Pytania - FAQ


Czy DIF posiada zezwolenie Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego ?
 
Tak, link
 
Jakie inne licencje posiada DIF ?
 
Pełna lista licencji oraz członkostw, link
 
Czy DIF wystawia PIT ?
 

Inwestorzy, niezależnie od tego z giełdy jakiego kraju uzyskają zyski z inwestowania, podlegają obowiązkowi rozliczenia się z własnym urzędem skarbowym, czyli w kraju gdzie znajduje się centrum interesów życiowych Inwestora. Jako broker zagraniczny, nie wysyłamy PIT-u. Wysyłamy drogą elektorniczną dla naszych Klientów roczne  rozliczenie zysków i strat. Jest to kompletny dokument, na podstawie którego Klienci rozliczają się ze swoim urzędem skarbowym. 

Inaczej wygląda kwestia podatków od otrzymanych dywidend. Dywidendy na konto Inwestorów księgowane są netto, czyli już po odciągnięciu podatku. Podatek jest pobierany w kraju z którego pochodzą dywidendy. I tak aby płacić niższy podatek od dywidend spółek amerykańskich, zalecamy wypełnienie formularza rezydencji W8. Formularz dostępny na stronie otwarcia konta w DIF Broker.

Więcej informacji na temat podatków od inwestycji 
 
Jaka jest procedura zakładania rachunku ?
 
Należy wypełnić formularz otwarcia konta. Wypełniony formularz zostanie przesłany na podany adres e-mail. Należy go wydrukować, podpisać i przesłać do nas pocztą wraz z dodatkowymi dokumentami.
 
Jakie dokumenty są wymagane ?
 
-         kopia dowodu tożsamości potwierdzona notarialnie,
-         jeśli adres podany w formularzu, różni się od adresu w dowodzie tożsamości, będziemy potrzebować potwierdzenie adresu. Takim potwierdzeniem jest dowolny rachunek z widocznym adresem, fragment umowy

- potwierdzenie zatrudnienia lub prowadzonej działalności

- potwierdznie nr rachunku bankowego
 
Czy depozyt jest bezpieczny ?
 
Dom Maklerski Dif Broker S.A. przechowuje depozyty swoich Klientów oddzielnie od swoich środków finansowych w banku depozytariuszu, ma to na celu zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa depozytów Klientów i jest to regulowane obowiązującym prawem. Skutkuje to tym, iż nasza ewentualna upadłość, nie ma żadnego wpływu na depozyty Klientów. Środki Klientów przechowywane są w banku depozytariuszu na koncie, DIF Broker - Klienci.

Bank depozytariusz jest członkiem Funduszu Gwarancyjnego dla Deponentów i Inwestorów. Wstrzymanie płatności czy też przymusowa likwidacja, nie miałyby wpływu na papiery wartościowe, które zostałyby zwrócone klientom na konto klienta do wskazanego przez klienta domu maklerskiego. Fundusz pokryje wartość środków pieniężnych do kwoty 25 000,00 EUR na jednego klienta.


 
W jakich walutach może być prowadzone konto inwestycyjne ?
 
EUR oraz USD
 
Jeśli mam zamiar inwestować w kontrakty wyrażone w USD, a mam konto w EUR, czy mogę przeprowadzić taką transakcję ?

Tak, kwota jest automatycznie przewalutowywana po kursie dnia + prowizja 0,5%. Jednakże jeśli inwestor ma zamiar inwestować w większości w dolarach, korzystniej będzie założyć konto dolarowe, uniknie wtedy wystatawiania się na ryzko walutowe.
 
Jakie są możliwości dokonywanie przelewów?
 
Przelewem bankowym. Najtańszą formą zasilenia konta jest przelew bankowy typu SEPA. Koszt takiego przelewu to jedynie 5 PLN, niezależnie od kwoty. Przelew taki możliwy jest jedynie w EURO. Link
 
Jak mogę dokonywać wypłaty z konta ? 
 
