Inwestujemy z sukcesem już ponad 25 lat
Innowacyjne zarządzanie aktywami


Automatyczne Portfele Modelowe

Z ogromnym sukcesem zarządzamy portfelami inwestycyjnymi od ponad 25 lat.

Poznaj skuteczne inwestowanie w

Automatycznym portfelu modelowym

W pełni zarządzana inwestycja


Nie musisz być ekspertem od globalnych rynków kapitałowych, aby czerpać korzyści z pojawiających się okazji inwestycyjnych. Portfel modelowy inwestuje zawsze zgodnie z aktualnymi trendami na giełdach globalnych. Dodatkowo w czasie dekoniunktury inwestycja w części lub w całości jest wycofywana z agresywnego inwestowania i przechodzi czasowo w gotówkę.

Gdy ma miejsce zmiana w inwestycji, Klient otrzymuje e-mail z informacją iż, dane akcje zostały sprzedane i na ich miejsce zakupione inne akcje o silniejszych atrybutach – jest to takie proste!.

Pozwól swoim pieniądzom pracować tam gdzie jest potencjał do wzrostów


Inwestycja jest zmienna i inwestuje rotacyjnie w akcje, metale szlachetne, agrykulturę, waluty oraz obligacje.

Dodatkowo celem ochrony kapitału w czasie korekt rynkowych, inwestycja czasowo w części lub w całości może automatycznie być wycofana do gotówki.

For Illustrative purposes only. Not representative of any specific investment or account.

Wykorzystuj inwestycje o globalnym zakresie

Nie ograniczamy się do jednego rynku, inwestujemy rotacyjnie na całym świecie


Inwestujemy w globalne trendy wykorzystując okazje do wzrostów. Są okresy kiedy większą część inwestycji utrzymujemy w akcjach amerykańskich i są okresy kiedy większą część inwestycji utrzymujemy w krajach Emerging Markets. Wszystko to jest uzależnione od aktualnych trendów na globalnych giełdach.

 

Transparentność, dostępność, natychmiastowość


Transparentność jest jednym z priorytetów DIF Broker. Nasi Klienci mają wgląd do konta w czasie rzeczywistym. Poprzez login mają dostęp do konta inwestycyjnego, gdzie widzą jakie akcje / fundusze wchodzą w skład portfela oraz ich bieżące wyniki.

  • transparentność, 24/7 on-line
  • natychmiastowość zawsze można zakończyć inwestycję, brak opłat likwidacyjnych
  • inwestycje dostępne już dla portfeli od 10 tys. USD
  • stała roczna opłata za zarządzanie 2% + koszty transakcyjne

Wyniki za długi okres


Celem inwestycji jest długoterminowy wzrost kapitału przy jednoczesnym minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

* Symulacja zysków z inwestycji początkowej 100 tys USD od 2000 do 2014. Wyniki te uwzględniają re-inwestowanie.
Są uwzględnione koszty zarządzania. Nie są brane pod uwagę koszty transakcyjne oraz wypłacane dywidendy.

Bezpieczeństwo


Dom maklerski DIF Broker istnieje od sierpnia 1999, jest licencjonowanym brokerem europejskim. Depozyty Klientów są przechowywane oddzielnie od kapitału firmy.

DIF Broker jest laureatem wielu nagród dla Najlepszego Brokera Europy Zachodniej Online.

 

Licencje


CMVM (Portugal) Registration No. 276,
Banco de Portugal Registration No. 225,
CNMV (Spain) Registration No. 954,
Financial Conduct Authority (UK) Registration No. 434573,
AFM (Netherlands) DiF is a member of AFM (Netherlands),
with Code 325663, Komisja Nadzoru Finansowego (Poland),
Banque de France (France) CIB: 72000,
Bafin (Germany) ID: 120502.

Rozpocznij inwestowanie w 3 prostych krokach


1. Odpowiedz na kilka prostych pytań, które pomogą nam określić Twój akceptowany poziom ryzyka

2. Zapoznaj się z zarekomendowanym portfelem modelowym

3. Zakończ prosty proces otwarcia konta inwestycyjnego

Zacznij inwestycję

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 11-19

22 219-50-91

Klauzula

Niektóre informacje podane w niniejszej prezentacji jest wynikiem realizacji back-testów. Wyniki back-test są hipotetyczne i ich celem jest zilustrowanie działania strategii w określonym czasie. Hipotetyczne wyniki są stworzone przez DWA i nie są poddane weryfikacji audytu. Wyniki back-testów różnią się od rzeczywistych wyników, ponieważ uzyskuje się je poprzez zastosowanie wsteczne metodologii portfela inwestycyjnego zaprojektowane z perspektywy czasu.

Dane dotyczące wyników portfela (zarówno back-test jak i rzeczywistych) nie stanowią o wpływie skutków ekonomicznych i rynkowych czynników które mogą mieć wpływ w procesie podejmowania decyzji doradcy inwestycyjnego, w czasie kiedy doradca rzeczywiście zarządza pieniędzmi Klientów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przyszłe zyski nie są objęte gwarancją i może wystąpić utrata pierwotnego kapitału.

Istnieje ryzyko związane w międzynarodowymi inwestycjami, takie inwestycje nie są odpowiednie dla niektórych klientów. Przykładowe ryzyka z tym związane: polityczne, ekonomiczne wymiany walut, wahania kursów, ograniczona dostęp do informacji na temat międzynarodowych rynków papierów wartościowych.

Portfele modelowe są zarządzane w oparciu o odczyt siły relatywnej. Siła relatywna NIE jest gwarancją. Może się zdarzyć, gdy wszystkie inwestycje i strategie są niekorzystne i tracą na wartości.


© 2015 Dif Broker. Wszystkie prawa zarezerwowane.