- Back
  • Entry

KONTRAKTY CFD

On 21.06.13 09:58

Na platformie DIF Freedom istnieje ogromy wybór odnośnie kontraktów CFD. Kontrakt CFD, czyli kontrakt na różnicę. Zarabia się tutaj na różnicach cenowych instrumentu bazowego. Można zarabiać na wzrostach kupując kontrakt oraz zarabiać na spadkach sprzedając kontrakt.

Ma platformie dostępne są kontrakty CFD na: indeksy, akcje, rynek walutowy, towary, stopy procentowe i obligaceje oraz fundusze ETF. Szybki dostęp do instrumentów uzyskujemy z okna Eksplorator Instrumentów. W górym pasku Menu znajduje się zakładka Trading/Zawieranie transkacji, pod tą zakładką znaduje się Eksplorator Instrumentów.

Eksplorator Instrumentów

Top