Broker Wprowadzający


Porozumienie z Brokerem Wprowadzającym

DIF Broker pragnie rozszerzyć swoje możliwości dystrybucyjne na całym świecie poprzez porozumienia z Brokerami Wprowadzającymi na całym świecie. DIF Broker chce pomoc inwestorom on-line na całym świecie w dostępie do rynków globalnych i zarządzaniu swoimi portfelami inwestycyjnymi.

Broker Wprowadzający pomaga w komunikacji pomiędzy Klientami, a firmą brokerską DIF Broker.
Zapewniamy wszystkie narzędzia jakie są potrzebne Brokerowi Wprowadzającemu by najlepiej służyć swoim klienta. DIF Broker w pełni rozumie potrzeby Brokera Wprowadzającego i zawsze jesteśmy dla niego do pełnej dyspozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem współpracy z nami, prosimy o kontakt z Paulo Pinto pod numerem telefonu: 00351 211201595 lub e-mail: paulo.pinto@dif.pt

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć współpracę jako Broker Wprowadzający.

Aby rozpocząć z nami współpracę jako Broker Wprowadzjacy musisz spełniać nasze wymagania dotyczace etyki zawodowej.

"Daj swoim klientą dostęp do najbardziej zaawansowanej, globanej platformy obrotu online i zarabiaj proporcjonalnie do wykazywanych obrotów."

DIF Broker oczekuje partnerstwa z Tobą.

Kim jest Broker Wprowadzający?

Broker Wprowadzający to osoba lub firma, która podpisała porozumienie o pośrednictwo z firmą brokerską. Broker Wprowadzający jest odpowiedzialny za relacje ze swoimi Klientami i dostaje prowizje od handlu jaki dokonują jego Klienci. Broker Wprowadzający nie może pobierać bezpośrednio opłat od swoich Klientów, Klienci otwierają konta bezpośrednio w firmie brokerskiej DIF Broker, i to DIF Broker wypłaca Brokerowi Wprowadzającemu prowizje.