Order Driven Execution


Listopad 2016

W celu zapewnienia lepszych rozwiązań dla Inwestorów o ile to możliwe, staramy się dostosować do zmian strukturalnych rynku w szczególności w zakresie ryzyka i płynności, DIF Broker wprowadzi w listopadzie 2016 roku nowy proces realizacji zleceń - Order Execution Driven (ODE). Model ten będzie stosowany do rynku Forex i CFD i pozwoli Klientom zwiększyć kontrolę i przejrzystość swoich zleceń.

DIF Broker zmienia z Quote Driven Model na nowy Order Driven Model, z kilku powodów:

 1. Wymagania Prawne
  • Wcześniej wdrożony FX Global Code oraz nowe najlepsze wykonanie w rozumieniu MIFID II
  • Zmiany wdrożone przez FSA po wydarzeniu SNB.
 2. Poprawa Zarządzania Ryzykiem
  • Removing the promise of firm liquidity at a guaranteed price i.e. Liquidity Mirage.
 3. Szansa dla DIF Broker, aby wyróżnić się w branży
  • Bardziej przejrzysty sposób realizacji zleceń Klientów, zwiększenie tym samym naszych najlepszych praktyk wykonawczych.
  • Wczesne przyjęcie wymogów regulacyjnych (MiFID II najlepsza polityka wykonania) i nadchodzącego uwolnienia FX Globalnego Kodeksu są kluczowymi czynnikami w określaniu się jako najbardziej przejrzysty i odpowiedzialny FX oraz dostawcy CFD.
 4. Ulepszenia funkcjonalne
  • Większa kontrola nad sposobem, w jaki realizowane są zlecenia Klienta (Kontrola).
  • Ulepszenia Ceny zostaną przekazane do Klienta (Transparentność).
  • Częściowa realizacja poprzez zarówno IOC (Immediate-or-Cancel) oraz Resting Orders (Dostęp).
  • Powiększenie szerokości płynności dostępnej dla Klientów.

 

Rodzaje Zleceń

Szybka Transakcja

Szybka Transakcja

Limit IOC (Immediate-or-Cancel):): Może być stosowany do FX Spot i CFD. Instrukcja do zrealizowania tak dużą część zlecenia jak to tylko możliwe w ramach predefiniowanych tolerancji limitu ceny, natychmiast (5 sekund Time-to-live). Limit zlecenia IOC pozwalaja Klientowi kontrolować maksymalny poślizg cenowy określony w pipsach lub procentowo. Domyślna tolerancja jest ustawiona na 0,01% dla wszystkich parach walutowych, lecz jest konfigurowalny dla poszczególnych par walutowych. Tolerancja określonych przez Klienta jest pamiętany przez platformę.

Zlecenie Rynkowe IOC (Immediate-or-Cancel): Może być stosowany do FX Spot, nie dla CFD. CFD będą miały zlecenie rynkowe z ważnością jeden dzień ramach szybkiej wymiany handlowej. Zlecenie Rynkowe IOC jest instrukcją do realizacji zlecenia tak dużej części zlecenia jak to tylko możliwe , natychmiast. Natychmiast oznacza, że zlecenie jest złożone z 5 Second Time-to-live (TTL) i nie oczekuje się aby szybkość realizacji miała się zmienić. To może prowadzić do częściowej realizacji zleceń. W normalnych warunkach rynkowych zlecenia rynkowe IOC zostaną zrealizowane w całości od razu. W sytuacji kiedy nie jest, reszta zlecenia zostanie anulowana. Cena Tolerancji nie może być dodana do rynkowego zlecenia IOC, co oznacza, że Klient nie może kontrolować poślizgu.

 

Zlecenie oczekujące

Zlecenie oczekujące mogą być używane na Forex oraz CFD

Rynkowe: Z okresem ważności jeden dzień, ten rodzaj zlecenia jest używany aby otrzymać realizację tak szybko jak to możliwe i pracuje tak długo dopóki nie będzie w całości zrealizowane.

Limit: Z różnymi okresami realizacji (Dzień, Do Odwołania itp.), to zlecenie pozostaje w systemie do czasu realizacji, odwołania lub wygaśnięcia. Zależnie od dostępnej płynności, zlecenie może być zrealizowane w części lub w całości. Jeśli zlecenie nie może być w całości zrealizowane, pozostała część czeka w książce zleceń do momentu realizacji.

Stop: Z różnymi okresami realizacji (Dzień, Do Odwołania itp.), zlecenie to pozostaje w systemie aż do realizacji, odwołania lub wygaśnięcia. Zlecenie to działa, jako zlecenie rynkowe, gdy zostaje uruchomione. Będzie ona nadal pracować, aż cała kwota będzie wykonywana. Żadna pozostała część nie może być anulowana.

Stop Limit: Z różnymi okresami realizacji (Dzień, Do Odwołania itp.), zlecenie to pozostaje w systemie aż do realizacji, odwołania lub wygaśnięcia . Gdy cena dotknie poziomu ceny ze zlecenia, zlecenie Spot Limit zmienia się w zlecenie Limit z ceną Stop. Jest wtedy traktowane jak zlecenie oczekujące z czasem trwania tak zostało określone w zleceniu Stop Limit.

 

Okno Zlecenie i Tryb Wykonania

Ceny Sprzedaży/Kupna

Kliknij Kup lub Sprzedaj, aby umieścić Limit Order z predefiniowaną Ceną Tolerancji.

Dodawanie Tolerancji Cenowej Zapewnia, iż zlecenie jest realizowane tylko w zakresie który wcześniej zaakceptowałeś (patrz Edycja Tolerancja Ceny).

TCena minimalna (w przypadku sprzedaży) i cena maksymalna (przy zakupie) są wyświetlane w Oknie Zlecenia.

Rodzaj

Wybierz rodzaj zlecenia, które chcesz użyć, aby przejść do pozycji:

Szybkie Zlecenie do natychmiastowego wykonania, z lub bez ustaloną tolerancją cenową.

Zlecenia Oczekujące, Rynkowe oraz Stop z terminem wykonania Dzień, Do odwołania.

Edytuj Tolerancję Ceny

Pozwala na usunięcie możliwości dodania tolerancji ceny. To zmienia Szybkie Zlecenie z Limitem Ceny w Zlecenie Rynkowe.

 

Edytuj Tolerancję Ceny

Tolerancja Cenowa pozwala ustawić minimalną cenę (w przypadku sprzedaży) lub maksymalna cena (przy zakupie), które akceptujesz (czyli Limit Order) podczas wprowadzania pozycji.

Tolerancja Ceny może być określona w pipsach (i.e. 0,1 pipy) lub w procentach (i.e. 0,01%).

Wartość domyślna jest ustawiona na 0,01% od Ceny Spot dla wszystkich par walutowych.

Pipsy

Ustaw tolerancję w pipsach w krokach po 0,1 pip (1/10th of a pip).

Procent

Ustaw tolerancję w procentach w krokach po 0,01% (1/100th z 1% lub 1 basis point).

 

 

 

 

Pobierz darmowe demo
Weryfikacja tekstu