Strategia ciągłości


Dom Maklerski Broker DIF jest zaangażowana w ochronę interesów swoich klientów w przypadku zakłóceń oraz w nagłych wypadkach . Dom Maklerski DIF Broker jest przygotowany na ograniczenie ryzyka związanego z nieprzewidzianymi przerwami oraz zakłóceniami, Business Continuity Plan Disclosure (BCP). Przyjęta strategia ciągłości działania umożliwia nam dotrzymywanie naszych zobowiązań wobec naszych klientów w nagłych przypadkach w przypadku przerwy w działalności.

Polityka domu maklerskiego DIF Broker stanowi odpowiedź na ewentualne zakłócenia biznesu, Significant Business Disruption (SBD), dokonuje oceny finansowej i operacyjnej, co pozwala na szybki powrót i wznawianie operacji, zabezpieczając wszystkie księgi i dokumenty oraz umożliwiając naszym klientom zawieranie transakcji. W przypadku ustalenia, że ​​nie jesteśmy w stanie kontynuować naszej działalności, możemy zapewnić szybki dostęp do środków klientów i papierów wartościowych.

Nasz plan przewiduje dwa rodzaje zabezpieczeń: wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Wewnętrzny dotyczy naszej firmy, możliwości komunikowania się i prowadzenia działalności gospodarczej, w czasie nagłych przypadków takich jak np. pożar.

Zewnętrzne dotyczy zakłóceń regionalnych. Naszą odpowiedzią jest utrzymywanie kilku placówek organizacyjnych oraz niezależnych systemów.

W przypadku każdego zagrożenie, mamy możliwość przeniesienia naszej działalności z dotkniętych biur do najbliższego nienaruszonego biura. Stworzyliśmy niezależny dostęp do połączeń internetowych, bazy danych, e-mail, www, sieci komunikacji oraz zamówień.

Dom Maklerski Broker DIF nie przechowuje funduszy klientów, działalność tę prowadzi bank depozytariusz, którym jest Saxo Bank oraz Bank Santander. Jeśli infolinia jest dostępna, nasi pracownicy mogą przyjmować zlecenia klienta, a jeśli dostęp do sieci jest dostępny, DIF Broker umieści informacje na naszej stronie internetowej w jaki sposób klienci mogą uzyskać dostęp do swoich środków.

Klauzula


Strategia biznesowej ciągłości domu maklerskiego DIF Brokera, umożliwia nam wywiązywanie się z naszych istniejących zobowiązań wobec klientów w przypadku znacznego zakłócenia w działalności, jednak system ten nie jest nieomylny. DIF Broker nie ma kontroli nad poszczególnymi podmiotami, na których musimy polegać w razie nagłych okoliczności. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie należy traktować, jako uzupełnienie umowy łączącej Dif Broker oraz Klienta. 

Dane kontaktowe, w przypadku nagłych wypadków

Dane kontaktowe dostępne są na naszej stronie internetowej: www.difbroker.com