniki tego młodego funduszu. Fundusz DWAS powstał 19 lipiec 2012.

_______________________________________________________________________________________________

Ranking funduszy inwestycyjnych, fundusze akcyjne, wrzesień 2013*

* Dotychczasowe wyniki nie stanowia gwarancji przyszłych rezultatów. Każda inwestycja jest związana z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. 

Zwycięzcą jest fundusz amerykańskich spółem o niskiej kapitalizacji small cap (DWAS) PowerShares DWA SmallCap Momentum Portfolio, który to wypracował zysk za ostatni kwartał w wysokości +39,37%. Jest to fundusz zarządzany przez naszego strategicznego partnera Dorsey Wright. Wsólnie prowadzimy zarządzanie aktywami w postaci portfeli oraz strategii inwestycyjnych. Drugie miejsce fundusz (CSD) Guggenheim Spin-Off ETF, z zyskiem w wysokości +38,83%. Trzecie miejsce za ostatni kwartał to fundusz inwestycyjny (FPX) First Trust US IPO Index Fund, z zyskiem +33.59%

W trzecim kwartale 2013 indesk S & P wygenerował zysk w wysokości +17,91% oraz indeks równo ważony SPXEWI wygenerował zysk w wysokości +22,23%. Jak widzimy najlepsze fundusze zdołały podwoić średni wynik indeksu benchmark. 

_______________________________________________________________________________________________

Ranking funduszy inwestycyjnych, fundusze międzynarodowe, wrzesień 2013*

 * Dotychczasowe wyniki nie stanowia gwarancji przyszłych rezultatów. Każda inwestycja jest związana z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty.

Największe zyski w trzecim kwartele 2013, uzyskał fundusz Chin (PGJ) PowerShares Golden Dragon Halter USX z wynikiem + 49.90%. Drugim funduszem pod względem zysków jest fundusz Japonii (DBJP) db -X MSCI Japan Currency Hedged Equity Fund z zyskiem +33,81%.  Na trzecim miejscu mamy fundusz (EIRL) iShares MSCI Ireland Capped Investable Market ETF z zyskiem + 31.17%.

W tym samym czasie średnie zwroty z funduszy małych i średnich spółek polskich wynosiły +15,5% - źródło Analizy Online. Międzynarodowy Indeks Benchmark wygenerował zysk w wysokości +12,24%, natomast indeks Emerging Markets VWO Vanguard MSCI ETF, zanotował stratę w wysokości - 9,68%.

 

Wszystkie fundusze inwestycyjne dostępne są na platformie DIF Freedom. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych funduszy inwestycyjnych typu ETF można uzyskać bezpośrednio na stronach jego emitenta. Najprościej jest używać do tego celu przeglądarki internetowej, wpisać symbol funduszu oraz ETF. Na przykład: DWAS ETF.

Więcej informacji na temat funduszy inwestycyjnych ETF.

Dom Maklerski DIF Broker prowadzi zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Portfel ten zbudowany jest w oparciu o omawiane powyżej fundusze ETF: portfele oraz strategie inwestycyjne.