- Back
  • Entry

NOTOWANIA W CZASIE RZECZYWISTYM

On 21.06.13 11:19

Na platformie automatycznie dostępne są notowania LIVE dla FOREX, kontraktów CFD na surowce, kontrakty CFD na indeksy.

Wszystkie inne notowania LIVE dostępne są w ramach subskrypcji notowań poszczególnej giełdy. Ceny oraz poziomy opisane są poniżej.

 * Poziom 1: Dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym dotyczących CDF i akcji na odpowiedniej giełdzie, w tym także najlepszych bid / ask w czasie rzeczywistym, wykresy oraz ostatnia cena zakupu (tylko dla akcji)

** Poziom 2: Dostęp w czasie rzeczywistym do tych samych danych, jak w Poziomie 1 oraz dodatkowo głębia rynku w czasie rzeczywistym - 5 najlepszych bid/ask na rynku (tylko dla akcji i DMA)

Top