Kontrakty CFD na Akcje


 Kontrakty CFD na akcje:

  • Dostęp do kontraktów notowanych na wszystkich głównych giełdach zagranicznych,
  • Dźwignia finansowa 1:10,
  • Niski spread,
  • Brak prowizji od transakcji o nominale 5000 USD, (dzięki dźwigni finansowej, aby przeprowadzić taką transakcję wymagana blokada na rachunku to  500 USD),
  • Minimalny depozyt 2000 USD lub EUR,
  • Profesjonalna, stabilna platforma inwestycyjna,
  • Pomoc indywidualnego doradcy także na rachunku demo.  

Direct Market Access DMA

Zaprojektowane dla profesjonalnych inwestorów, DIF Broker oferuje Direct Market Access ("DMA") dla kontraktów CFD na akcje na wszystkich giełdach. Inwestując w kontrakty CFD na akcje poprzez system DMA, wszystkie zlecenia trafiają bezpośrednio na rynek.
Korzyści z inwestowania w systemie DMA:
·    Inwestuj wewnątrz spreadu rynkowego
·    Składaj zlecenia do książki zleceń giełdowych, płynność tak jak dla akcji
·    Bierz udział w aukcjach otwarcia oraz zamknięcia
·    Inwestuj po widocznych bieżących cenach giełdowych (subskrypcja).
·    Miej dostęp do pełnej głębokości rynku (subskrypcja poziom 2).

Smart Order Routing 

DIF Broker wykorzystuje technologię Smart Order Routing ("SOR") która zwiększa szybkość ale jakość realizacji zleceń. DIF Broker wykorzystuje zarówno giełdy jak i pozostałe podmioty obrotu takie jak  MTFs, ECNs, Dark Pools oaz inne alternatywne systemy obrotu na całym świecie.

 

LISTA KONTRAKTÓW CFD NA GIEŁDACH ZAGRANICZNYCH 

 Wybierz odpowiednią giełdę, ukaże się lista dostępnych instrumentów:

http://www.difbroker.com/web/pl_pl/dzwignia-cfd 

 

KONTRAKTY CFD NA AKCJE NA ŚWIATOWYCH GIEŁDACH: 

AMEX - American Stock Exchange

AMS   - Euronext Amsterdam

ASX   - Australia Stock Exchange

AT   -  Athens Stock Exchange

BRU  - Euronext Brussels

CSE  - OMX Copenhagen

CSE - FN- OMX Copenhagen Investment Trust

FSE - Frankfurt / Xetra Stock Exchange

HKEX - Hong Kong Stock Exchange

HSE - OMX Helsinki

LISB -  Euronext Lisbon

LSE -  London Stock Exchange

LSE INTL London International Exchange

LSE SETS London Stock Exchange SETS

MIL Borsa Italiana - Blue Chips

NASDAQ - NASDAQ Global Market

NSC - NASDAQ Capital Market

NYSE - New York Stock Exchange

NYSE - ARCA - NYSE ARCA

OOTC - Other OTC on NASDAQ (Pink Sheets)

OSE - Oslo Stock Exchange

OTCBB - PTC - Bulletin Board on NASDAQ

PAR - Euronext Paris

SGX - ST - Singapore Exchange Securities

SIBE - Sistema De Interconnexion Bursatil Espanol

SSE - OMX Stockholm

SSE - FN- SE - OMX - Stockholm First North

SWX - Swiss Exchange

TSE - Toronto Stock Exchange

TSX - TSX Venture Exchange

TYO - Tokyo Stock Exchange

VIE - Wiener Borse (Vienne) Stock Exchange

VX - SWX Europe

Kontrakty Różnic Kursowych, czyli popularnie zwany kontrakt CFD

Są skutecznym sposobem handlu akcjami giełdowymi. Klienci DIF Broker mogą handlować  CFD przy 20% marży i zerowej prowizji, korzystając z najnowocześniejszego oprogramowania. Inwestorzy mogą obserwować ceny i wykonania transakcji w czasie rzeczywistym.

Kontrakty CFD został opracowany w celu umożliwienia Klientom otrzymywanie  wszystkie korzyści płynących z posiadania akcji bez konieczności fizycznego ich posiadania. Na przykład, zamiast zakupu 1.000 akcji Microsoftu od maklera papierów wartościowych, Klient może kupować CFD na Microsoft na DIF Freedom platformie. 5 dolarowy wzrost cen akcji Microsoft będzie oznaczać dla klienta 5.000 dolarów zysku, tak jak gdyby były zakupione rzeczywiste akcje, które są notowane na giełdzie. Główną różnicą jest to, że nie ma żadnych opłat za wymianę i wiele niedociągnięć obrotu akcjami na giełdzie jest tutaj wyeliminowanych.

Dlatego też DIF Broker może oferować zerową prowizję i bardzo atrakcyjne warunki dotyczące depozytu zabezpieczjącego (margin) na kontrakty CFD. W ciągu ostatnich kilku lat CFD zyskały gwałtownie na popularności, i wierzymy, że będzie to coraz częściej preferowany sposób handlu na rynkach finansowych. Inną  główną korzyścią z handlu CFD jest fakt, że Klient może handlować używając dzwigni finansowej, co oznacza iż Klienci mogą handlować pełnym portfelem akcji, bez korzystania z pełnej kwoty swojego kapitału. Przykładowo, Klient nabywający kontrakty CFD na akcje warte 50,000 dolarów, przeznaczy na to tylko 10,000 ze swojej depozytu.

