- Back
  • Entry

OPCJE NA KONTRAKTY NA PLATFORMIE DIF

On 20.06.13 10:17

Na platformie dostępne są zarówno opcje europejskie jak i opcje amerykańskie. Jaki to jest rodzaj opcji widoczne jest w zleceniu, w sekcji Informacje.

Opcje na kontrakty są dostępne w Eksploatorze Instrumentów, tak jak jest to pokazane na zdjęciu poniżej. Wybieramy opcje Trading i następnie Eksplorator Instrumentów.

Eksplorator Instrumentów

kilknij, aby powiększyć

Na zdjęciu poniżej otwarte okno Eksploatora Instrunetów. Ukazuje się na pełna lista wszystkich instrumentów dostępnych na platformie DIF Freedom. Wybieramy Contract Options.

Wybór opcji na kontrakt

Gdy znajdziemy kontrakt który nam interesuje klikamy na kontrakt prawym przyciskiem myszy. Otworzą się nam 2 możliwości> Łańcuch opcyjny oraz Zlecenie na opcjach na kontrakty. Tak jak jest to widoczne na zdjęciu poniżej

Widok zlecenia oraz łańcucha opcyjnego

kliknij, aby powiększyć

Poniżej widoczne dwie opcje> Zlecenia opzji na kontrakty oraz łańcucha opcyjnego

Top