Wypłata środków może być dokonana tylko i wyłącznie na konto podane w formularzu otwarcia konta. Konto to ewentualnie można zmienić na specjalnym formularzu. Z adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta, Klient przysyła polecenie wypłaty środków z podaną kwotą oraz numerem rachunku bankowego.
 
Czy istnieją opłaty za prowadzenie konta
 
Nie, prowadzenie konta jest bezpłatne. Chyba, że konto nie wykazuje żadnej aktywności przez rok oraz nie ma adnych otwartych pozycji to zostaje pobierana opłata w wysokości 36 € + VAT 

Jaka jest minimalny depozyt początkowy ?
 
Platforma DIF Freedom 2000 EUR/USD -całość na inwestycje 

 

Jakie są prowizje dla kontraktów CFD ?
 
Kontrakty CFD na surowce – brak prowizji,
Kontrakty CFD na indeksy giełdowe – brak prowizji
Kontrakty CFD na akcje – brak prowizji powyżej wartości nominalnej 5000 $, co przy dźwigni finansowej daje depozyt 500 $, czyli przykładowo 10 akcji Apple są już bez prowizyjne.
 
Jakie są koszty w inwestowaniu w akcje ?
 
Na giełdach europejskich 0,2 % wartości transakcji, przy minimalnej opłacie 12 EUR
Na giełdach amerykańskich 2 centy za akcje, przy minimalnej opłacie 15 USD
 
Jakie są koszty inwestowania w fundusze ETF ?
 
Koszty obsługi funduszy ETF są takie same jak przy akcjach.
 
Akcje z jakich giełd są dostępne w DIF ?
 
Pełna lista link
 
Czy konto demo jest odbiciem konta rzeczywistego ?
 
Tak konto demo jest pełną repliką konta rzeczywistego, jedyna różnica, to taka, iż demo zasilone jest wirtualnymi środkami.
 
Czy na demo są to notowania w czasie rzeczywistym ?
 
Tak dla rynku Forex, CFD  indeksów giełdowych oraz CFD surowców. Dla pozostałym rynków notowania rzeczywiste są dostępne jedynie na koncie rzeczywistym.
 
Jak składać zlecenia na rynkach bez danych rzeczywistych na koncie demo ?
 
Notowania mają 15 minutowe opóźnienie. Aby zawierać transakcje należy składać zlecenia oczekujące. 

Na jakie surowce dostępne są kontrakty CFD ?

Zapraszamy do odwiedzenia strony, gdzie są wymienione surowce, link

Na jakie aktywa są dostępne kontrakty terminowe ?

Zapraszamy do sprawdzenia listy kontraktów terminowych, link

W co mogę inwestować za pośrednictwem funduszy ETF ?

Pełna lista funduszy ETF, link

Co to jest World Top Investor ?

World Top Investor jest międzynarodowym konkursem inwestycyjnym organizowanym przez DIF Broker.

W ostatnich dwóch latach zwycięzcami są Polacy. Konkurs trwa rok, jest to konkurs na rachunkach rzeczywistych.

Nie mam doświadczenia jak najlepiej zacząć inwestować samodzielnie ?
 
Jeśli mówimy o inwestowaniu to zdecydowanie polecamy fundusze ETF, więcej informacji na temat ETF, link
 
Czy DIF prowadzi zarządzanie kapitałem na zlecenia Klienta ?
 
Tak w ramach automatycznych modeli inwestycyjnych, link
 
Czy platforma jest w języku polskim ?
 
Tak, aby zmienić na język Polski należy postępować następująco: Trade Settings – Language – Polski – OK
 
Nie mogę zawierać transakcji, dlaczego ?
 
Platforma posiada zabezpieczenie, należy włączyć możliwość dokonywania transakcji, zielony przycisk na górze platformy.
 
Czy istnieje Fractional Pip Price
 
Tak, ceny podawane są do 5 miejsca po przecinku.

 

Jeśli nie uzyskałeś odpowiedzi na Twoje pytania, zapraszamy do kontaktu:

e-mial: poland@difbroker.com

tel: 22 219-50-91