Zarząd


Walne Zgromadzenie

Prezydent

Profesor Nandim Luis de Carvalho

 

Sekretarz

 Dra. Fatima Dias Dinis

Zarząd

Prezes Zarządu

Pedro Miguel Lino de Oliveira

 

 

 Dyrektor DIF 

 Paulo Alexandre Marques Mendes Pinto

Audyt

 João Carlos Miguel Alves (od 08.10.2004), Ernst & Young

 

 Alternatywny Biegły Rewident

 Abel Sierra Rui Martins (od 10.04.2006), Ernst & Young

Dane firmy

Pełna nazwa: DIF Broker Sociedade Financeira de Corretagem, SA

Data powstania:  sierpień 1999
 

Kapitał zakładowy: 3.800.000,00 euro
 

Numer podatkowy: 504 767 640

Siedziba:  Rua António Cardoso, n.º 613, loja 8, 4150-083 Porto, Portugal