Tak jak w przypadku akcji, inwestorzy w CFD korzystają z normalnych ruchów cen na rynku. Klienci posiadający otwarte pozycje, mają wyceniane swoje aktywa  w czasie rzeczywistym. Zyski lub straty w podobny sposób zostają wpłacone lub pobrana z konta Klienta w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do zakupu akcji, Klienci mają obowiązek do złożenia tylko około 20% wartości kontraktów. Więc, jeśli chcesz kupić akcje o wartości 50.000 dolarów, wystarczy tylko mieć 10.000 dolarów zdeponowane w DIF Broker.  

Krótka sprzedaż kontraktów CFD

Jeśli inwestor dokona krótkie sprzedaży bezpośrednio na giełdzie (wtedy, gdy my nie występujemy jak tworzący rynek) wtedy taka transakcja podlega regułom giełdy danego kraju, na przykład:
1. Na giełdach amerykańskich obowiązuje reguła up-tick, czyli istnieje tylko jedynie możliwość krótkie sprzedaży z  up-tick.
2. Na giełdzie Australii, można spotkać się z ograniczeniami w dozwolonej ilości sprzedaży na krótko kontraktów CFD.

Koszty z kontraktach  CFD dzielą się na dwa rodzaje:


1. Koszty finansowania – koszty finansowania inwestycji, zarówno długiej jak i krótkiej, są to koszty wykorzystania dźwigni finansowej
Kontrakt CFD jest produktem z dźwignią finansową.  Dlatego też transakcja jest finansowana overnight (przez noc) credit/debit. Jeśli transakcja zostanie otwarta i zamknięta tego samego dnia, nie ma zastosowania finansowanie overnight.  Jeśli utrzymywana jest długa pozycja, kwota zostanie zadebetowana, zgodnie z międzybankową stopą procentową LOBOR waluty transakcji. Kwota obliczana jest od całości wartości nominalnej transakcji.

2. Koszty pożyczenia aktywów dla przeprowadzenia krótkiej pozycji
Koszty pożyczenia mają zastosowanie dla transakcji krótkiej sprzedaży dla kontraktów CFD na akcje, utrzymywane transakcji overnight (przez noc). Ten koszt uzależniony jest od płynności danych akcji i może wynosić zero dla bardzo płynnych akcji i być bardzo drogi dla akcji na których występuje bardzo niska płynność. Koszty te szczegółowo widoczne są bezpośrednio na platformie w zakładce Rachunek>Warunki transakcyjne. W momencie zawierania transakcji krótkiej sprzedaży kontraktów CFD na akcje, koszt ten widoczny jest w formularzu zlecenia, Szacunkowe dzienne odsetki. Koszty pożyczenia utrzymywanej pozycji naliczane są codziennie i pobierane miesięcznie. Inwestorzy winni pamiętać , iż pewne wydarzenie w spółce mogą wpływać na koszty pożyczki. Zalecamy codzienne sprawdzenie kosztów pożyczki, w których zachodzą istotne zmiany lub występuje ryzyko wycofania akcji z krótkiej sprzedaży.  Znaczny wzrost kosztów pożyczki jest znakiem zmniejszajacej się puli akcji dostępnych w krótkiej sprzedaży. Jeśli pozycja zostanie otwarta i zamknięta tego samego dnia, nie występują koszty pożyczenia.

Przed rokiem 2008, stopy procentowe znajdowały się na poziomie około 3%, dlatego też krótkie pozycje często zyskiwały na skutek księgowania dodatnich stop procentowych. Teraz gdy stopy procentowe są wyjątkowo nisko, występuje zwiększone ryzyko kosztów finansowania oraz pożyczenia, które inwestor musi wziąć pod uwagę.

Nagły spadek notowań, danych akcji, powoduje wzrost kosztów pożyczki. Bank lub tworzący rynek, może poszukiwać nowych pożyczających akcje, po cenach rynku (wyższe koszty) a niekiedy mogą zakazać otwieranie nowych pozycji krótkiej sprzedaży. W ostateczności bank lub tworzący rynek może zażądać natychmiastowego zamknięcia wszystkich krótkich pozycji na akcjach. Taka ostateczność ma miejsce jeśli regulujący rynek zabroni stosowania krótkiej sprzedaży na wybranych instrumentach, co miało miejsce więcej niż jeden raz od czasu 2008 roku. Przykładowo przez dłuższy czas nie było możliwości otworzenia krótkiej pozycji dla akcji wielu banków.

Poziom ryzyka

Portugalskie domy maklerskie są zobowiązane są do klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym, w zależności od złożoności produktu i ryzyka, jako: zielony, żółty lub czerwony.
Forex / Kontrakty CFD jest klasyfikowany jako czerwony produktu, ponieważ jest uważany za produkt inwestycyjny z dużą złożoność i wysokim ryzykiem. Zobacz także '' Informacja złożonych produktów (IFI) "znajdujący się w naszych stronach.

Ostrzeżenie. Statystyki kont rzeczywistych w DIF Broker inwestujących na rynku OTC w kontrakty CFD, za II kwartał 2018

 
 

  procent zyskownych procent stratnych
opcje 23% 77%
konta CFD surowce 50% 50%
konta CFD indeksy 44% 56%
Forex 57% 43%
Futures 20% 80%
konta CFD akcje 53% 47%

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat inwestycyjnych produktów złożonych w naszym KID (Key Information Documents) strona dokumentu tutaj

 

Pobierz demo

Forex Broker

        INWESTUJ GLOBALNIE