EMIR


Nowe rozporządzenie w sprawie rozporządzenia EMIR (European Market Infrastructure Regulation) – obowiązek raportowania transakcji pochodnych

Od 01 stycznia 2018 roku, wszyscy uczestnicy rynku będący instytucjami  finansowymi  i spółkami przeprowadzającymi operacje na rynkach są objęte EMIR i dlatego są zobowiązane do składania sprawozdań z codziennych raportów z dokonywanych  transakcji do powiernika transakcji (TR). Względem EMIR, instytucje finansowe, takie jak DIF Broker są zobowiązani do przekazywania informacji dotyczących osób fizycznych; jednak wszystkie firmy zidentyfikowane, jako osoby prawne są zobowiązane do przekazywania informacji, niezależnie od instytucji finansowej, z którymi inwestują. DIF Broker może w imieniu osób prawnych, dostarczać takie sprawozdanie,wtedy pobierana jest stała roczna opłata w wysokości 60 euro+vat.

Firmy zainteresowane tym aby DIF Broker raportował w jej imieniu musi zwrócić się o udostępnienia takiej usługi bezpośrednio poprzez e-mail do DIF Broker, podając numer LEI (Legal Entity Identifier)  lub  Pre LEI, w przypadku nie posiadania LEI.

Firmy inwestujące w instrumenty finansowe za pośrednictwem kilku instytucji finansowych, a nie wyłącznie z DIF Broker, nie będą mogły raportować za pośrednictwem DIF Broker, a  powinny zrobić to bezpośrednio do powiernika transakcji TR (Trade Repository).

Firmy nieposiadające LEI Code nie mogą inwestować  z DIF Broker.

W sprawozdaniach są ujęte wszystkie instrumenty rynku oraz poza rynkiem. Firmy inwestujące w instrumenty, które nie chcą korzystać  z usług raportowania świadczonych przez DIF Broker, powinny przejść do codziennego raportowania transakcji i przesyłać te informacje dla wybranego TR.

Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski przeznaczone są wyłącznie dla wygody niemówiących po angielski Klientów. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące dokładności informacji zawartych w tłumaczeniu, proszę sprawdzić wersję angielską dokumentu, która jest oficjalną wersją dokumentu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają mocy prawnej.